Coronatijden

DENKEN VOOR JEZELF,

ZORGEN VOOR ELKAAR!

Dag iedereen!
 Even een update over het reilen en zeilen in ons ‘Vrijzinnig (Thuis)Centrum Liedts’.
Onze activiteiten zijn ondertussen even geannuleerd en on hold gezet om hopelijk in het najaar terug van start te kunnen gaan.We zijn nog steeds niet fysiek aanwezig in de parkstraat, maar wel virtueel, via mail kunnen jullie bij ons terecht. We blijven dus op een veilige afstand, ‘in ons eigen kot’, maar niettemin blijven we actief bezig.
Want het ‘denken voor jezelf’ stopt niet door even op een afstand te gaan staan en op jezelf terug te plooien, wel integendeel … Dus laten we jullie niet in steek!
Regelmatig posten onze consulenten van het huisvandeMens voedsel voor het brein via het rubriekje ‘Het verdorven genootschap: verlichting in moeilijke tijden’ op de facebookpagina van het huisvandeMens Ronse. Kijk en lees, en je zal zien dat ze af en toe proberen om zinnige dingen te posten op deze virtuele plek! Wees welkom om daar al jouw filosofische en maatschappijkritische eieren te leggen onder het motto ‘Unlockdown the brain’!
Maar natuurlijk blijven we ook zorgen voor elkaar … want mensen ondersteunen en ontmoeten is momenteel broodnodig. Naast de mogelijkheid voor het actieve zorgen door de consulenten van het huisvandeMens via telefoon, mail, videocalls, … willen we ook in verbinding blijven met onze vrijwilligers, mensen die ons beter willen leren kennen en mensen die ons misschien nodig hebben in deze uitdagende tijd. Jammer genoeg kan dat nu niet in levende lijve, vandaar dat ze ‘De vrije chat’ in het leven hebben geroepen om mekaar digitaal te ontmoeten. Elke woensdag van 10 tot 12u is er een geplande meeting. Er zijn geen verplichtingen, geen vereisten en een simpele klik volstaat om aan het beeldbellen deel te nemen. Voel je vrij om het ook eens te proberen via https://meet.jit.si/Devrijechat !
Verder willen we je ook de link even meegeven van ‘Oudenaarde helpt’, een centraal vrijwilligersplatform voor als je een vraag of hulp nodig hebt of voor zelf de helpende hand te worden in deze moeilijke tijden. Meer info vind je ophttps://www.impactdays.co/oudenaardehelpt/
Want samen zijn we zoveel sterker!
Indien je vragen hebt, of we kunnen iets voor jou betekenen, contacteer ons via info@vcliedts.be of via onze collega’s van het huisvandeMens op ronse@deMens.nu . Voor meer nieuws en updates kan je ook surfen naar www.deMens.nu
.
Laat
Vertraag.
Vertraag.
Vertraag je stap.
Stap trager dan je hartslag vraagt.
Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen
En verdwijn met mate.
Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen –
Laat.
Leonard Nolens (1947)
uit: Laat alle deuren op een kier
(Querido 2004)
Warme, solidaire en vrijzinnige groeten,
Niek Vander Cruyssen,
Voorzitter VC Liedts

Sluiting VC Liedts

Beste

In het kader van de verlening  door de Federale overheid van de maatregelen wegens het covid-19 virus zien ook wij ons verplicht om het Vcl  te sluiten tot en met  03 Mei 2020

De huidige maatregelen verplichten ons om te  sluiten tot en met 19 april maar het is voor iedereen duidelijk dat dit niet de einddatum zal worden ,vandaar de beslissing om alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen af te gelasten tot en met 3 mei

Zou er toch vroeger opgestart kunnen worden, zullen we niet nalaten u zeker op de hoogte brengen

Mvg en hou jullie gezond

Namens het bestuur van het VcLiedts

Nicq Vander Cruyssen

Voorzitter

 

