Bibliotheek

                      Boekenlijst 
bib01

 

1  Kinderen stellen vragen, ADRIAENSEN P. e.a.
  VH 
2  Grondslagen Vrijzinnig Humanisme APOSTEL L. 
e.a.  VH 
3  147 ware verhalen van bekende landgenoten. B
M S L  GG 
4  Opstand en Pacificatie in de Lage Landen
BAELDE M. e.a.  JS 
5  Van Schoolstrijd tot Schoolpakt. BALTHAZAR
H.  DW 
6  Kleine politieke Encyclopedie. BERNARD J. A.
e.a.  GG 
7  Humanisme vandaag BLONTROCK L. e.a. EPO  DW
8  Democratie in het Bedrijfsleven. BLUMBERG P.
  GG 
9  Klassenstrijd en directe Democratie COMHAIRE
B.  JS 
10 La Musique maçonnique COTTE R.  DP 
11 Politieke Opties DE CLERCQ J.B. e.a.  DW 
12 Beleidsplan Brussel v. d. Vlaamse Regering
DE GROOF R  
13 De Geuzenhoek te Horebeke DE JONGE J.A.  
GG 
14 Met miss Mary DE LA VIOLETTE GEO  JS 
15 Uit een libertijnse Pen DE LA VIOLETTE GEO 
 JS 
16 Bewust Ouderschap DE SAEGER J.  DW 
17 Maçonnieke Ontmoetingen - deel 1 DE
SCHAMPHELEIRE  DP 
18 Maçonnieke Ontmoetingen - deel 2 DE
SCHAMPHELEIRE  DP 
19 Maçonnieke Ontmoetingen - deel 3 DE
SCHAMPHELEIRE  DP 
20 Geloof en Rijksonderwijs DEBROCK W.  DW 
21 De Kerk en haar Kruis DESCHNER K.  DW 
22 Politiek zonder boe of bah. (2 ex)
DESCHOUWER K.  JS DW 
23 Anticonceptie en verantwoord Ouderschap
DHOORE L.  DW 
24 Demografie vandaag DHOORE L.  DW 
25 Kwakzalverij, Bijgeloof en Geneeskunst.
DROOGLEVER H.J.W  DW 
26 Windows 3 .11 ERLENKOTTER H. e.a.  VH 
27 Humanisme in de Samenleving FRANCOIS Karen 
 VH 
28 Nieuwe Mensen, Nieuwe Wensen FRESE H.  DW 
29 Jaarboek 5971 G.O.B.  DP 
30 Jaarboek 5972 G.O.B.  DP 
31 Jaarboeken 5973 G.O.B.  DP 
32 Op en rond de Muziekberg GALLE M. e.a.  GG
33 De Islam. GARDET L.  GG 
34 Panorama van de actuele Wereld GEORGE PIERRE
  JS 
35 Nederlandse Figuren. deel 1 GEYL P.  JS 
36 Nederlandse Figuren. deel 2 GEYL P.  JS 
37 De Gestalte der Toekomst GUARDINI R.  JS 
38 La Regulation des Naissances HAVEMANN E.  
DW 
39 L' Alcoolisme HCEIA  GG 
40 La Lumière et le Temple. HOUART J.J.  DP
41 De Mensenrechten.... IMPENS C.  DW 
42 Word 6.0 ; deel 1 INSTRUCT  VH 
43 Word 6.0 ; deel 2 INSTRUCT  VH 
44 Word 6.0 ; deel 3 INSTRUCT  VH 
45 Godsdienst in de Prehistorie (2ex) JAMES
E.O.  GG JS 
46 Redevoeringen. KIERKEGAARD  JS 
47 Wir Muselmanner LAMBRECHTS R.  GG 
48 Koning Boudewijn in Spiegelbeeld LIEBAERS
Herman  DW 
49 Joodse en Christelijke Legenden. MARCHAND 
J.  DW 
50 Het Communistisch Manifest MARX K. - ENGELS
F.  DW 
51 Toxiemanie. MATTHIJS J.  e.a.  DW 
52 58 miljoen Nederlanders en hun Kerken NAEFF
FR.  DW 
53 La Franc-Maçonnerie une fraternité 
révélée NEFONTAINE L.  GG 
54 Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds PREVENIER
W.  DW 
55 Europees Verdrag tot Bescherming van de
Mens. RAAD v. EUROPA  DW 
56 Oosterse en Westerse Wijsbegeerte. RAJU 
P.T.  JS 
57 Camille Huismans.( 2 ex. ) ROEMANS R. e.a  
GG JS 
58 De Index en de kerkelijke Boekenwetten.
SALSMANS J s.j.  DW 
59 Stalin SALVATORE G.  JS 
60 Walging. SARTRE J. P.  JS 
61 Godsdienstig Leven in Amerika SCHAAFSMA D. 
 DW 
62 Vrijzinnigheid en Cultuurbeleid SCHEVENELS
L.  DW 
63 De Religies van de Wereld. SMITH HUSTON  
DW 
64 Man en Vrouw gelijk voor de Wet.
STAELS-DOMPAS N.  DW 
65 L'Action du Roi en Belgique STENGERS J.  
DW 
66 De wonderbare Wereld. TEIRLINCK H.  GG 
67 Zelfportret of het Galgenmaal (2 ex.)
TEIRLINCK H.  GG 
68 Adriaan Brouwer. TIMMERMANS F.  GG 
69 Niemand te hoog. VAN AKEN P.  VH 
70 Christendom, christendommer.... VAN LOON H. 
 DW 
71 Het Kommuneboek. VAN USSEL J.  GG 
72 Le Sport dans la Grèce Antique VANHOVE D. 
 gift 
73 Alternatieve sanctionering. VERHELLEN E.
e.a.  DW 
74 De Weg naar politieke Vernieuwing.
VERHOFSTAD G.  DW 
75 Het Cultuurpact. VERHULST A. e.a.  DW 
76 Vrijzinnigheid in Vlaanderen 1978 VERHULST
A.-PREVENIER  DW 
77 Twintig jaar Vlaamse weerbaarheid VERROKEN
J.  GG 
78 Uw Recht (juridisch advies ....). VERSLUYS
L.  DW 
79 Aid to Bible Understanding WATCHTOWER .... 
 JS 
80 Tussen Pluralisme en Optimalisme WITTE Els 
 VUB 
81 Tochten VAN ACKER Achiel  
82 De geheimzinnige zaken van Beernem RYSERHOVE
A.  
83 Dossier Beernem RYSERHOVE A.  
84 Het verdriet van Belgie CLAUS Hugo De Bezige
Bij  
85 De Belgische justitie, een Kafkaiaanse
nachtmerrie SCHOENAERTS Bruno  
86 120 Jaar Willemsfonds Oudenaarde (2 ex) DE
NEVE Daniel  WF 
87 Excel 97 DATA BECKER Easy Computing NV  VH
88 Oradour-sur-Glane. Le drame HEBRAS Robert
CMD  GG 
89 Een Blik op Vrijzinnigheid MEYS Luc UVV  
90 Pluralisme in het Onderwijs in Europa DE
NEVE Daniel, e.a. VUB Press  DN 
91 Onderwijs in Oudenaarde DE NEVE Daniel  DN
92 De Geuzetorre, Oostende VLC Oostende  
93 Nooit meer een Mexico zonder ons t'UILEKOT 
 
94 Om de schone ziel van 't kind TYSSENS
Jeffrey  VH 
96 Sociaal-economische situatieschets O.VL.
WILLE P., e.a. Prov. Oost-Vl.  
97 50 jaar Rijksonderwijs Oudenaarde (2ex)
DEPELSMAEKER P., e.a.  
98 Humanistische opvoeding SLOSSE L. DEKEMPE T.
Hum. Vr. Vormingsw.  
99 Beknopte Geschiedenis v.d. Liberale Partij
BOTS M. Gent Liberaal Archief  
100 Klein Brevier v.d. Wijnliefhebber BROCHIER
Henri  
101 Erfelijkheid in de Kijker (2 ex.) Vlaamse
Gemeenschap  
102 BADEN-POWEL en Scouting (2ex) GRIGNARD
Roger  DW 
103 25 jaar Humanistisch Verbond Oudenaarde
HENNEBERT Claude  
104 La Piste Retrouvée HERRIN J.L. Ed. de la
Glandée  DW 
105 20 jaar Oudervereniging voor de Moraal
(3ex) POLL Lucy H.V.  
106 Wie en Wat zijn wij? BEINE H., e.a. H.V.  
107 Geen Humanisme zonder Feminisme (2ex)
PIRLET CL. ,e.a. HV  
108 Eros DE SMET R., e.a. UVV  
109 Gevangeniswezen THERSSEN M., e.a. UVV  
110 Pleegzorg vanuit vrijzinnige inspiratie
BAEKELMANS R., e.a. UVV  
111 Herdenking van de Bevrijding DEHAENE J.L.,
e.a.  
112 Duurzame relaties en morele begeleiding VAN
LOON T., e.a. UVV  
113 Pluralism in Education in Europe DE NEVE D.
, e.a. VUB Press  DN 
114 Begijnhof Oudenaarde   GG 
115 Oudenaarde   GG 
116 Omtrent het levenseinde TACK Anja V.F.  VH
117 Schoolstrijd en schoolpact LARIDON
A.-MERTENS J. V.F.  DW 
118 Vlaamse arbeiders in de vreemde
WOESTENBORGHS B. V.F.  DW 
119 Gedenkboek v.d. tweede Wereldoorlog MATANLE
Ivor Rebo Prod. Lisse  DW 
120 Verslaving TACK M.- ea UVV  
121 Funeraire Cultuur (3ex) BUSSCHE FR. - ea
UVV  
122 Omgaan met waarden BELPAEME W. - ea UVV  
123 25 jaar HV Oudenaarde BLONTROCK Lydia  
124 Homo's en Lesbiennes SANDFORT T. - ea UVV 
125 Jongeren en rechten HANSON K. - ea UVV  
126 Jongeren en werkloosheid VAN LEEUWEN K. -
ea UVV  
127 Armoede NEIRINCKX P.M. - ea UVV  
128 Vrijzinnige organisaties: wie doet wat? 
UVV  
129 Vrije tijd BOLLAERT L. - ea UVV  
130 De Pers KETELAER A.F. -ea UVV  
131 Zelfdoding VAN EECKHAUTE T. - ea UVV  
132 Onderwijs VANDERPOORTEN M. - ea UVV  
133 Stad Oudenaarde - de tweede wereldoorlog
VAN DER STRAETEN E. Stad Oud.  
134 30 Jaar HV Oudenaarde (2 ex) DE MEESTER Jo 
 
135 Als we niet geloven, wat geloven we dan ?
ECO Umberto Prometheus Amsterd.  VH 
136 Gesprekken over het einde der tijden ECO
Umberto Boom Amsterdam  VH 
137 Pesten, wat doen we eraan ? EMMERECHTS
Sonja Icarus  VH 
138 Mysterie 14/18 De eerste wereldoorlog
onverklaard HEIJSTERS Richard Lannoo  VH 
139 Belgische Emigranten MORELLI Anne EPO  VH 
140 De eerste sekse FISHER Helen Contact
Antwerpen  VH 
141 Clintons demonen. Seks, macht en media
ELEVELD H. , ea De Arbeiderspers  VH 
142 Architectuur VAN WESENBEECK P.ea UVV  
143 Zorg ethiek DE DROOGH L. ea UVV  
144 Opvang Jaarverslag 99 RUYSSCHAERT Philippe 
 
