VC Liedts

Het Vrijzinnig Centrum Liedts (VCL)

Doel van de vereniging

Het Vrijzinnig Centrum LIEDTS (VCL) heeft tot doel het aanmoedigen van socio-culturele activiteiten en activiteiten in het kader van de morele dienstverlening. Het ondersteunt en coördineert vrijzinnige initiatieven op het grondgebeied van de stad Oudenaarde.

Werking van de vereniging

Het Vrijzinnig Centrum LIEDTS bevindt zich in het kasteel LIEDTS. Dit prachtige en waardevolle monument dateert uit de 2de helft van de 19e eeuw en is een prachtig voorbeeld voor de architectuur van die tijd, eclectisch en met bijzonder rijke vormentaal. Het Liedtskasteel wordt door de stad Oudenaarde ter beschikking gesteld aan de vrijzinnige gemeenschap en beheerd door de vzw. 

Het Vrijzinnig Centrum LIEDTS is hét ankerpunt geworden voor het vrijzinnige verenigingsleven in de regio Vlaamse Ardennen en ver daarbuiten.

De consulent – stafmedewerker van het VC Liedts werkt samen met de bestaande lidverenigingen: het Vermeylenfonds, het Willemsfonds, SOS-nuchterheid, Comité Feest Vrijzinnige Jeugd, Oudenaardse Grijze Geuzen, Uitstraling Permanente Vorming VUB, Liedts Bridge Club, HuJo en HuisvandeMens Ronse. Door samenwerking wordt er verder gebouwd aan de versterking van de vrijzinnigheid in de regio Vlaamse Ardennen.

Ook andere verenigingen/organisaties/stadsdiensten vinden hun weg naar het Vrijzinnig Centrum LIEDTS: Vorming Plus – Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw, stadsbibliotheek Oudenaarde, …

In de bibliotheek van het VCL kunnen de boeken ontleend worden tijdens de kantooruren. Het VCL fungeert tevens als vergaderzaal voor diverse organisaties en/of lidverenigingen.

Ten slotte kan er ook beroep gedaan worden op de consulent-stafmedewerker van het Vrijzinnig Centrum LIEDTS voor het organiseren en begeleiden van een vrijzinnig humanistische plechtigheid en voor het invullen van de wilsverklaring betreffende o.a. euthanasie.

Lidmaatschap

De vereniging telt actieve, steunende en ereleden. Om toetredend of actief lid te worden dient men een schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur. De actieve leden ondertekenen de verklaring van Poincaré, aangaande het vrij onderzoek.

 De jaarlijkse bijdrage wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

Raad van bestuur  VCL

Voorzitter: Nicq Vander Cruyssen

Penningmeester: Patrick Moerman

Secretaris: Marc Tavernier

Leden:  Adie Bral, Ludwig Van Tendeloo, Rita Fontaine