Nieuwjaar 2020

Mijnheer de burgemeester, beste Marnic, 
Mijnheer de IMD voorzitter, beste Wilfried,
Beste vrienden,
Beminde ongelovigen,
Mag ik namens alle aangesloten verenigingen van het VCL, en ook in mijn eigen naam, jullie allen een gezond, gelukkig, verdraagzaam, en vreugdevol 2020 toewensen.
Mijn grote dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet om ook in 2019 een succesvol verhaal te schrijven voor het VCL, bedankt beste vrijwilligers.
2019 was het jaar van de brexit, het jaar van de politieke impasses, het jaar van de klimaatbetogingen, het jaar van baby Pia, en volgens sommige kranten zelfs het beste jaar sinds jaren. Het gaat dus goed, misschien toch niet zo goed als vorig jaar ,maar alleszins beter dan volgend jaar.
De warmste week is nog maar net voorbij. Velen hebben zich ingezet om hun projecten financieel te ondersteunen, maar we mogen niet vergeten dat de armoede zelf is gebleven, ondanks alle gemaakte beloftes en de vele nieuwjaarswensen ten spijt.
Niet alle problemen kunnen opgelost worden enkel en alleen met onze solidariteit.
We moeten blijven proberen, blijven volhouden en hopen dat de samenleving ooit zal veranderen. Een wereld zonder drama en conflicten, een wereld met warme mensen om je heen die je gelukkig maken, dat moet het streven zijn
De fakkel doorgeven aan de jongeren, en er samen met hen voor zorgen dat het vuur aangewakkerd wordt en blijft, het is hun toekomst die ook wij veilig moeten stellen.
Het VCL is en blijft een open huis, waar iedereen, die staat voor een vrije humanistische levensbeschouwing, welkom is en blijft. Het is een ontmoetingsplaats, om samen en met elkaar te werken aan ons eigen zelve, om ideeën uit te wisselen, andere meningen aan elkaar af te toetsen, dialogen aan te gaan en bruggen te bouwen, en dit in een streven naar een maatschappij die de verdraagzaamheid en de sociale cohesie ondersteunt en versterkt.
Onze vrijzinnige barometer staat op “lichte regen”. We moeten dringend werk maken van de problematiek rond het klimaat, de vergrijzing , de vereenzaming, de verloedering , de onverdraagzaamheid, de verarming, de ethische kwesties, de onverschilligheid.
Maar we moeten vooral meer genegenheid tonen tegenover elkaar, want genegenheid tonen is respect tonen.
Genegenheid,
dat is met heel je wezen
Blij en arm zijn
Koud en moe zijn
Groot en klein zijn
Dat is van top tot teen
Met woord en gedacht
Volop mens zijn
Dat is vragend plagend
Liefdegevend
Mens zijn, ieder naar zijn aard
Genegenheid een leven lang.
Ten slotte nog dit :
Anno 2019 ging er nog steeds heel veel geld naar religies, bijna een half miljard euro, of 79 euro per Vlaming, terwijl bvb cultuur slechts 3 euro kost , dus 26 keer minder. We moeten ons de vraag durven stellen of dit in deze tijden nog verantwoord is. Met dit geld zouden we bvb de wachtlijsten voor mensen met een beperking makkelijk kunnen wegwerken.
Moet de staat blijven betalen omdat de vrijheid van godsdienst in de grondwet staat, kan de overheid niets beters doen met dit belastinggeld ?
En om te besluiten een prangende vraag. Wanneer zal er werk gemaakt worden van de verbouwingswerken aan het VCL? En wordt het ook niet eens tijd om naast de ‘s avonds en ‘s nachts mooi verlichtte kerken , ook eens dit mooi Liedtskasteel te “belichten” ?
Traditioneel is het allerlaatste deel van mijn nieuwjaarsboodschap een gedicht, dit keer van Tine Tomme : Als het stil genoeg wordt rond je
Als het stil genoeg wordt in je
Dan is het wachten
Tot de winter komt
Tot de natuur
Schijnbaar
Tot stilstand komt
Winterslaap
Een knetterend haardvuur
Goudlicht in de ochtend
Zilverregen ’s nachts
Het noodzakelijke beetje doodgaan
Om nieuw leven te laten ontstaan
Bedankt om dit te delen,
Gelukkig 2020
 

Nieuwjaarsboodschap 2019

Mr. De Burgemeester – Beste Marnic,

 

Beste genodigden, vrienden van het Vrijzinnig Centrum Liedts.