145 Een zoektocht naar het verloren woord
SANDERS W. Fonds M. Hofmans  VH 
146 Les mystères du confessional Filipachi 
MT 
147 Hitler en de geschiedenis LUKACS John
Icarus Antwerpen  DW 
148 Facetten van het volksonderwijs in Vlaand.
DE CLERCK K. ea. Lannoo DW 
149 Mystères et actions du rituel d'ouverture
en loge POZARNIK Alain Dervy GG 
150 Nieuwe coctails KTA DE PANNE  GG 
151 De eeuw van Belgie REYNEBEAU M. Lannoo  DW
152 De wereld volgens Herman De Croo DE CROO H.
Icarus  DW 
153 Het vrije denken, hoeksteen vd V.M. SANDERS
W.  VH 
154 Aspects du Christianisme primitif Amis
Phil.  VH 
155 Les mystères et le christianisme des
origines Amis Phil.  VH 
156 POMA's filosofisch testament POMA K. STC
Wilrijk  Vh 
157 Dementie PICKUT B. A., e.a. UVV  
158 De Inquisitie BAIGENT M, e.a. TIRION  VH 
159 De val van Eros COMMERS Ronald HOUTEKIET 
VH 
160 Spelen met Berry - Basis tegenspeltechniek
WESTRA Berry De Toorts  OGG 
161 Spelen met Berry - Basis afspeeltechniek
WESTRA Berry De Toorts  OGG 
162 Bieden met Berry - Constructieve bieden
WESTRA Berry De Toorts  OGG 
163 Bridge beter met B. Westra WESTRA Berry
Alpha Bridge  OGG 
164 Borgia KLABUND Meulenhoff  GG 
166 Je fume et alors? BROCHIER JJ Les belles
lettres  GG 
167 Pasterke Candeels HERBERIGS R. Heideland 
GG 
168 Belgique au coeur de l'Europe IBID -  GG 
169 O-L-Vr. kerk van Pamele. I. Architectuur
DEVOS Patrick Prov. O. VL.  GG 
170 O-L-Vr. kerk van Pamele. II. Kunstwerken
DEVOS Patrick Prov. O. Vl.  GG 
171 Uitroeing, redding en verzet vd Joden in
Belgie STEINBERG Maxime S. Schneebalg  GG 
172 Rolande met de Bles TEIRLINCK Herman
Manteau  GG 
173 Psych. Benadering "Het populierken."
DE NEVE Daniel  DN 
174 Psych. Ontleding "Maria Speermalie"
DE NEVE Daniel  DN 
175 Max Havelaar MULTATULI Ad. Donker/ Rotterd.
 VD 
176 Als Lentewateren TOERGENJEW Kompas/ Antw. 
VD 
177 De vrijheid gaat in 'rood gekleed De Vries
Theun Republiek d. letteren  VD 
178 China per trein THEROUX Paul Atlas/ Antw. 
VD 
179 De Russische Revolutie GOLDSTON Robert
Paris  VD 
180 Bridge Acol 2000 SINT Cees e.a. Tirion
Sport  OGG 
181 Bridge Acol geheugensteun SINT Cees e.a.
Tirion Sport  OGG 
182 Privacy De Hert P. e.a. UVV  
183 Feesten VAN AERSCHOT R. e.a. UVV  
184 Echtscheiding, een einde of een nieuw begin
PERSIJN Els De Spiegel  (2ex) 
185 Ook ik was 20 jaar in 45 DE PUYDT L.  DP 
186 De echte Walen MICHEL Louis Luc Pire  GG 
187 Om en bij dr. O. Decroly KERCKHOVE W.  GG
188 Bucher des Wissens KIERKEGAARD Fischer
Frankfurt  JS 
189 L'Ethique SPINOZA Gallimard  JS 
190 Robespierre, terreur en ondergang SIEBERG
Friedrich Prisma  JS 
191 Genie und Eros VAN DOVSKI Lee Fischer
Frankfurt  JS 
192 The Upanishads MASCARO Juan Penguin Books 
JS 
193 Lao Tzu - Tao Te Ching LAU D. C. Penguin
Books  JS 
194 De hedendaagse Zweedse Letterkunde
BOSHOUWERS R.F.M. Desclée  JS 
195 Israel- De wording van een moderne staat
ELSTON D.R. Prisma  JS 
196 Le conquerant du monde - Gengis Khan
GROUSSET René Livre de poche  js 
197 The Hermitage: Museum Halls (foto album) 
Aurora Art Publ  GG 
198 Historische huisgevels te Oudenaarde DEVOS
P. ea VVVM Oudenaarde  GG 
199 Vlaamsch van Taal, van Kunst en Zin Van
Velthoven-Tyssens Willemsfonds VH 
200 Water PIJPEN Chris e.a. UVV  
201 Depressie BOEYKENS F. e.a. UVV  
202 Ideen over een kleurrijk Vlaanderen DEWAEL
Patrick  
203 Daar vertrok een mens VAN MALDER Erik OVM 
204 Tegenspel in Bridge PIETERMAN  
205 Vrijwilligers HOOGHE Marc e.a. UVV  
206 De Euro komt eraan FORTIS  
207 Vademecum - Feest Vrijzinnige Jeugd OVM OVM
 
208 Het Verhaal van de Moraal VRIJDAG Dany OVM 
 
209 Alertprocedure - Basisacol Vlaamse
Bridgeliga internet  
210 Feestbundel KA-RITO (10 mei 64)   DP 
211 Meer dan groen (Oud. Wandtapijten) Stad
Oudenaarde  
212 The Soviet Village YEMELYANOW Alexei
Novosti  GG 
213 Petit voyage à travers la RDA Zeit im
bild  GG 
214 Landschap en volksgeloof in Keltisch
perspectief MACHIELS L. ea. Stichting Mens Cultuur  VH 
215 Opvang Jaarverslag 2000 RUYSSCHAERT PH.  
216 Cultuur MOENS W. ea. UVV  
217 Etymologie in de gastronomie MEUL C. ea.
RLTO Gent  GG 
218 Voorlopige Hechtenis SMBG  
219 Jalta - De verdeling vd wereld CONTE A.
West-Friesland  
220 De ultieme computer en internetgids HLN  
221 Chronisch ziek zijn MICHIELSEN P. ea. UVV 
222 De VUB: de universiteit van de hoofdstad
Vlaandere VUB  
223 Monumenten & Landschappen: Oudenaarde
95 Oudenaarde  
224 Les Secrets maçonniques PACE Jerome DE
VECCHI  VH 
225 Wat kost geloof en vrijzinnigheid in Belgie
? (85) HVV  
226 Agro-food diensten in de VUB - ULB VUB VUB 
 
227 Rituelen (2 ex) SCHOETERS CHR. Ea UVV  
228 Standaard natuurlijke biedsystemen WESTRA
Berry  
229 Acol systeemoverzicht WESTRA Berry  
230 Guide Michelin 1900 MICHELIN  GG 
231 Bezielende beelden VAN BAAREN, TH. P.
SALAMANDER  JS 
232 Origine et fonction de la culture ROHEIM G
Galimard  JS 
233 De Kunst van China PRODAN Mario Standaard 
JS 
234 De klassieke kunst WOLFLIN H. Aula  JS 
235 Duecento - Zwerftocht door Italie's late
middeleeu NOLTHENIUS H.Prisma JS 
236 History begins at Sumer KRAMER S. N.
Doubleday  JS 
237 L'homme préhistorique et sa vie QUENNELL
M. en C. Univers Club  JS 
238 Primitieve kunst van vroeger en nu VRIES,
de, TJ. Elsevier  JS 
239 Sociale Geschiedenis van de Kunst HAUSER A.
AULA  JS 
240 Middeleeuwse kunst in overgang JANTZEN H.
AULA  JS 
241 Prehistorie der beschaving NARR K. J. AULA 
 JS 
242 De publieke opinie CHILDS H. L. AULA  JS 
243 Voor de Bijbel GORDON C. H. AULA  JS 
244 De Vedische Godsdienst GONDA J. SERVIRE 
JS 
245 Het Hindoeisme GONDA J. SERVIRE  JS 
246 De Godsdienst van het oude Aegypte LEEUW,
v. d., G. SERVIRES  JS 
247 Het Boeddhisme GONDA J. SEVIRES  JS 
248 Wegwijs in wijn - Cotes du Rhone 
Test-aankoop  
249 Wegwijs in wijn - Alsace Test-aankoop  
250 Vluchtelingen Van Eeckhaute T. e.a. UVV  
251 Noordwaarts DE NEVE Daniel  
252 Vrijwilligers De Meerspoort  
253 Een vrijzinnige ontmoetingsplaats HVV  
254 Ontwikkelingssamenwerking MAGITS Veerle ea.
UVV  
255 Congres Fed. Vrijz. Centra - Oostende 2001
VERCARRE E. FVC  
256 Eenzaamheid JORNA Ton ea. UVV  
257 Overgangsrituelen van kind naar volwassene
TACK Anja AVF  
258 Vrijwilligerswerk, wat kan, wat mag
MOLEMANS Kris K. Boudewijnsticht.  
259 Praten werkt aanstekelig Moreel consulent 
 
260 Humanisme, liberalisme, vrijzinnigheid DE
GUCHT K. ea.  
261 Mobiliteit Stevaert Steve ea. UVV  
262 Het aanzien van ons verleden VELEMA Willem
Spectrum  DW 
263 Repression and Repressive Violence
HOEFNAGELS M. Swets Zeitlinger UPV 
264 Strategy and Structure - Studies in Peace
Reearch NIEZING Johan  UPV 
265 Axioma en Plausibiliteit in de Polemologie
NIEZING Johan u.Pers Rotterdam  
266 Het vrije denken-Het ongelijk van een
humanisme COMMERS Ronald VUBPR UPV 
267 Historiek van de PMS centra SACRE Patrick
VUBPRESS  UPV 
268 Op de voet gevolgd-20jaar Vlaams
theater.HELLEMANS Dina e.a.VUBPRESS UPV 
269 Logica van het gevoel CORNELIS Arnold
ESSENCE  VY 
270 De ontkenning van de Jodenuitroeing (2ex.)
VANERMEN Stijn VUBPRESS  UPV 
271 De vrijzinnige traditie in Belgie TYSSENS
J.- WITTE E. VUBPRESS  UPV 
272 Kritische Reflexies omtrent de zaak
Dutroux(2ex)ELIAERTS Chr VUBPRESS UPV 
273 Structural Phase Transitions in Mo2S3 and
��. DEBLIECK Rudy VUB  UPV 
274 350 jaar Dahlia's MOENS H  
275 New Orleans - Parel van het Diepe Zuiden DE
SMET J.P. Publicom Prom  VZW 
276 Het Kon. Nederl. in de 2e Wereldoorlog (1)
DE JONG dr. L. Amsterdam  JS 
277 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (2)
DE JONG dr. L. Amsterdam  JS 
278 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (3)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
279 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (4)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
280 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (5)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
281 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (6)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
282 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (7)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
283 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (8)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
284 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog (9)
DE JONG dr. L. Amsterdam  
285 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog
(10a) DE JONG dr. L. Amsterdam  
286 Het Kon. Nederl. In de 2e Wereldoorlog
(11b) DE JONG dr. L. Amsterdam  
288 Mode VERMEIREN T. ea. UVV  
289 Echtscheiding JACOBS Ch. ea. UVV  
290 Geschiedenis Liedtsdomein VERHAEGHE E.
Oudenaarde  
291 De 200 lekkerste internetadressen GOYVAERTS
A.ea. DE MORGEN  
292 Alleen op de berg GOODALL Jane SANDERUS 
GG 
293 De meest criminele uitvinding:"in de
naam van God"SARAMAGO José  
294 Infobrochure: Vluchtelingen VF  
295 Erasmus DEGROOTE G. Elsevier  JS 
296 Paul Henri SPAAK HUIZINGA J. H. Prisma  JS
297 Van Renaissance tot Wereldoorlog BOUMAN
P.J. H.J.Paris  JS 
298 Nieuw Heidendom HEGMAN H. e.a. UVV  
299 Jongeren en druggebruik DE GROOTE S. e.a.
Prov. O. Vl.  
300 Moreel Verslag UVV 2001 VAN HAEREN M UVV  
301 Geschiedenis der Ned. Letter-Kunde LIEDTS
G. L. handschrift  
302 Levensbeschouwelijk onderwijs. MAGITS
Michel e/a  
303 Demografie PIJPEN Chris e/a UVV  
304 Vrijzinnigheid VELTER Kr. e/a Vrije Woord 
305 Wetsontwerp - Centr. Raad
niet-confessionele leven Kamer Kamer  
306 Amendementen Wetsontwerp Centr. Raad Kamer
Kamer  
307 Dadertherapie TUBEX H. e.a. UVV  
308 Elk schouderklopje helpt MORELE BIJSTAND
UVV  
309 Vrijzinnig-humanistische
afscheidsplechtigheden FENIKS  
310 Wie doet wat? UVV  
311 Euthanasie DE GROOT E. e.a. UVV  
312 Onderwijs VANDERPOORTEN M. ea UVV  
313 Tot mensen bewogen HOVE G. ea.  
314 Plechtigheden ( 3 ex ) DEBUCK Fr. E.a. UVV 
 