Mag ik u namens de aangesloten verenigingen, ook in mijn eigen naam en als voorzitter van de Raad van bestuur van het VC Liedts een gelukkig, gezond en verdraagzaam 2019 toe wensen.

De vele activiteiten die wij organiseerden in en buiten het VCL hebben ook in 2018 mogen rekenen op heel wat bijval. Met dank aan de grote vrijwillige inzet van onze mensen.

We hopen in 2019 minstens even goed te doen, en dit samen met onze deelverenigingen : UPV – AVF – SOS – CFVJ – Bridgeclub – wijnrank – leesclub Lees Vrij – De mens nu, onder auspiciën van UVV en met de steun van de IMD. Dit jaar zal er ook een doorstart komen van het WF en staat er een fotoclub in de steigers.

Wij wachten natuurlijk ook al een hele tijd op de aangekondigde renovatiewerken aan het Liedtskasteel. Maar we hebben ook zelf de handen uit de mouwen gestoken met verbouwingen in keuken en bar. Dit jaar volgen de schilderwerken binnen en het onderhoud van de planken vloeren. Dit steeds in goede verstandhouding en in samenwerking met de stadsdiensten en met grote dank aan het stadspersoneel dat mee deze werken heeft gerealiseerd.

Maar we moeten de vrijzinnige vlam brandend blijven houden. De maatschappij moet eens stoppen met altijd tegen alles te zijn. Laat ons vooral voor alles zijn. Vandaag wordt de destijds historische verlichting van vrijheid, gelijkheid en broederschap steeds meer en meer onder druk gezet en door de ene verguisd en door de ander opgehemeld.

Worden de idealen van de verlichting bedreigd ? Is er sprake van een zekere fundamentalisme in de verlichting ?

Het wordt meer en meer tijd dat we terug leren zorg dragen voor elkaar, mekaar zoveel mogelijk aanmoedigen , steunen en helpen en meer begrip tonen. Want samen kunnen we zoveel meer dan alleen. Iedere dwaas kan ‘ weten ‘ het moeilijke punt is ‘ begrijpen ‘ ( Einstein ).

De universele verklaring van de rechten van de mens vierde op 10 december 2018 zijn 70ste verjaardag. Het is een spijtig en vooral bedroevend feit dat steeds meer mensen bereid blijken om mensenrechten tussen haakjes te zetten. We zullen echter wel moeten leren accepteren, en de geschiedenis leert ons dat ook, dat geen enkele grens ( of muur ) mensen zal tegenhouden die niets te verliezen hebben. De hele wereld is namelijk gebouwd op migratie. Men kan de ontwikkeling van de mens toch niet laten afhangen van de plaats waar zijn / haar wieg staat. In heel wat landen worden wij als atheïsten en vrijzinnigen veelal in de verdrukking geduwd vanwege ons a – dogmatische opvattingen. We zullen onze morele, ethische, levensbeschouwelijke, humane en humanistische waarden en ideeën samen en met veel meer vuur moeten blijven verdedigen. Respect moet echter wederzijds zijn, anders verdwijnt het.

Einstein zei ooit : ‘ Twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid, maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker ‘.

 

Leef, alsof het je laatste dag is

Leef, alsof de morgen niet bestaat

Leef, alsof het nooit echt af is

En leef, pak alles wat je kan

André Hazes Jr

Denk niet ik ga mijn eigen gang

Denk niet ik ga veranderen

Want alleen ben je te klein en te bang

Je kunt niet zonder de anderen

Naar Zjef Vanuytsel ( Je kunt niet zonder de anderen )

Zoals gebruikelijk eindig ik met een gedicht, dit jaar van Martin Niemöller

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen,

Ik was immers geen communist

Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen,

Ik was immers geen sociaaldemoraat

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd,

Ik was immers geen vakbondslid

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd,

Ik was immers geen Jood

Toen ze mij kwamen halen

Was er niemand meer die nog protesteren kon

Nieuwjaarsboodschap 2017

Mr de Voorzitter van UVV, Mr de Minister van Staat, Mr. De Burgemeester, beste Sylvain, Herman en Marnic, vrienden en leden van het VCL, beminde ongelovigen,

Mag ik u als voorzitter van het VC Liedts, namens de Raad vB van het VCL en alle deelnemende verenigingen van harte welkom heten op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Onze allerbeste wensen voor een gezond en verdraagzaam 2017.

2016 was een jaar zonder voorgaande.

Daarom ga ik het vandaag vooral niet hebben over de laffe terroristische aanslagen, overal op deze aardbol, in naam van God weet wie. Al deze onschuldige slachtoffers, toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

Ik ga het niet hebben over de toenemende onverdraagzaamheid, het populisme en de angst van de gewone man in de straat.

Ik ga het ook niet hebben over de vele, eveneens onschuldige vluchtelingen, die al hun hebben en houwen verloren, en op zoek zijn naar een beter leven voor hun gezin.

Ook niet over de vele daklozen, de sukkelaars in ons eigen landje, die allen hopen dat er in 2017 wat meer licht zal branden in de duisternis.

En ik ga het zeker niet hebben over de nakende renovatiewerken aan ons Liedtskasteel,  en over de vele wegen- en andere infrastructuurwerken die onze stad op dit ogenblik teisteren.

Waar ik het vanavond wel ga over hebben is over onze eigen keuken, over hoe luid de woorden ‘vrijzinnig humanisme’ nog klinken, en of de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing nog leeft bij de bevolking.

Wordt deze nog naar waarde ingeschat ? Gehoord ? Vertaald ? Beleefd ? Of is ze compleet weggewaaid, verdwenen uit het straatbeeld, verdwenen uit de media.

Moeten we niet eerst voor onze eigen deur vegen, voor we kritisch zijn tov andersdenkenden ? Maar doen we dat wel ? Stellen we onszelf nog in vraag ?

We vierden recent 45 jaar vrijzinnig humanisme in Vlaanderen, maar in de media zagen we nauwelijks een reportage, een beschouwing, een klein artikel, zelfs geen gewone vermelding in de pers of op andere sociale netwerken.

Wat schort er aan onze communicatie ?

Toen we destijds, ruim 45 jaar geleden, opkwamen om onze vrijzinnig humanistische levensbeschouwing kenbaar en weerbaar te maken tgo de toen in ons land overheersende Christelijke levensbeschouwing, toen werden we overal geprezen voor onze verdraagzaamheid, onze eigenheid, onze duidelijke ethische standpunten en onze visie over het fundamenteel recht op een seculiere maatschappij, een visie gebaseerd op de drie pijlers van de verlichting : vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Maar wat blijft daar vandaag nog van over ?

Hebben wij wel de vrijheid om zelf te beslissen hoe we willen leven ?

Hebben wij de gelijkheid tot stand gebracht tussen man, vrouw, homo, hetero, transgender ? Is er wel een scheiding tussen Kerk en Staat ?

Hebben wij onze broederlijkheid getoond bij de opvang van vluchtelingen ? Hebben wij mensen in nood een hand gereikt ?

Of hebben we in dit alles gefaald ?

Wij, binnen ons eigen huis, ons eigen VCL, proberen ons steentje bij te dragen tot een voor allen leefbare wereld.

Wij proberen met een warm hart toch een duidelijke boodschap te brengen om het vrijzinnig humanistisch gedachtengoed met u allen te delen.

Het vrijzinnig humanisme moet weer een strijdwoord worden, een slogan met een duidelijke visie.

Wij moeten dringend beter gaan communiceren, en we zullen weer moeten starten bij de basis : hier en nu, vanaf vandaag.

Mijn duidelijke boodschap voor 2017 luidt dan ook als volgt :

Laten we met veel wijsheid en kracht onze stem verheffen, en laat ons de muren van onverdraagzaamheid, van intolerantie, van populisme en onverschilligheid slopen, nu het nog kan.

Laat ons weggaan uit onze steeds groter wordende ivoren toren.

Laat ons samen werken aan een betere wereld.

Laat ons uitstralen dat het vrijzinnig humanisme geen fait divers is.