315 Oudenaarde 1966 LIONS' Club  
316 Neergang SOENEN Johan Nioba Lier  JS 
317 Kerktorens in de Vlaamse Ardennen DE VOS
Geert HDC  HDC 
318 Verlies verwerken ( 2 ex ) V.D.ABBEELE E.
UVV  
319 Les mystères de la franc-maçonnerie TAXIL
Leo  GG 
320 Borrelhapjes en cocktails X  
322 De Wet van 21 juni 2002 (3 ex) UVV  
323 Kinderrechten Vandekerckhove A. UVV  
324 De christelijke wortels v.d. vrijmetselarij
VAN BRABAND P.  VH 
325 Goddelijke Fantasie PINXTEN R. Houtekiet 
VH 
326 De Islam in Belgie VAN DEN BROECK O.
Manteau  VH 
327 De gereformeerden AMELINK A. Bert Bakker 
VH 
328 De universiteit van de duivel - Kerk en
astrologie HERTEN ST. Houtekiet  VH 
329 De menselijke soort ROELE M. Contact  VH 
330 Handel in mensen DE PAUW FR. Davidsfonds 
VH 
331 Informatiebrochure m,b,t, de wet
(vrijzinnigheid) MAGITS M. UVV  
332 Charles A. baron Liedts RoTTGER Rik
Stichting HDC  HDC 
333 Grenzen aan de concurrentie (2ex) PETRELLA
R. VUBPRESS  VUB 
334 Het tijdperk van de Machine (2ex) NIJHOF E.
ea. VUBpress  VUB 
335 De sociale wetenschappen openen (2ex)
WALLERSTEIN E. VUBpress  VUB 
336 Ethisch Socialisme in Vlaanderen (2ex)
ROSSEEL E. VUBpress  VUB 
337 Wegwijs in de Humanistische Beweging
DESMEDT Luc ea. HV  HV 
338 Verdraagzaamheid COECKELBERGH D. ea. UVV  
339 Wie en Wat zijn wij? OUKHOW Michel HV  Hv 
340 Crisis der Rede DETHIER H. HV  HV 
341 Kerk en Geld DILLE R. HV  HV 
342 Overwegingen over de derde leeftijd ANSELIN
R. HV  HV 
343 25 Jaar en meer Scholliers E. HV  HV 
344 Euthanasie (3 ex) CLARA R. HV  HV 
345 Abortus provocatus BLONTROCIK-SUYS ea. HV 
HV 
346 Voor een open leefklimaat MATTHYS W. HV 
HV 
347 Oefeningen in humanistisch denken VERRAES
W. HV  HV 
348 Berlin DDR  GG 
349 Jaarverslag 2001 FVC FVC FVC  
350 Werkgids 2000-2001 RANDSTAD  
351 Begraven of cremeren VELLE Karel SMK  
352 Stress CORTEN Ph. Ea. UVV  
353 Sancta Erotica, Hoe de kerk Maria Magdalena
gebrui KINDT Guido Halewyck  
354 Courtisanes, Deugden v. beroemde maitresses
GRIFFIN Susan Archipel  
355 Paulus, de leugenaar PAEPE Roland Fonds M.
Hofmans  
356 Mystificaties en Maçonnerie NEIRINCKX Hugo
Fonds M. Hofmans  
357 Jongerengids 2003 CJP  
358 Bio-Ethiek MAGITS V. ea. UVV  
359 Jaarverslag 2001 FVC FVC  
360 Psychiatrie en Lijden LEYN W. ea. UVV  
361 Pedofilie GALLE W. ea. UVV  
362 Sekten VAN DEN ABBEELE ea. UVV  
363 Steenrijk Stadhuis Oudenaarde VAN KERKHOVEN
G. OKV  
364 Euro-kartoenale 2003 WF  
365 Jaarverslag 2002 FVC FVC FVC  
366 Kerkuittreding HV HV  
367 Vrijmetselarij - Reguliere Internet  
368 400 jaar tulp BAKKER  
369 Grafschrift Guillelmus Liedts Van De Vyvere
fotokopie  
370 Medailles Legaat LIEDTS Stadsarchief fotos 
 
371 Schoonheidsidealen ELIAS W. ea. UVV  
372 Wilsverklaring inzake euthanasie KB  
373 Tekens van schoonheid en vrijheid VLC
Oostende  
374 De nieuwe man GLORIEUX I. ea. UVV  
375 Opvang - jaarverslag 2002 BAEKELMANS R.  
376 Erasme - Sur les traces d'un humaniste
VANDEN BRANDEN JP LABOR  DW 
377 Euthanasie - De nieuwe wetgeving MARCHAND
M.ea. HV  HV 
378 Belgie en zijn koningen VAN DEN WIJNGAERT
M. Houtekiet  
379 De Papenspiegel WIERSBITSKY Corvin Libertas
 
380 Op zoek naar de Panchen Lama HILTON Isabel
Luitingh-Sijthoff  
381  M De Loge & Het Opus Dei HIERMAN Mark
Houtekiet  
382 Cultuurpolitiek en cultuurleven te Oud.
19eeeuw VAN DER MEIREN D. Universiteit Gent  
383 Omtrent Grafische Technieken HOORNE Emiel
Stichting HDC  
384 Kunst in de tijd van Liedts LIETAR René,
ea. Stichting HDC  
385 Globalisering en armoede MESTRUM Francine
EPO  
386 Persoon met een handicap MAGITS Veerle, ea.
UVV  
387 Humanisme en spiritualiteit VAN DEN
BRANDE,ea. UVV  
388 Emancipatie MAGITS V. ea UVV  
389 Vrijmetselarij in de Lage Landen VAN DE
SANDE A. Walburg Pers  
390 Niet te geloven, wel te begrijpen SPILEERS
G. Mens&Cultuur  
391 Berry's geheugensteun Westra Berry Alpha 
OGG 
392 Leer Bridge met Berry Westra deel 1 (2ex)
WESTRA BERRY Alpha  OGG 
393 Leer Bridge met Berry Westra deel 2 (2ex)
WESTRA BERRY Alpha  OGG 
394 Beter Bridge deel 1 (2ex) WESTRA BERRY
Alpha  OGG 
395 Beter Bridge deel 2 (2ex) WESTRA BERRY
Alpha  OGG 
396 Leer wedstrijd bridge WESTRA B. Alpha  OGG
397 Bridge beter met ARi BITER WESTRA B. ea.
Alpha  OGG 
398 Hoger op met Berry Westra deel 1 (2ex)
WESTRA B. Alpha  OGG 
399 Hoger op met Berry Westra deel 2 (2ex)
WESTRA B. Alpha  OGG 
400 Zelfhulpgroepen CALLENS K. ea. UVV  
401 Democratie CORIJN E. ea. UVV  
402 Renovatieproject Ontmoetingcentrum MONTEYNE
A.  
403  M Van Wijsheid met Vreugde gepaard TYSSENS
J. ea. Marot  VZW 
404 Jaarverslag FVC 2003 FVC  
405 Anders Globaliseren V.d.Brandt Elke ea. UVV
 
406 Poeziewedstrijd Willy Bultereys 2003 DE
TEMMERMAN ea. WF  WF 
407  M De vrijmetselarij te Oudenaarde DE
BACKER F. fotokopie  
408 Deux siècles de Rite Ecossais Ancien
Accepte en Fr PASSINI J.H. e.a. DERVY  
409 Het Goede Leven ENGELREST G. UVV  
410 Verhalen uit onze wereld VAN DAMME D. ea;
Gemeenschapsonderwijs  
411 Minderheden in de Verkiezingen (2 ex)
VERMEYLEN G. ea. UVV  
412 De eerste wereldoorlog BALDWIN H. W. PRISMA
 JS 
413 De Overtocht ORTIZ Fernando Culturele
Centrale  NVDC 
414 Histoire générale de la Franc-Maçonnerie
NAUDON Paul Charles Moreau VZW 
415 Les Franc-Maçons AZIZ Philippe DIDRO  VZW
416 Les trois premiers degrés GUERILLOT Claude
Guy Tr daniel  VZW 
417 Vrijmetselarij - R.G.L.B - G.L.S.F. Ea 
Internet  
418 Resolutie van Brussel - 23- 04-04 GOB - GLB
  
419 Levenseinde (2ex) COECKELBERG D. Ea UVV  
420 Beestig Vrijzinnig 2ex) Ethologica UVV  
421 UVV Moreel verslag 2003 VAN HAEREN M. UVV 
422 Breendonk - Memoriaal v/d
Mensenrechten(2ex) BAETENS I. Ea UVV  
423 Sociaal-cultureel werk (2ex) MOMMAERTS S.
Ea. UVV  
424 Sexuele identiteit (2ex) DAUSEL U. Ea; UVV 
 
425 Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde STAD
OUDENAARDE  
426 De schaamte en de schrik, goesting en genot
DE KEYSER Diane Halewyck  
427 Breendonk 1940-45 NEFORS Patrick Standaard 
 