Eindigen doe ik zoals gewoonlijk met een kort gedicht.

Het is de eerste strofe uit ‘Anthem’, van een woordkunstenaar, zonder weerga de dit jaar overleden Leonard Cohen.

ANTHEM

 

THE BIRDS THEY SANG AT THE BREAK OF DAY

START AGAIN I  HEARD THEM SAY

DON’T DWELL ON WHAT HAS PASSED AWAY

OR WHAT IS YET TO BE

AH THE WARS THEY WILL BE FOUGHT AGAIN

THE HOLY DOVE SHE WILL BE CAUGHT AGAIN

BOUGHT AND SOLD AND BOUGHT AGAIN

THE DOVE IS NEVER FREE

 

Beste vrienden,

Indachtig zij die er dit jaar niet meer kunnen bij zijn, we denken oa aan Bob, Johan en Walter, wens ik u nogmaals het allerbeste voor 2017. Laat het een jaar worden zonder angsten en met veel positief dynamisme.

Lidmaatschap 2017

Geachte heer, mevrouw,
Waarde sympathisant

Wij danken U voor de interesse in onze activiteiten.
Het Vrijzinnig Centrum Liedts vzw houdt U graag op de hoogte. Hiervoor vragen we
een bescheiden bijdrage van 12 euro per jaar.

Wenst U Erelid te worden van onze organisatie, dan bedraagt het lidgeld 15 euro per
jaar.Voor dat lidgeld ontvangt U de maandelijkse nieuwsbrief, het tijdschrift De Geus, en het deMens.nu magazine, allemaal boordevol vrijzinnige informatie.

Bovendien verleent het lidmaatschap U toegang tot alle activiteiten die in het VC worden georganiseerd.

U kan de bijdrage storten op rekeningnummer BE06 0689 0138 1722
met de vermelding ‘lidgeld 2017 + naam en adres’.

Mogen wij U vragen ons te laten weten of U de nieuwsbrief per e -mail of per brief
wenst te ontvangen.

o Per mail (gelieve het e-mailadres door te geven via info@vcliedts.be)

o Per post (gelieve het adres in onze postbus te steken met de vermelding nieuwsbrief)

Alvast bedankt voor de steun!

Met vrijzinnige groet,

Nicq Vander Cruyssen

Voorzitter VC LIEDTS vzw

 

 

Nieuwjaarsboodschap 2016

Mijnheer de voorzitter van UVV, mijnheer de burgemeester, geachte genodigden, beste vrienden van het VCL,

Mag ik u als voorzitter van de rvb van het vcl en ook in mijn eigen naam een gezond en fantastisch positief 2016 wensen.

Het vorige jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de verduistering en niet dat van de verlichting

De aanslag begin januari 2015 op Charlie Hebdo , in november in de Bataclan, maar ook de aanslagen in Turkije, Sharm el Sheik, Bamako enz, hebben van 2015 het jaar van de terrorist en het terrorisme gemaakt.

Gemakkelijkheidshalve noemen we ze terroristen, maar het blijven natuurlijk wel religieuze fanatici die dit doen in naam van hun geloof, en ondertussen hun eigen mede-gelovigen mee de dood injagen.

We zullen bijzonder waakzaam en alert moeten blijven, we kunnen fanatisme niet blijven wieden, neen, we moeten fanatisme, van om het even welke oorsprong, uitroeien.

De vluchtelingen problematiek, met zijn schrijnende beelden van hulpeloze mensen op zoek naar een betere toekomst, heeft ons doen inzien hoe radeloos een mens kan zijn.

Maar zo lang de oorlogen ginds blijven duren, en er geen oplossingen komen in hun eigen land, zolang zullen deze vluchtelingen blijven toestromen.

Het is onze verdomde vrijzinnige en menselijke plicht om hen te helpen in deze voor hen uitzonderlijk moeilijke omstandigheden.

Overgewaaid uit de VS zijn ook de aanhangers van creationisme en intelligent design, hun opmars in West-Europa is begonnen.

Net zoals in vele scholen in de VS pleiten ze ervoor om naast de evolutietheorie ook het creationisme op te nemen in onze schoolboeken.