428 Zoals ik het wil - Euthanasie VLAMINCK J.
ea. Roularta  
429 Humor (2 ex) GROSSEY B. ea. UVV  
430 Freud of freudeur (2 ex) BAETENS I. ea.
UVV  
431 Le gout de la perfection ANDRE P.  
432 De rol vd. VC bij de laicisering in
Vlaanderen FVC  
433 Rubens MULLER HOFSTEDE J. HLN  
434 Vlaanderen en de Arbeidersbeweging HEERMAN
Cyriel  
435 Ik ben naar Marrakech geweest PIJPEN Chr.
Ea. VUB  
436 Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal GHIJS N. Ea.
Prov. O.-Vl.  
437 Alost Min. Educ. Nat.  GG 
438 Professor Kuckuck MANN Th. Sanderus  GG 
439 De Heerlijkheid t'Homveld TEIRLINCK H.
Sanderus  GG 
440 ABC in hotel en restaurant HAESERYN R. VAN
IN  GG 
441 ABC van de VZW VAN HECKE R. ea. Fiscaal
Informatief  
442 Planche de l'installation - L'Aurore   
443 De Internationale - P. Degeyter   
444 Woordenlijst Nederlandse taal RENKEMA J.
Sdu UITGEVERS  
445 Media & ethiek (2ex) VAN DE STEENE ea.
UVV  
446 Kansarmoede (2ex) DUBOIS S. UVV  
447 UVV moreel verslag 2004 VAN HAEREN M. UVV 
448 Jaarverslag 2004 HVV Oost-Vl.   
449 De ontsporing - Poezie in het station DE
VOS E; ea.  
450 Federatie Vrijzinnige Centra jaarverslag 04
VERCARRE E.  
451 Geheugen vd. Toekomst COOLSAET R. CMD
Brussel  
452 Oost Europa BEAM J. PAROOL LIFE  
453 Rubens MuLLER HOFSTEDE J. HLN  
454 Van Gogh ARGAN G. C. HLN  
455 Brueghel ARPINO G. HLN  
456 Rembrandt ARPINO G. HLN  
457 Magritte FOUCAULT M. HLN  
458 Dali GOMEZ DE LA SERNA HLN  
459 Da Vinci POMILIO M. HLN  
460 Vermeer UNGARETTI G. HLN  
461 Monet TASSI R. HLN  
462 Picasso MORAVIA R. HLN  
463 Gauguin SEGALEN V. HLN  
464 Michelangelo BATTISTI E. HLN  
465 Toulouse-Lautrec CAPRONI G. HLN  
466 Van Eyck BRIGNETTI R. HLN  
467 Renoir RENOIR J. HLN  
468 Bosch BUZZATI D. HLN  
469 Manet VENTURI M. HLN  
470 Cézanne GATTO A. HLN  
471 Rafael PRISCO M. HLN  
472 Degas RUSSOLI F. HLN  
473 Burgerschap door Educatie VAN DE STEENE S.
ea. UVV  
474 Andergeloof STEVAERT ST. DF  
475 Habemus Papam TORFS R. ea. DF  
476 De naakte aap MORRIS D. BRUNA  
477 De naakte vrouw MORRIS D. MOM  
478 ACACIANA Acacia  
479 Jaarbericht 2004 IMD Oost-Vlaanderen
PONTEUR L IMD OV  
480 Huldeboek Prof. Dr. Marcel Bots VERHULST A.
ea. LIB. ARCHIEF  FM 
481 Wat we nog niet weten MADDOX J. CONTACT 
FM 
482 Met licht geschreven VAN DER MEIREN ea.
AMSAB  FM 
483 Streekgebonden gastronomie nr 71 COLLEN J.
ea. AC. STREEK. GASTR.  
484 Streekgebonden gastronomie nr 75 COLLEN J.
ea. AC. STREEK. GASTR.  
485 Een paus van het verleden MAGITS M.  
486 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 1edeel WF
VUYLSTEKE  J S 
487 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 4edeel WF
VUYLSTEKE  J S 
488 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 6edeel WF
VUYLSTEKE  J S 
489 Geschiedenis vd. Vlaamse gedachte - 1 ELIAS
H.J. NED. BOEKH.  J S 
490 Geschiedenis vd. Vlaamse gedachte - 2 ELIAS
H.J. NED. BOEKH.  J S 
491 Geschiedenis vd. Vlaamse gedachte - 3 ELIAS
H.J. NED. BOEKH.  J S 
492 Geschiedenis vd. Vlaamse gedachte -4 ELIAS
H.J. NED. BOEKH.  J S 
493 25 jaar Vlaamse beweging 1914/1939 - 1
ELIAS H.J. NED. BOEKH.  J S 
494 25 jaar Vlaamse beweging 1914/1939 - 2
ELIAS H.J. NED. BOEKH.  J S 
495 25 jaar Vlaamse beweging 1914/1939 - 3
ELIAS H.J. NED. BOEKH.  J S 
496 25 jaar Vlaamse beweging 1914/1939 - 4
ELIAS H.J. NED. BOEKH.  J S 
497 Geschiedenis vd. Nederlandse stam - I GEYL
P. W.B. A'dam  J S 
498 Geschiedenis vd. Nederlandse stam - I GEYL
P W.B. A'dam  J S 
499 Geschiedenis vd. Nederlandse stam - II GEYL
P W.B. A'dam  J S 
500 Geschiedenis vd. Nederlandse stam - III
GEYL P W.B. A'dam  J S 
501 Geschiedenis vd. Nederlandse stam - IV GEYL
P W.B. A'dam  J S 
502 Geschiedenis vd. Nederlandse stam - V GEYL
P W.B. A'dam  J S 
503 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 1e deel DE
HOON FONDS AD. HOSTE  J S 
504 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 3e deel -1 DE
HOON FONDS AD. HOSTE  J S 
505 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 3e deel -2 DE
HOON FONDS AD. HOSTE  J S 
506 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 2e deel DE
HOON FONDS AD. HOSTE  J S 
507 Vlaamsch Belgie sedert 1830 - 5e deel DE
HOON FONDS AD. HOSTE  J S 
508 De Vlaamse Beweging nu en morgen VAN
HAEGENDOREN VP  J S 
509 De Walen - een onderhuidse beweging FONTEYN
Guido LANNOO  J S 
510 De Vlamingen - een volk in beweging RUYS
Manu LANNOO  J S 
511 Facetten vh. cultureel leven in Vlaanderen
GEIRLANDT K.J. ea. WF  J S 
512 De taalpolitiek van Willem I (2ex) DE
JONGHE A; DARTHET  JS M 
513 Vlaanderen en het 7jarig beleid v.
Artevelde ROGGHE Paul MANTEAU  J S 
514 Langs Clio's paden VAN WERVEKE H. WF  J S 
516 De Kruistocht tegen het Liberalisme
LAMBERTS E. KADOC  J S 
517 Vernederlandsing vd. Gentse universiteit DE
CLERCK K. ORION  J S 
518 De CVP-staat COENJAARTS H. ea. EPO  J S 
519 Het Vlaams-Nationalisme WILLEMSEN A. W.
AMBO  J S 
520 Kroniek van dr. F. A. Snellaert DEPREZ ADA
ORION  J S 
521 Politieke geschiedenis van Belgie LUYKX TH.
ELSEVIER  J S 
522 Zwerver in niemandsland - Julius Hoste VAN
VELTHOVEN H. ACADEMIA PRESS  
523 Fenomenale Feminatheek BOON L. P.
MEULENHOFF  
524 De nieuwe spelling - Wat er verandert VAN
DE CRAEN P. VUB  
525 Eeuwfeest van het Willems-Fonds FECHEYR 
JS 
526 Gedenkboek 125jaar Willemsfonds PREVENIER
W. NED. BOEKHANDEL  JS 
527 De praktijk van de seksuologie VERMEIRE J.
VANDENACKER  DW 
528 De vrouw, haar natuur,verschijning, bestaan
BUYTENDIJK F. J. AULA  DW 
529 De seksualiteit van de vrouw GEBHARD PH.
AULA  DW 
530 Hormonen en seksualiteit VOIGT K. ea. AULA 
 DW 
531 Mannen en vrouwen HUTT C. AULA  DW 
532 Je bent vrouw LLEWELLYN-JONES PRISMA  DW 
533 De menstruatiecyclus DALTON K. PRISMA  DW 
534 La sexualité WILLY DR. ea. MARABOUT  DW 
535 Votre corps parle WELL P. ea. MARABOUT  DW
536 Comprendre les femmes DACCO P. MARABOUT 
DW 
537 Entre parents et adolescents GINOTT H.
MARABOUT  DW 
538 La vie sexuelle de la femme VELLAY P.
MARABOUT  DW 
539 Dossier Tijd BELPAME W. ea; UVV  
540 L'Opus Dei - Une église au coeur de
l'église DES MAZERY B. P. FLAMMARION  
541 Jongeren & engagement VAN DE STEENE S.
ea UVV  
542 Geweld / macht en onmacht ARENDT HANNAH
SPECTRUM  DW 
543 Catéchisme ou doctrine chrétienne
WAFFELAERT G. J. Mgr BISDOM BRUGGE  DW 
544 L'Année préparatoire d'histoire sainte
BENARD TH. COLIN A.  DW 
545 L'Histoire Nationale CAMPO E. WESMAEL
CHARLIER  DW 
546 Van de Chistelijke Leering en de mensch
BISDOM BRUGGE  DW 
547 Paroles authentiques de Jeanne d'Arc MARY
A. LA TOURNELLE  DW 
548 Ass. de l'Adoration perpetuelle du très
saint ... BOGAERTS P.C.  DW 
549 De slaven van Papa Doc STRAAS FR. REINAERT 
 DW 
550 Ce que je crois ROSTAND J. GRASSET  DW 
551 Modifier l'homme ROSTAND J. GALIMARD  DW 
552 La Bataille de Bastogne LEFEBVRE L. SCHMITZ
L.  DW 
553 De wereld van de sterren ROCK P. MARABOE 
DW 
554 Onze bomen DERKSEN J. ONTWIKKELING  DW 
555 Geografische verkenningen 1 DE BRUIJNE G.
A. ea ROMEN  DW 
556 Geografische verkenningen 2 DE BRUIJNE GA.
Ea. ROMEN  DW 
557 Vogels van Europa LETOUZEY Y. ea MEULENHOFF
 DW 
558 The observer's book of birds BENSON V.
WARNE FR.  DW 
559 Le guide marabout des chiens FREYDIGER J.
MARABOUT  DW 
560 Les plantes : variations et évolution
WALTERS M. ea. HACHETTE  DW 
561 Beginselen der Dierkunde - Wervelooze
dieren MAC LEOD J. VANDERPOORTEN DW 
562 Espion chez les betes MERLET FR. MARABOUT 
DW 
563 Het nieuwe fotografieboek voor de jeugd
BORREBACH H. VEEN'S  DW 
564 De wet van Parkinson - Oefeningen in beleid
PARKINSON C. N.SCHELTEMA DW 
565 Comprendre la statistique MORONEY M.J.
MARABOUT  DW 
566 Je fais batir CHARLES L. ED. DU JOUR  DW 
567 English American songbook VAN ALTENA E.
GOTTMER  DW 
568 Le club du mardi continue CHRISTIE AGATHA
LIB. CHAMPS-EL.  DW 
569 Wiskundige tafels PRISMA SPECTRUM  DW 
570 Bekaert 100 - Econ. Ontwikkeling
Z-W-Vlaanderen KYMPERS L. ea. LANNOO  GG 
571 Oudenaarde - in relief HOEBEKE M. ea. PRO
CIVITATE  GG 
572 Oudenaarde - Het wandtapijt NOORDSTARFONDS 
 GG 
573 Het Willemsfonds 125 jaar NOORDSTARFONDS  
GG 
574 Oudenaarde - Restauratie stadhuis
NOORDSTARFONDS  GG 
575 Ronse - St. Hermeskrypte NOORDSTARFONDS  
GG 
576 Oudenaardse Brouwerijen Noordstarfonds  
GG 
577 Opvang Jaarverslag 2004 VAN DER SYPT J. VZW
OPVANG  
578 Opvoeden BARTELINK Y. ea UVV  
579 Vlaamse studenten in Brussel - 150 jaar
BUSSCHE F.ea UVV  
580 Fascisme, nazisme, autoritarisme BURRIN PH.
ED. DU SEUIL  
581 La société allemande sous le IIIe Reich
AYCOBERRY ED. DU SEUIL  
582 La "Hitler Jugend" LEPAGE J-D.
CRANCHER  
583 Le Pays Cathare - Le Catharisme POUX D. APA
POUX ALBI  
584 Les cathédrales gothiques - un défi
médiéval WENZLER CL. ED. OUEST-FRANCE  585 Over het humanisme
HEIDEGGER M. DAMON  
586 De eeuw van Cauderlier 1830-1930 NIESTEN E.
ea CAG  
587 Sterven en erven - successieplanning
RUYSSEVELDT J. BIBLO  
588 Grote vragen - de zin van het leven ea
GLOBE  
589 Aristoteles BARNES J. MORGEN  
590 Plato HARE R.M. MORGEN  
591 Socrates TAYLOR C.C.W. MORGEN  
592 Aquino KENNY A. MORGEN  
593 Spinoza SCRUTON R. MORGEN  
594 Descartes SORELL T. MORGEN  
595 Leibniz MACDONALD ROSS MORGEN  
596 Schopenhauer JANAWAY CHR. MORGEN  
597 Hume AYER A.J. MORGEN  
598 Kant SCRUTON R. MORGEN  
599 Hobbes TUCK R. MORGEN  
600 Hegel SINGER P. MORGEN  
601 Kierkegaard GARDINER P. MORGEN  
602 Marx SINGER P. MORGEN  
603 Nietzsche TANNER M. MORGEN  
604 Heidegger INWOOD M. MORGEN  
605 Wittgenstein GRAYLING A.C. MORGEN  
606 Popper SCHaFER L. MORGEN  
607 Sartre SUHR M. MORGEN  
608 Levinas DUYNDAM J. ea MORGEN  
609 Einstein anders bekeken LAMBERT FR. ea UVV 
 
610 Dictonnaire historique de la laicité en
Belgique DEFOSSE P. LUC PIRE  
611 SOS Nuchterheid   
612 Partners voor vandaag en morgen IMD IMD  
613 Frans-Vlaams - Taal in stad en land
RYCKEBOER, H. LANNOO  
614 Oost-Vl. en Zeeuws-Vl. etymologisch
woordenboek DEBRABANDERE Fr. L.J. VEEN  
615 Darwins moordbekentenis BRAECKMAN J.
NIEUWEZIJDS  
616 Een nameloze Jezus de Nazarener VERGEER Ch.
SUN  
617 Kapelaan van de duivel DAWKINS R. CONTACT 
618 Lessen in liefde OVIDIUS ATHENAEUM  
619 Verre landen, vreemde zeden LEWANDOWSKI H.
NED. KEURBOEKERIJ  MT 
620 Prostitutie vroeger en nu VAN HAEFTEN W.L.
NED.KEURBOEKERIJ  MT 
621 Eros in de USA TULLMANN A. GOUDVINK  MT 
622 Eros in het oude Rome LEWANDOWSKI H.
NED.KEURBOEKERIJ  MT 
623 Eros in het Verre Oosten TULLMANN A.
NED.KEURBOEKERIJ  MT 
624 Eros in het oude Oosten FURSTAUER J.
NED.KEURBOEKERIJ  MT 
625 Eros in Parijs LEWANDOWSKI H. GOUDVINK  MT
626 Eros bij de kultuurvolkeren TULLMANN A.
NED.KEURBOEKERIJ  MT 
627 Eros in de XIX eeuw FURSTAUWER J.
NED.KEURBOEKERIJ  MT 
628 Alias Paulus VOSKUILEN Thijs AMBO  
629 Grote rituelen in de wereldgodsdiensten
BROECKAERT B. ea. DAVIDSFONDS  
630 De Da Vinci code BROWN Dan LUITINGH  
631 De schaduw van de Kroon (2ex) VAN DEN
BERGHE J. MANTEAU  
632 Evolutie v.d. Vlaamse beweging 1795-1950 I
PICARD Leo STANDAARD  MT 
633 Evolutie v.d. Vlaamse beweging 1795-1950 II
PICARD Leo STANDAARD  MT 
634 Evolutie v.d. Vlaamse beweging 1795-1950
III PICARD Leo STANDAARD  MT 
635 Verklaring van Jacobus Armenius
HOENDERDAAL G.J. TIJDSTROOM  MT 
636 Nietzsche GOEDEWAAGEN T. KRUISEMAN  MT 
637 Wij mensen - Religie en wereldbeschouwing
VAN BAAREN TH.P. ERVEN BIJLEVELD  MT 
638 Vita Romana het leven in het oude Rome
PAOLI U.E. LIEVERLEE  MT 
639 Nietzsche und das Dritte Reich ALGERMISSEN
K. J. GIESEL 1947 MT 
640 Emoties GYSEL T.ea. UVV  
641 Op zoek naar duurzame energie HENS L. ea.
UVV  
642 Judaisme et Christianisme RENAN E. COPERNIC
 MT 
643 Dictionnaire Infernal COLLIN DE PLANCHY  
MT 
644 Thérèse philosophe PIA P. J.CL. LATTES 
MT 
645 Vénus dans le cloitre ABBE DU PRAT J.CL.
LATTES  MT 
646 Themidore ou mon histoire et celle de ma
maitresse GODART d'AUCOURT LATTES  
647 Dictonnaire de la révolution et de
l'empire MELCHIOR-BONNET LAROUSSE  MT 
648 L'éveil de la tolérance KAMEN H. HACHETTE
 MT 
649 La philosophie et les mythes POLITZER G.
ED. SOCIALES  MT 
650 Leopold II de LICHTERVELDE Cte ED.
UNIVERSITAIRES  MT 
651 Leviathan HOBBES FONANA LIBR.  MT 
652 Angelic Wisdom concerning the Divine
Providence SWEDENBORG E. NEW-YORK  
653 Political theory: philosophy, ideology,
science HACKER A. MACMILLAN COMP.  
654 Théorie de la violence ENGELS UNION
GENERALE  MT 
655 La philosophie de l'histoire KANT GONTHIER 
 MT 
656 The age of fable: the beauties of mythology
BULFINCH TH. HERITAGE PRESS  
657 Erlauterungen zur deutschen Literatur:
Klassik BOTTCHER K. ea.VOLKEIGENER 
658 Erlauterungen zur deutschen Literatur:
Aufkl�rung BOTTCHER K. ea. MT 
659 Erlauterungen zur deutschen Literatur:
Sturm und D BOTTCHER K. ea. MT 
660 The Tongues of Men & Speech FIRTH J. R.
OXFORD UNIV. PR.  MT 
661 A Concise Encyclopedia of the Theatre MAY
ROBIN OSPREY  MT 
662 A smaller histort of English Literature
ROWLEY J. J. MURRAY  MT 
663 Everyman's Companian to Shakespeare LLOYD
EVANS G.- B. J.M. DENT  MT 
664 English Language and Literature BALCON M.
ea; ODHAMS PRESS  MT 
665 Who was Shakespeare? The Man, the Times,
the Work MAY R. NEWTON ABBOT  MT 
666 Shelley CAREY G. EVANS Br's  MT 
667 James Joice GROSE K. EVANS Br's  MT 
668 Coleridge WATTERS R. EVANS Br's  MT 
669 Swift SPECK W. A. EVANS Br's  MT 
670 Scott CALDER A.&J EVANS Br's  MT 
671 Lord Byron BRENT P. BOOK CLUB ASS.  MT 
672 Twelve famous plays of the Restoration and
XIII c. MOORE C. A. MODERN LIBR.  
673 The complete works of W. Shakespeare
SHAKESPEARE W. MURRAYS  MT 
674 The prose works of Jonathan Swift vol II
SWIFT J. TEMPLE SCOTT  MT 
675 Blake - Complete writings KEYNES G. OXFORD
UN. PR.  MT 
676 A Tale of a Tub and other satires SWIFT J.
J.M. DENT  MT 
677 The complete works of Geoffrey Chaucer
CHAUCER G. OXFORD UN. PR.  MT 
678 The old man and the sea HEMINGWAY BANTAM
BOOKS  MT 
679 Selected Prose and Letters I STERNE
Laurence PROGRESS PUBL.  MT 
680 Selected Prose and Letters II STERNE
Laurence PROGRESS PUB  MT 
681 Coleridge - Poetical Works COLERIDGE S.T.
OXFORD UN. PR.  MT 
682 Collected Poems 1909-1935 ELIOT T.S.
FABER&FABER  MT 
683 English Literature from Beowulf to Eliot
SEPTON DELMER WEIDMANN  MT 
684 The petical works of P.B. SHELLEY - vol I
SHELLEY P.B. DENT  MT 
685 The petical works of P.B. SHELLEY - vol II
SHELLEY P.B. DENT  MT 
686 Byron - selected verse and prose works..
QUENNEL P. COLLINS  MT 
687 A History of Freedom of Thought BURY J.B.
WILLIAMS&NORGATE  MT 
688 Pamela volume one RICHARDSON S. DENT  MT 
689 Pamela volume II RICHARDSON S. DENT  MT 
690 Webster and Tourneur ADDINGTON SYMONDS
FISHER UNWIN  MT 
691 A Century of English Essays an Anthology 
DENT  MT 
692 Dramatic Essays DRYDEN John DENT  MT 
693 The prioresses tale, Sire Thopas, ..
CHAUCER CLARENDON PR.  MT 
694 The tale of the man of laws, the pardoneres
tale.. CHAUCER CLARENDON PR.  
695 Het tijdperk van de Machine NIJHOF P. ea.
VUBPRESS  VUB 
696 Macht en Wetenschappen STENGERS I. VUBPRESS
 VUB 
697 Grenzen aan de concurrentie PETRELLA R. ea.
VUBPRESS  VUB 
698 De sociale zekerheid verzekerd? DESPONTIN
M. ea. VUBPRESS  VUB 
699 Afbraak en opbouw - dialogen met L. Apostel
VANLANDSCHOOT J. ea. VUBPRESS  
700 Ethisch Socialisme in Vlaanderen ROSSEEL
Eric VUBPRESS  VUB 
701 De sociale wetenschappen openen WALLENSTEIN
I. VUBPRESS  VUB 
702 Het proces van Neurenberg RADLMAIER ST. V.
HALEWYCK  
703 Autisme - Van begrijpen tot begeleiden
PEETERS TH. HADEWIJCH  
704 Ware Geuzen zijn Turks noch Paaps ABICHT L.
VUBPRESS  
705 Ook kinderen hebben een lichaam HAYEZ J-Y
LANNOO  
706 Madame est servie DE KEYZER D. HLN  
707 De Gazellen. Marokkaanse vrouwen vertellen
STROBBE K. THB  
708 Interbellumarchitectuur in Ronse DEVOS P.
OV  
709 De mooiste van Brecht STASSIJNS K. ea.
LANNOO  
710 Leeg - Hoe overbevissing ons dagelijks
leven veran CLOVER CH. ATLAS  GG 
711 Oudenaarde in oude prentkaarten TULLEKEN
M.J.ea. HLN  GG 
712 De rechten van de jongeren DE TERWAGNE A
TESTAANK.  
713 Wijs - Grijs VANDERLEYDEN L. ea. UVV  
714 Boedha en ik LIBBRECHT U. LANNOO  
715 De wijze genezing CALLENS K. ea. UVV  
716 Het vaginaboek LIEKENS Goedele STANDAARD  
717 De bijbel als mythe FINKELSTEIN I. ea.
SYNTHESE  
718 De lage landen bij de zee ROMEIN A. en J.
DE HAAN  JS 
719 Barbaarse bevalligheid - G. M. Hopkins
KEUNEN J. HEIDELAND  JS 
720 Marlborough - Zijn leven en zijn tijd - I
CHURCHIL W. KROONDER  JS 
721 Marlborough - Zijn leven en zijn tijd - II
CHURCHIL W. KROONDER  JS 
722 Marlborough - Zijn leven en zijn tijd - III
CHURCHIL W. KROONDER  JS 
723 Marlborough - Zijn leven en zijn tijd - IV
CHURCHIL W. KROONDER  JS 
724 De Vrijmetselarij onder het Oostenrijks
Bewind BOUDEWIJN INTERNET  
725 The Escaut Battle between Petegem and
Elsegem HERBERT P.  
726 Onrust in de onderbuik TEMMERMAN M.
HALEWYCK  
727 De memoires "Luctor et emergo"
MARTENS W. LANNOO  
728 De wandelende Jood VERMEYLEN A. HOUTEKIET 
729 Het valse leven - het nazi-verleden v. mijn
vader SCHEUB Ute MEULENHOFF  
730 Aspecten van de Belgische kunst na '45
ELIAS W. SNOECK  
732 Palliatieve Zorg - Euthanasie MAGITS M. ea.
UVV  
733 De wetgevende Verkiezingen in Oudenaarde
ROOBROUCK H. Stadsarchief  
734 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXIII DE
MEULEMEESTER ea Stadsarchief  JS 
735 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXIV
PROVOST M. ea Stadsarchief  JS 
736 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXV
PROVOST M. ea. Stadsarchief  JS 
737 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXVI
VERMEIREN-VANWELDEN ea Stadsarchief  JS 
738 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXVII
CASTELAIN R. ea Stadsarchief  JS 
739 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXVIII
VANWELDEN M. ea Stadsarchief  JS 
740 Handelingen GOK Oudenaarde deel XXXIX
MONBALLYU J. ea. Stadsarchief  JS 
741 Handelingen GOK Oudenaarde deel XL PENNINCK
F.ea. Stadsarchief  JS 
742 Handelingen GOK Oudenaarde deel XLI
VERROKEN E. ea Stadsarchief  JS 
743 Handelingen GOK Oudenaarde deel XLII - 1
MARTYN G. ea Stadsarchief  JS 
744 Handelingen GOK Oudenaarde deel XLII - 2
VANDENBROEKE C. ea. Stadsarchief  JS 
745 Handelingen GOK Oudenaarde deel XLIII PEE
Leo ea. Stadsarchief  JS 
746 Moreel Verslag UVV UVV  
747 God save King Alfred GILLIAT E. MACMILLAN 
JPD 
748 S. Charles Borromée MARTIN A. CASTERMAN 
JPD 
749 The plays of W. Shakespeare - vol. IV
STEEVENS G. ea. Baldwin (1805)  JPD 
750 The plays of W. Shakespeare - vol. VIII
STEEVENS G. ea. Baldwin (1805)  
751 Atheologie - De hoofdzonden van jodendom,
.. ONFRAY M. METS�SCHILT  
752 Boete zonder schuld BEIRENS J. HALEWYCK  
753 Holebi-ouderschap BORGHS P. ea. UVV  
754 Participanten onderzoek VERTE D. ea. UVV  
755 Levensvragen onderzoek VERTE D. ea. UVV  
756 Jaarbericht 2005 IMD Oost-Vlaanderen
PONTEUR L. ea. IMD O-Vl.  
757 Praktisch boekhouden voor kleine VZW's VAN
HECKE ea intersentia  
758 De hulpverlener doorgelicht MIICHIELS R.ea
UVV  
759 Natuurgids Reader's Digest READER'S  
760 Rouwen na een overlijden VAN DE KEERE SARA
UVV  
761 Openbaarmaking van akten en stukken van
vzw's INTERNET  
762 Wet betreffende de rechten van
vrijwilligers BS  
763 Vrijwilligers & verzekeringen CLAASSENS
H. ea.  
764 De nieuwe vzw-wetgeving VERHERSTRAETEN S. 
 