Maar ook in ons eigen land werd onze vrijzinnige gemeenschap belaagd.

Aartsbisschop Dekezel vond het nodig in de voetsporen van zijn voorganger Leonard te blijven lopen.

Nog maar pas in functie of hij verklaart dat katholieke ziekenhuizen (door de staat gesubsidieerde instellingen) zich niet aan de wet moeten houden en dus dokters kunnen verbieden om in hun instellingen euthanasie en abortus uit te voeren.

We zijn steeds verder af van de scheiding tussen kerk en staat.

De besparingen van de verschillende overheden hebben ook de vrijzinnige gemeenschap hard getroffen

Geen uitzendingen voor derden meer op radio en tv, maar de misvieringen vallen daar niet onder en die kun je dus rustig verder bekijken en beluisteren.

Ook de morele dienstverlening werd hard aangepakt, met besparingen tot 40%.

Volgens de provinciale overheid is het maar 10%. Het hangt er natuurlijk van af hoe je dit bekijkt.

10% op het totaalbudget, maar het is alleen op de werkingsmiddelen dat je moet inleveren, en omdat je niet naar andere posten verschuiven , valt alles ten laste van die werkingsmiddelen, waardoor een hele hoop activiteiten financieel niet meer kunnen ondersteund worden en een aantal zelfs helemaal niet meer kunnen doorgaan. Ook het VCL is op dezelfde manier slachtoffer van deze onredelijke maatregelen.

De UVV bestaat dit jaar 50 jaar , waarvan 45 jaar als VZW.

Maar we zijn nog mijlen verwijderd van een gelijkberechtiging van de humanistische levensbeschouwing.

Een onzekere financiële toekomst belemmert meer dan ooit de destijds beloofde verdere uitbouw, van een gelijkberechtiging is al helemaal geen sprake meer.

Maar laat ons toch positief eindigen.

Laten we krachtdadiger en met nog meer overtuiging blijven verder strijden.

Wat niet is, kan komen, en waar een wil is, is een weg, samen kunnen we veel verwezenlijken.

Intern werd de rvb uitgebreid met een nieuw bestuurslid Caroline Martens, en werden we verblijd met de geboorte van Stella, dochtertje van Frederick en Eline (onze stafmedewerkster).

En tenslotte houd ik eraan iedereen te bedanken die op een positieve manier heeft meegewerkt om ook in 2015 dit vrijzinnig centrum hier in Oudenaarde draaiende te houden.

Bedankt aan de vele vrijwilligers voor jullie inzet, bedankt aan onze deelverenigingen voor de vele georganiseerde activiteiten, bedankt aan de collega’s van RVB en de AV, voor jullie positieve bijdrage.

Bedankt aan alle vrije mensen hier aanwezig. Zonder uw steun hadden we dit niet kunnen verwezenlijken

Voor 2016 wens ik u allen

Tijd om van de kleine dingen te genieten,

rust om stil te staan bij mooie momenten,

sterkte om tegenslagen te overwinnen,

vriendschap om je hart te verwarmen,

humor om wat somber is te kleuren,

en een glimlach om elke dag mee te beginnen.

 

Laat in 2016 het licht terug schijnen in de duisternis!

 

Nieuwjaarsboodschap 2015

Mijnheer de burgemeester, beste Marnic,

Geachte genodigden, beste vrienden van het Vrijzinnig Centrum Liedts,

Mag ik u als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vrijzinnig Centrum Liedts, in mijn eigen naam en in naam van al onze aangesloten verenigingen van harte welkom heten op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. En u onze beste wensen aanbieden voor een gezond, zorgeloos en actief 2015.

Het voorbije jaar 2014 was er één om snel te vergeten.

Het was een jaar van wederom oorlog en conflict in en buiten Europa; de opkomst van nog meer en agressiever religieus radicalisme en fanatisme; van de ‘live’ slachtpartijen en onthoofdingen door IS; van de bootvluchtelingen en de malafide mensensmokkelaars; van verkiezingen en betogingen; van besparingen op o.a. cultuur maar ook op onze werkingsmiddelen; van de toenemende vergrijzing; maar vooral van de toenemende verzuring van onze maatschappij.