765 De boekhouding van de kleine vzw's INTERNET
  
766 Het nieuw boekhoudkundig stelsel v. kleine
verenig DE LEMBRE E.  
767 De verplichtingen van een kleine VZW
TUYTTEN S. PROCURA  
768 Ik heb alleen woorden WARREN H. ea BAKKER 
769 Vingerafdruk van verdriet KEIRSE M. LANNOO 
 
770 Alleen witte bloemen DE CALUWE JESSIE
LANNOO  
771 Verzuring smaakt bitter UVV UVV  
772 Mysteries uit het Christendom BORGERHOFF
ea. BORGERHOFF  
773 Schuimwijnen TESTAANKOOP 1993 VDC 
774 Porto TESTAANKOOP 1994 VDC 
775 Cotes du Rhone TESTAANKOOP 1995 VDC 
776 Vins d'Alsace TESTAANKOOP 1996 VDC 
777 Rode wijnen uit de Languedoc-Rousillon
TESTAANKOOP 1997 VDC 
778 Bordeaux en Bordeaux-supérieur TESTAANKOOP
 1998 VDC 
779 De Crus van de Beaujolais TESTAANKOOP 1999
 VDC 
780 Champagne en andere schuimwijnen
TESTAANKOOP 2000 VDC 
781 Rode " Vins du Pays" TESTAANKOOP 
2001 VDC 
782 Rode wijnen uit Spanje TESTAANKOOP 2002 
VDC 
783 Chardonnay uit de Nieuwe Wereld TESTAANKOOP
 2003 VDC 
784 Rode wijnen uit Italie TESTAANKOOP 2004 
VDC 
785 Witte wijnen uit Duitsland TESTAANKOOP 
2005 VDC 
786 Cabernet Sauvignon TESTAANKOOP 2006 VDC 
787 Sur les traces d'ARCADIE CLARET CAPRON V.
CAPRON 2006 VCL 
788 Sexualiteit DHAENEN E.ea. UVV 2006 
789 Joan het heksenkind VAN HECKE K. LANNOO
2005 VCL 
790 Twee koningskinderen VAN HECKE K. DE
EENHOORN 1998 VCL 
791 Oudenaarde en deelgemeenten -
archiefbeelden VELGHE J. ea TEMPUS 2006 VCL 
792 De schaamte voorbij- Extreem Rechts ETHIEK
LERAREN UVV 0 
793 De Genocide - Extreem Rechts ETHIEK LERAREN
UVV 0 
794 Festival van de Vrijheid - Extreem Rechts
ETHIEK LERAREN UVV 0 
795 Sur les pas de Aliénor d'Aquitaine CHAUOU
A. ea. OUEST-FRANCE 2005 VCL 
796 Les Vins d'Alsace CIVA CIVA 2006 
797 De grote transformatie - Religieuze
tradities ARMSTRONG K. BEZIGE BIJ 2005 VCL 
798 Le Kama-Sutra Arabe CHEBEL Malek PAUVERT
2006 VCL 
799 Afrodite - Liefdesverhalen ALLENDE Isabel
WEREDBIBLIOTHEEK 2002 VCL 
800 In de keuken van de duivel ALLEN, S. L.
ZILVER POCKET 2003 VCL 
801 De provisiekast van de duivel CRACE, Jim DE
GEUS 2004 VCL 
802 Meneer Doktoor VANDEKERCKHOVE, P. GLOBE
2006 VCL 
803 Met Madame aan zee DE KEYZER D. HALEWYCK
2006 VCL 
804 Geesten van het Avondland -
moslimterrorisme VRANCKX R. MEULENHOFF 2006 VCL 
805 Onboezemingen over borstkanker JORIS Frieda
STANDAERT 2006 VCL 
806 L'esprit de sérail -Mythes et pratiques
sex CHEBEL Malek PAYOT 2003 VCL 
807 Du désir CHEBEL Malek PAYOT 2000 VCL 
808 Les religions meurtriéres BARNAVI Elie
FLAMMARION 2006 VCL 
809 Geschiedenis van Nederland I KOLLEWIJN A.M.
- M.J. COHEN 0 JS 
810 Geschiedenis van Nederland II KOLLEWIJN
A.M. -M.J. COHEN 0 JS 
811 Geschiedenis van Nederland IV KOLLEWIJN
A.M. - M.J. COHEN 0 JS 
812 Geschiedenis van Nederland III KOLLEWIJN
A.M. - M.J. COHEN 0 JS 
813 Geschiedenis van Europa PIRENNE Henri L.J.
VEEN 0 JS 
814 Het voorspel v.d. 80-jarige oorlog FRUIN R.
SPECTRUM 0 JS 
815 Aktuele vlaamse standpunten DERINE R. Prof.
Dr; STANDAARD 1964 JS 
816 Geschiedenis van Nederland. 1813-1850 I
VERBERNE L.G.J. Prof. Dr. SPECTRUM 1958 JS 
817 Geschiedenis van Nederland. 1813-1850 II
VERBERNE L.G.J. Prof. Dr; SPECTRUM 1958 JS 
818 Noord en Zuid, eenheid en tweeheid.. GEYL
P; Prof.dr; SPECTRUM 1960 JS 
819 Nederlandsche Historien HOOFT P. C. LAGE
LANDEN 1943 JS 
820 Willem van Oranje FRUIN R. SPECTRUM 1960 
JS 
821 Wilhelm von Oranien - Der Rebell VAN
ROOSBROEK R. MUSTERSCHMIDT 1959 JS 
822 De volkeren van Europa en de strijd der
nat. I SCHAMELHOUT G. Dr. NEDERL. BIBL. 1932 JS 
823 De volkeren van Europa en de strijd der
nat. II SCHAMELHOUT G. dr. NEDERL. BIBL. 1932 JS 
824 De volkeren van Europa en de strijd der
nat. III SCHAMELHOUT G. dr. NEDERL. BIBL. 1932 JS 
825 Antwerpen - Stadsboek FREIERMUTH ea. KRITAK
1989 DW 
826 Bruges & Anvers - 8 siécles de
commerce VAN WERVEKE Hans LIB. ENCYCL.1944 
827 De oude steen DENEWETH H. ea. ROULARTA 1997
 DW 
828 Terugblik op Oudenaarde VAN HOECKE K. VAN
GEYT 1998 DW 
829 Nationalisme onder het mes DIERICKX L.
FANTOM 2002 DW 
830 Intiem gedrag MORRIS D. BRUNA 1980 DW 
831 De mensentuin MORRIS D. BRUNA 1980 DW 
832 Puissance du mythe CAMPBELL J. J'AI LU 1988
 DW 
833 Psychoanalyse v.h. moderne atheisme LEPP I.
SPECTRUM 1961 DW 
834 Totem et Tabou FREUD S. Dr. PAYOT 1947 DW 
835 Prisonnier de Dieu BENOiT FIXOT 1992 DW 
836 Techniques du bien-etre DE SMEDT E. LAFFONT
1975 DW 
837 Het raadsel pijn MELZACK R. SPECTRUM1976
1976 DW 
838 De Bolle -Visserstehuis voor jongeren
OPSTAELE A 1994 DW 
839 Geboorte GOEMARE L. ea. UVV 1996 
840 Het Nieuwe Testament STATEN-GENERAAL
EVAGELISATIEWERK 1819 DW 
841 La Sainte Bible SEGOND L. MAISON du BIBLE
1943 DW 
842 Leken in de voorste linie CARDIJN J. D.A.P.
1964 DW 
843 Ces grandes gueules qui nous gouvernent
RAMPAL ED. PONT-NEUF 1987 DW 
844 Dieu, Mozart, Le Pen et les autres CAVANNA
LA CITE 1992 DW 
845 Comment Réussir dans la Vie et en Amour
RENAUD J. Dr. SOLAR 1985 DW 
846 Roger Van Geen CORNELIS G.C. ea. VUB PRESS
1997 DW 
847 L'action de l'Armée Belge - 1914
COMMENDEMENT. 1914 DW 
848 De oorlog van Valentin DEWAELE J. KLAPROOS
1999 DW 
849 Opvoedingsondersteuning en Jeugdzorg
DEBOUVERNE ea. ACADEMIEPRESS 2000 DW 
850 Vergeten jeugd MARKEY J.P. ACCO 1988 DW 
851 Contactcomité Organisaties Jeugdzorg 2000
ROOSE R. ea. ACADEMIAPRESS 2000 
852 Contactcomité Organisaties Jeugdzorg 2001
ROOSE R. ACADEMIAPRESS 2001 DW 
853 Patrouilleleiders komen getreden DE DONDER
V. STANDAARD 1993 DW 
854 Het verkennen voor jongens POWELL B.
PADVINDERS  DW 
855 Het parlement anders bekeken TOEBOSCH E.
ACADEMIAPRESS 2006 DW 
856 Wegwijs in wijn - Cotes du Rhone
TESTAANKOOP TESTAANKOOP 2006 NVDC 
857 Woonplaats: cel 322 bus 2 SFINGOPOULOS S
ea. UVV 2006 UVV 
858 L'Elégie de la Reine D'ORBAIX D. J. ED.des
ARTISTES 1936 DW 
859 Le palais des larmes DE GRECE M. O. ORBAN
1988 DW 
860 Le purgatoire du juge LE BLOND G. PENSEE
UNIVERS. 1982 DW 
861 Mevrouw de jeugdrechter BLONDEEL G. UNISTAD
1982 DW 
862 La ressource humaine PISAR Samuel LATTES
1983 DW 
863 Le Cortège des Vainqueurs GALLO Max
LAFFONT 1972 DW 
864 Français sur 3 GISCARDd'ESTAING FLAMMARION
1985 DW 
865 Islam et libre arbitre - La Tentation de
l'Insolen CHEBEL Malek DERVY 2003 
866 Tuez-les tous! - La guerre de religion..
BARNAVI E. ea. PERRIN 2006 VCL 
867 Vrijmetselarij - Symbolen, geheimen,
betekenis MAC NULTY W. Kirk GOTTMER 
868 Het Jezus mysterie BAIGENT M. KOSMOS 2006 
VCL 
869 De Jezus dynastie TABOR, James D. SPECTRUM
2006 VCL 
870 Kwetsbare harten BALFOUR, Sandy ROULARTA
2006 LBC 
871 Mijnheer Cyriel - Leven en werk v. C.
Buysse VAN UYTSEL Nele LAND V. NEVELE 
872 Jongeren online BAUWENS Joke ea. UVV 2007 
UVV 
873 Léopold 1er le roi franc-maçon VAN WIN
Jean LABOR 2006 VCL 
874 Au-delà de Dieu BOLLE DE BAL M. LUC PIRE
2007 VCL 
875 Humanisme et islam ARKOUN Mohammed VRIN
2006 VCL 
876 Les fils de la lumière PEYREFITTE Roger
FLAMMARION 1969 DW 
877 L'oracle PEYREFITTE R. FLAMMARION 1948 DW 
878 Zut, on a encore oublié madame Freud
XENAKIS Fran�oise J'AI LU 1985 DW 