En we hebben nog maar net onze goede voornemens en wensen met elkaar uitgewisseld en Parijs werd woensdag opgeschrikt door een laffe moordaanslag op onschuldige mensen met een vrije meningsuiting.

Een regelrechte aanval op onze democratische waarden en normen, op onze vrije meningsuiting, op de persvrijheid.

Een krachtig en blijvend signaal is meer dan nodig. Nu aub geen politieke stoerdoenerij van links, centrum of rechts, duidelijk laten zien aan deze kleine groep fanatici dat geweld, wapens en agressie nog nooit in de geschiedenis conflicten hebben opgelost.

We hebben geen behoefte, noch aan politiek noch aan religieus fanatisme of radicalisme.

Zoals Salvador Allende zei:

Het geloof hoort thuis in de kerken, moskeeën, synagogen.

Het leger in zijn kazernes

Het volk op straat

De ratio, de logos, dat moeten onze strijdmiddelen zijn en dit pad moeten we met zijn allen en zonder afwijkingen blijven bewandelen. Het enige juiste pad is het ‘rechte pad’. Pas dan kunnen we spreken van de echte kracht van verandering. Maar dan mogen we ook niet nalaten naar ons eigenste zelf te kijken, zijn wij ook wel even verdraagzaam, tolerant of ruimdenkend als het over de anderen gaat?

Ook de VCL huishouding onderging in 2014 een facelift.

Onze huiscartoonist Norbert leverde prachtig werk door ons nieuw logo te maken.

Onze structuren werden vereenvoudigd en nog transparanter gemaakt.

De activiteitenkalender voor 2015 werd door onze aangesloten verenigingen reeds grotendeels ingevuld zodat er een duidelijk beeld wordt gevormd van wat dit huis aan morele dienstverlening en cultuur te bieden heeft in de nabije toekomst.

Dank daarvoor aan onze stafmedewerkster en alle verenigingen binnen dit VCL, dank voor jullie tomeloze inzet.

Dank ook aan de vele vrijwilligers, aan de zeer welkome nieuwkomers, om dit VCL draaiende te helpen houden in deze tijd van besparingen.

De verzuring en de radicalisering van de maatschappij, zullen ook bij ons in het VCL de nodige aandacht krijgen.

Dus sloop de muren van de onverschilligheid, de onverdraagzaamheid, de intolerantie en de vrijheidsberoving! Het laatste wat sterft, is hoop (A. Grünberg).

 

De wereld draait door – Nico Dijkshoorn (Nederlandse columnist, dichter, schrijver, muzikant)

Woensdag 7 januari 2015

Batmobile: dat was de auto van Batman. Ik was zeven jaar oud en ik geloofde hartstochtelijk in Batman. Hij droeg een zwart masker en toch was hij goed. Batman waakte over ons. Ook hij reeds in een zwarte auto, maar dan naar ons toe. Ik heb het over de tijd van vechten op het schoolplein: twee jongens op elkaar, de rest van de klas er zwijgend omheen. En dan uiteindelijk altijd de vraag: ‘Genade? Zeg je genade?’ En dan het gemompelde woord: ‘Genade’. En die werd dan gegeven.

Dit is het beeld dat mij vandaag het meest raakte: het volkomen gebrek aan genade. De gewonde agent op straat, liggend, voelend aan zijn knie, en dan bijna de terloopse wezenloze dood, het schot in het hoofd. Geschoten door een moordenaar die als jongetje, en dat weet ik bijna zeker, net als de cartoonisten met het puntje tussen zijn tong ooit een hele mooie tekening voor zijn ouders maakte. Het schot door het hoofd, achteloos, zonder te kijken, als in een game, bijna. Batman, met je touw om een boef, waar ben je gebleven jongen?

Er is maar één oplossing: wetenschappers. Waar ook ter wereld: vergeet de opwarming van de aarde, vergeet het Higgs-deeltje.

Wetenschappers: recht de schouders, en bewijs voorgoed dat het opperwezen niet bestaat. Bewijs dat liefde, leven, hartstocht en mededogen alleen maar voortkomen uit een magistrale, volstrekt toevallige samensmelting van moleculen en atomen. Bewijs desnoods dat alle Opperwezens samen, klaverjassend, lekker gezellig het geloof eerlijk over de aarde hebben verdeeld.