879 L'étranger CAMUS Bert GALLIMARD 1957 DW 
880 La joie de vivre ZOLA Emile FASQUELLE 1971 
DW 
881 La condition humaine MALRAUX André
GALLIMARD 1946 DW 
882 Les enfants terribles COCTEAU Jean GRASSET
1925 DW 
883 Deux et deux font trois GIROUD Françoise
GRASSET 1998 DW 
884 Klassieken uit Vlaanderen DAISNE Johan
MANTEAU 1998 DW 
885 Vreemdeling in Amerika DEWAELE J. DESCLEE
1970 DW 
886 Grangeen 1 GEERAERTS J. MANTEAU 1967 DW 
887 Praktisch boekhouden - kleine vzw (2 ex.)
VAN HECKE R. ea; INTERSENTIA 2005 
888 Moreel verslag 2006 UVV UVV 2007 
889 Sociale dienst - Infogids STAD OUDENAARDE 
2007 
890 Gent - Schets v. een Sociale Geschiedenis
VAN WERVEKE H. ROMBAUT-F. 1947 
891 Gedenkbladen ROGGHE W. VUYLSTEKE J. 1898 
JS 
892 Op den drempel der geschiedenis vh. Vl.
Volk LUYKX T. MANTEAU 1943 JS 
893 Wat willen de Vlamingen VAN GENECHTEN R.
ELSEVIER 1924 JS 
894 Histoire de Belgique - manuel WILLAERT L. 
S.J. CASTERMAN 1947 JS 
895 HOMage -Wijzer ouder worden COOLSAET Bo
HALEWYCK 2007 VCL 
896 Carnaval- Geschiedenis van het carnaval
SERMON A. MENS en CULTUUR 2001 
897 De essentie v.d. gezondheid door planten
FABRE P. ELUSAN 2007 
898 Nijver Belgie: Het industriele landschap
VAN DER HERTEN B. e.a. MIM 1995 
899 Vergeten groenten opnieuw ontdekken PRADES
JB. - N. DELTA 2007 VCL 
900 Bewustzijn MOULART K. ea. UVV 2007 UVV 
901 Jaarbericht 2006 IMD Oost-Vlaanderen
PONTEUR L. IMD 2007 IMD 
902 Abortus, wordt vervolgd .. ROGGE P. ea. UVV
1991 VUB 
903 Bio-ethiek SUZANNE Ch. Ea. VUB PRESS 1990 
VUB 
904 De kwestie kernenergie GILLON L. STANDAARD
1986 VUB 
905 Geef aan de keizer PINXTEN R. KRITAK 1993 
VUB 
906 De geschiedenis van het conservatieve
denken COMMERS R. VUB 1985 VUB 
907 Inleiding tot de moderne logica VAN
BENDEGEM JP; VUBPRESS 1991 VUB 
908 Logica van het gevoel CORNELIS A. ESSENCE
1990 NVY 
910 De rol van de verkiezingscampagnes DE BENS
E. VUB 1981 NVY 
911 Politiek zonder boe of bah DESCHOUWER K.
KRITAK 1992 NVY 
912 Extreem rechts in West-Europa DE
SCHAMPHELEIRE H. ea. VUBPRESS 1990 NVY 
913 Kroniek van de Vlaamse beweging 1965-1980
GERLO A. VUBPRESS 1988 NVY 
914 Woordenboek v. Belg. en Nederl. Vrijdenkers
DETHIER H. ea. VUB 1979 NVY 
915 De Franse revolutie en Vlaanderen
CRAEYBECKX J. ea. VUBPRESS 1990 NVY 
917 Vademecum voor de vzw VAN HECKE R. ea
INTERSENTIA 2007 VCL 
918 De historie van Belgis - eerste deel VAN
VAERNEWYCK M. DJ.Vanderhaeghen 
919 De historie van Belgis - tweede deel VAN
VAERNEWYCK M. DJ.Vanderhaeghen 
920 Geschiedenis vd. Vlaamsche en
Groot-Nederlandsche PICARD Leo DE SIKKEL 1937 
921 Geschiedenis vd. Vlaamsche en
Groot-Nederlandsche PICARD Leo DE SIKKEL 1959 
922 De expansie van het Nederlands VALKHOFF M.
MANTEAU 1943 JS 
923 Geschiedenis en de oudheidkunde v.
Vlaanderen VAN WERVEKE A. WF 1927 JS 
924 Zannekin en de vrijheidsstrijd vh. Kustland
PLEIMON NAIBH LANNOO 1928 JS 
925 De lotgevallen van een activist ANGERMILLE
K. REGENBOOG 1931 JS 
926 De Vlaamsche beweging 1905-1930 - I BASSE
M. V.RYSSELBERGHE 1930 JS 
927 De Vlaamsche beweging 1905-1930 - II BASSE
M. V.RYSSELBERGHE 1933 JS 
928 Mouvement Flamand au XIX siècle HAMELIUS
P. EGLANTINE 1925 JS 
929 Herkomst en ethnische samenstelling vh.
Vlaamsche SCHAMELHOUT G. DIE POORTE 
930 Onze Vlaamse Volksbeweging WALGRAVE V.
LANNOO 1949 JS 
931 Het federalisme in Vlaanderen VAN CALCK L.
VAN CALK 1962 JS 
932 Vlaanderen's tragedie in den Westhoek
FLORIZOONE I. WIEK OP 1942 JS 
933 Eer Vlaanderen vergaat SIMONS J. VAN MIERLO
1944 JS 
934 Herinneringen van Hendrik De Man DE MAN H.
DE SIKKEL 1941 JS 
935 Vlaanderen in Frankrijk VERBEKE L.
STANDAARD 1970 JS 
936 Studie vd. Vlaamse beweging 1830-1860 DE
VROEDE M. NAUWELAERTS 1959 JS 
937 Het lied der Geuzen VANDER PLAETSE A.
LANNOO 1942 JS 
938 De Guldensporenslag DE BRUYNE A.
DAVIDSFONDS 1952 JS 
939 Vlaanderen onder de eerste Graven GANSHOF
F. STANDAARD 1944 JS 
940 Le secret d'Albert Ier D'YDEWALLE CH. NSE
1937 JS 
941 Verraad of zelfverdediging 1914-18
FAINGNAERT A. L. NOORDERKLOK 1933 JS 
942 Nederland in Frankrijk - De Zuidergrens der
Ned. VAN BYLEVELD H DE SIKKEL 
943 Volksslaap en ontwaken STRACKE D.A.
VONKSTEEN 1951 JS 
944 Een vaderland om te beminnen BOON J. DE
VLIJT 1948 JS 
945 Vlaanderen's ekonomische zelfstandigheid
LIEDERIK FLANDRIA 0 JS 
946 De taalpolitiek van koning Willem I in de
Zuid. Ne DE JONGHE A. STEENLANDT 
947 Geschiedenis der jong Vlaamsche beweging
VAN DE VELDE M. DE VESTE 1941 JS 
948 Over Vlaamsche volkskracht LAMBERTY M.
STANDAARD 1939 JS 
949 De psychologie van het socialisme DE MAN H.
VAN LOGHUM 1927 JS 
950 De Nedrlandse taalunie DE NEVE D. ea
STAATSUITGEVERIJ 1982 JS 
951 Briefwisseling JF Willems - v. Fallersleben
DEPREZ A. RU GENT 1963 JS 
952 Hoffmann von Fallersleben DE RAAF K.H.
OCEANUS 1943 JS 
953 Hoffmann v. Fallersleben und Flandern NELDE
P. ORANJE VERLAG 1967 JS 
954 Gedenkboek pater D. A. Stracke S.J.
GOOSSENAERTS ea DOSFEL 1956 JS 
955 Vindevogel - Terechtstelling en "proces"
VAN GOOR B. LUCTOR 1949 JS 
956 Staf De Clercq EYCK J. BREDERODE 1951 JS 
957 Theo Brouns EYCK J. BREDERODE 1951 JS 
958 Borms EYCK J. BREDERODE 1951 JS 
959 Getuigenissen sprekend over prof. Fr.
Fransen GRIJPDONCK M.ea DAVIDSFONDS 
960 Coppieters, een voortrekker DEDEURWAERDER
J. DOSFEL 1985 JS 
961 Mijn memoires - Van Keiberg tot
Blandijnberg ELAUT L. ORION 1981 JS 
962 Zo leefde, zo sprak prof. Dr. Fr. Daels
BOEY M. IJZERBEDEVAARTKOM.1972 JS 
963 Dr. J. Goossenaerts 1882- 1963 HANOT M.
VONKSTEEN 1973 JS 
964 Mevrouw Courtmans PEE J. RUQUOY 1933 JS 
965 Twintig Vlaamsche koppen VERRIEST H. VL.
BOEKENHALLE 1923 JS 
966 Nederlandsche Dichterhalle I HEREMANS
J.F.L. WILLEMSFONDS 1858 JS 
967 Nederlandsche Dichterhalle II HEREMANS
J.F.L. WILLEMSFONDS 1858 JS 
968 Ik zou liegen als ik het anders zei DELEU
TH. GEBETEN HOND 2001 JS 
969 De strijd om onzen bodem tusschen Romeinen
en Germ DE MAEYER R.DE BURCHT 970 Roeping van het Westen LAMBERTY M.
STANDAARD 1968 JS 
971 Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond
GANTOIS J.M. WIEK OP 1942 JS 
972 De parachutisten van Orleans MERMANS A. DE
SCHELDE 1940 JS 
973 Het Graafschap Vlaanderen VOLK-WETENSCHAP
PROV. KULTUURDIENST 1944 JS 
974 Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen CELEN V.
WIEK OP 1944 JS 
975 Stampkot DAMBRE O. DE OOGST 1933 JS 
976 De studentenrevolte van 1924/25 te Leuven
BEECKMAN P.F. NED. BOEKHANDEL 
977 Vincent van Gogh en de Vlamingen TRALBAUT
M.E. COLIBRANT 1955 JS 
978 Reinaard de Vos PUNT P. ONTSPANNINGSL. 0 
JS 
979 Liederboek der Vlaamsche Studenten WAGEMANS
F. STANDAARD 1943 JS 
980 Nederlandsch liederboek VAN DUYSE FL.
WILLEMSFONDS 1929 JS 
981 Vliegt de Blauwvoet GELDHOF J. FRANC.
STANDAARD 1955 JS 
982 Wilhelmus van Nassouwe VERSCHAEVE C
BLAUWVOET 0 JS 
983 Niemand gaat vrij uit. KLEIST P. EGELANTIER
1955 JS 
984 Een waardig levenseinde DISTELMANS W.
HOUTEKIET 2004 VC 
985 A l'ombre de la guillotine - Nacht und
Nebel MICHOTTE G. MICHOTTE 1987 DW 
986 Nos héros, morts pour la patrie LYR R. VAN
DER ELST 1920 DW 