Terreur wint volgens mij nooit als er na vandaag mensen zijn, voor eeuwig denk ik, die de tranen in de ogen krijgen als ze terugdenken aan de liggende agent die het hoofd zelfs nog even optilde, op zoek naar het schoolplein. Hij zocht naar ouderwetse genade.

Je suis Charlie.

NIEUWJAARSWENSEN 2014

 

Mijnheer de Burgemeester, beste Marnic, goede vrienden sympathisanten van het Vrijzinnig Centrum Liedts, mag ik u als voorzitter, namens de voltallige raad van bestuur, en de aangesloten lidverenigingen, een gelukkig, gezond en zorgeloos 2014 toewensen

SOMS ZOU IK GISTEREN WILLEN OVERDOEN
OM VANDAAG BETER TE BEGRIJPEN
SOMS ZOU IK GISTEREN WILLEN OVERSLAAN
OM VANDAAG NIET TE MOETEN DENKEN
EN SOMS ZOU IK WILLEN DAT GISTEREN NOOIT OPHIELD
OMDAT VANDAAG ZO VERDRIETIG IS

‘Is de wereld dan om zeep’ zoals Urbanus zong, na de eindeloze reeks van natuurrampen,de aanslepende conflicten in Syrië, Centraal Afrikaanse Republiek, Zuid Soedan, Egypte en zo veel meer, of is er toch nog hoop ?

Beste vrienden, er is altijd hoop, als we er maar zelf blijven in geloven, ons zelf blijven inzetten voor een betere verdraagzame wereld waar elke burger belangrijk is.

Maar er is daadkracht, volharding en ook religieuze en politieke moed nodig om daar in te slagen.

Ook wij als vrijzinnigen mogen daarin niet achterop lopen,het is zelfs onze diepmenselijke taak om ook hier het voortouw te nemen, en niet aan de zijlijn toe te kijken.

100 jaar geleden begon “ De Groote Oorlog ”, laat ons lessen trekken uit deze donkere bladzijde van onze geschiedenis, en hoopvol vooruitkijken naar de toekomst voor onszelf en voor de volgende generaties.

2013 was in het vcl ook een jaar van afscheid nemen. Onze goede vriend, mijn beste kameraad Albert, is ons veel te vroeg ontvallen. Maar Berke zal altijd in onze herinnering aanwezig blijven, ook vandaag op deze nieuwjaarsreceptie.

En na jaren trouwe dienst,vol inzet en daadkracht, gedreven en gemotiveerd, heeft onze goede vriend Georges besloten zijn functie als penningmeester/coördinater en lid van de rvb van het vcl neer te leggen. Georges, bedankt namens iedereen voor wat je in dit Vrijzinnig Centrum hebt bewerkstelligd.

En tenslotte, zoals ook de vorige jaren, eindig ik deze nieuwjaarsboodschap met een passend gedicht getiteld RESPECT :

ALS IEMAND JE KENT
EN JE NIET RESPECTEERT WIE OF HOE JE BENT
IS HET GEEN VRIEND OF VRIENDIN
EN HEEFT VRIENDSCHAP OOK GEEN ZIN
JE MOET JEZELF ZIJN EN ANDEREN RESPECTEREN
HET GELOOF,DE CULTUUR, ZELFS DE KLEREN
ALLES IS ANDERS BIJ IEDEREEN
TWEE DEZELFDE IS ER GEEN
DUS, ZEIK NIET MET LELIJK WIJF
OF WAT ZIJN JE KLEREN STIJF
NEE,RESPECTEER DAT MAAR
STA VOOR IEDEREEN KLAAR
MAAKT NIET UIT HOE ANDERS IEMAND ERUIT ZIET
NEE, ECHT DAT BOEIT ME NIET

Bedankt dat U dit vandaag, samen met al onze vrijwilligers ‘toegewijd en steeds paraat’, met mij wilt delen.

BEDANKT !!!
(De Voorzitter van VC Liedts, Nicq Vander Cruyssen)