987 King Albert's book (Fr.) CAINE H. DAILY
TELEGRAPH 1914 DW 
988 Albert, roi des Belges RENCY G. BERTELS
1938 DW 
989 Astrid, reine des Belges RENCY G. BERTELS
1936 DW 
990 De geschiedenis van Belgie in woord en
beeld REYNEBEAU M. LANNOO 2005 DW 
991 Het verhaal achter het Oude Testament X DE
MORGEN 2003 DW 
992 Het verhaal van de filosofie MAGEE BR. DE
MORGEN 1999 DW 
993 Grote wereldatlas DEBENHAM FR. READER'S
DIGEST 0 DW 
994 Topgrafische atlas, Belgie NGI LANNOO 2002 
DW 
995 De grote Touringatlas van Europa COPPENS M.
ea. TOURING 2000 DW 
996 Een weekendje weg LEMMENS CHR. ea. LANNOO
1998 DW 
997 Histoire Grecque DURUY V. HACHETTE 1879 DW
998 Histoire Romaine DURUY V. HACHETTE 1879 DW
999 La femme de trente ans DE BALZAC H. LIB.
NOUVELLE 1856 DW 
1000 Théatre de Corneille CORNEILLE GARNIER
FR. 1880 DW 
1001 Oeuvres de Molière I GRIMAREST LEFEVRE
1838 DW 
1002 Oeuvres de Molière II MOLIERE LEFEVRE
1838 DW 
1003 Wonder foods SAVONA N. DEUL SPANJAARD 2006
 VCL 
1004 Le siècle des Artevelde VAN DE KINDERE L;
LEBEGUE 1907 JS 
1005 Het archief van den Raad van Vlaanderen
WULLUS A. LAMERTIN 1929 JS 
1006 Geschiedenis van Vlaanderen III VAN
ROOSBROECK L. ea. STANDAERD 1938 JS 
1007 Geschiedenis van Vlaanderen IV VAN
ROOSBROECK L. ea. STANDAERD 1938 JS 
1008 Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde
COOPMAN TH. Ea. NED. BOEKHANDEL 
1009 Voor onze misprezen moedertaal GEZELLE C.
L.J. VEEN 1923 JS 
1010 Ons Nederlandsch VENSTERMANS J. WIEK OP
1943 JS 
1011 Oostfronters - Vlamingen in het Vlaams
Legioen en DE WEVER Br. LANNOO 1984 
1012 De Nieuwe Orde DE WILDE M. NED. BOEKHANDEL
1982 JS 
1013 1302-2002: 700 jaar Guldensporenslag
JACOBS R. ARTIS 2002 JS 
1014 Geschriften van 1586; prins Willem van
Oranje SCHENK G. WERELDBIBLIOTHEEK 
1015 100 jaar Vooruit CLAESSENS R. HET LICHT
1984 JS 
1016 Brussel; bindteken of splijtzwam PIRYNS R.
NEERLANDIA 1970 JS 
1017 Vlaanderen een zelfportret BRAET J. ea.
KNACK 2002 JS 
1018 De Nederlanden: ook in Frankrijk VAN
HERREWEGHE J. ea. 0 JS 
1019 Tijl Uilenspiegel VISSCHER P. ea. 1995 
JS 
1020 René De Clercq; een romantisch dichter in
.. VANDOMMELE J. R. DE CLERCQ 
1021 Het toppunt der beschaving X ELSEVIER 1916
 DW 
1022 Het toppunt der beschaving X ELSEVIER 1918
 DW 
1023 25ste verjaardag vd. vernederlandsing
vd.G.U. GILLIS J. ea; RU GENT 1956 
1024 IMD Perspectieven 2007-08 PONTEUR L. IMD
2007 IMD 
1025 Stichting voor morele bijstand aan
gevangenen EELEN S. SMBG 2007 IMD 
1026 Een spin als huisgenoot GOETHALS Br.
TIRION 2003 VCL 
1028 Oenologia - Italiaanse wijnen x RENGLET
1990 GG 
1029 Breugheliaanse gastmalen VAN ZEIR P. kopie
0 GG 
1030 Maria van Bourgondie en haar tijd DE
GRAEVE J. kopie 0 GG 
1031 Het geluk in de XVIII eeuw x kopie 0 GG 
1032 Wie was toch Abraham Hans WALRAED D. PROT.
MUSEUM 1996 LDC 
1033 Brieven uit Rusland VAN DEN ABEELE A.
SANDERUS 1977 LDC 
1034 Willemsfonds - 130 jaar te Oudenaarde DE
NEVE D X 1977 
1035 Vlaanderes Weezang aan den Ijzer DE
SCHAEPDRIJVER K. ea. X 1918 JS 
1036 Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten
x VL; BIBLIOPHILEN  js 
1037 Der Vrouwen Heimelykheid X VL.
BIBLIOPHILEN 0 JS 
1038 Ter waarheid DOSFEL L. LANNOO 0 JS 
1039 Actuele Vlaamse standpunten DERINE R.
prof. HEIDELAND 1965 JS 
1040 De Vlaamse Beweging - Na 130jaar VAN
HAEGENDOREN M. HEIDELAND 1962 JS 
1041 De Vlaamse Beweging - Oogmerken voor
morgen VAN HAEGENDOREN M. HEIDELAND 
1042 De Vlaamse Beweging van 1905 tot 1930
BASSE M. VAN RYSSEBERGHE 1930 JS 
1043 A. Vermeylen proza VERMEYLEN A. ELSEVIER
1941 JS 
1044 Stijn Streuvels en zijn werk DE PILLECYN
F. LANNOO 1943 JS 
1045 Jong, en Vlaams, en Vrij MUSSCHOOT AM.
GENTSE GERMANISTEN 1991 JS 
1046 De Groote Oorlog DE SCHAEPDRIJVER S.
OLYMPUS 1997 JS 
1047 Confrontatie noord-zuid DE CLERCK K.
HEIDELAND 1966 JS 
1048 Hugo Verriest - Keurbladzijden DE PILLECYN
F. HEIDELAND 1959 JS 
1049 Woord en gedachte VERSCHAEVE C. HEIDELAND
1966 JS 
1050 Frans Van Cauwelaert ROEMANS R. ea.
HEIDELAND 1964 JS 
1051 48e IJzerbedevaart - De Nederlanden ons
vaderland VAN DE SOMPEL ea. 
1052 49e Ijzerbedevaart - Zelfbestuur COENE J.
ea. BEDEVAART 1976 JS 
1053 49e IJzerbedevaart - Zelfbestuur COENE J.
BEDEVAART 1976 JS 
1054 De studenten-revolte van 1924/25 te Leuven
BEECKMAN P.F. NED.BOEKH 1975 
1055 Het Vlaamse volksleven PEETERS K.C. prof.
HEIDELAND 1962 JS 
1056 Verzamelde opstellen VERMEYLEN A. VAN
DISHOECK 1904 JS 
1057 'n portie fritten - ABC over tweetalig
Belgie MAZURE G. DE BOER 1958 JS 
1058 Klasse 1914 BLANCQUAERT E. MICHIELS 1964 
JS 
1059 Verminkte jeugd VISSER S. Dom. ORANJE 1951
 JS 
1060 T' onzent in t' Westland EECKEL H.
STANDAARD 1930 JS 
1061 Programmastudie cursus wijnkennis 4TSO DE
SCHRIJVER W. PHO AALST 1987 JS 
1062 De nieuwe wet voor vrijwilligers DE WITTE
G.ea. BUDGET6RECHT 2007 
1063 Arm Wallonie VERBEKEN P. MEULENHOFF
MANTEAU 2007 
1064 Vriendschap BELPAEME W. ea. UVV 2007 UVV 
1065 Euthanasie - De nieuwe wetgeving HVV HVV
2007 
1066 Het levenseinde - Recht op waardig sterven
X LEIF 2007 
1067 De wet op de patientenrechten FED.
OVERHEID OMTRENT GEZONDHEID 2007 
1068 Niet-Belg zoekt m/v? NIJS Klaas ea. UVV
2007 UVV 
1069 Twintig Vlaamsche Koppen - 2e deel
VERRIEST H. VLAAMSCHE BOEKENHALLE 1923 
1070 De jongen van Ruiselede VAN DER CRUYSSEN
A.C. OPDEBEEK 1925 DW 
1071 Reuma leren begrijpen DE KEYSER F. LANNOO
2004 
1072 Mémoires des esclavages GLISSANT E.
GALLIMARD 2007 
1073 Evolutie vandaag TALLON I. ea. VUBPRESS
2005 
1074 Stadslucht maakt vrij GATZ S. ea. VUBPRESS
2005 
1075 Een kreet van gelijk in de woestijn
SCHREVERS P. VUBPRESS 2007 
1076 L'huitre française a la parole SOPEXA
SOPEXA 1998 GG 
1077 Zware jongens? NIJS KL. ea. UVV 2007 
1078 Op zoek naar de symboliek van de wijn
SCHRANS G. 0 
1079 Histoire de la politesse-de1789 à nos
jours ROUVILLOIS Fr.FLAMMARION 2006 
1080 Afrodite SOENEN J. AVF 2007 IMD 
1081 De naakte
kroon-koningsdrama's,paleisgeheimen.VAN DEN BERGHE J.MANTEAU 
1082 Le guide Hachette des vins 2008 BACHELOT
F. HACHETTE 2007 
1083 Les vignes de la franc-maçonnerie AIME M.
DERVY 2007 
1084 Fort Breendonk RBNGFB 1983 
1085 Op naar straks, daar ligt de toekomst
PONTEUR L. IMD 2007 
1086 La Fin du Cercle EGELAND T. CITY ED. 2007 
1087 Galerij Actieve Burgers COLONNE L.ea.
SOCIUMI 2007 
1088 TV deluxe - een Televisionele
Beeldenkermis WILLAERT D. SOCIUMI 2007 
1089 Les Vins d'Alsace - Elzasser Wijnen CIVA 
2006 
1090 Buiten Beeld Muove IV VERWEIRE A MUOVE
2006 
1091 Passie voor KAAS KOSTER B. KUNSTBOEK 2006 
1092 Man/vrouw VALGAEREN E.ea. UVV 2008 
1093 Jacques 't Kindt 't KINDT J. J. 't KINDT
2000 
1094 Communicatie en Zelfrealisatie PEETAER M
ea. UVV 2007 
1095 Buiten beeld - Jacques 't Kindt
VANDENBOSSCH D. MUOVE 2006 
1096 Jacques 't Kindt VAN OUDENHOVE M. ea. VITA
1993 
1097 Sociale dienst - Infogids ORBIE P. STAD
OUDENAARDE 2007 
1098 Geloven in een God die niet bestaat
HENDRIKSE KL. NW ADAM 2007 DW 
1099 Iran in pyjama DEWAELE J. HEIDELAND 1972 
DW 
1100 De strepen van de zebra PINXTEN R.
HOUTEKIET 2007 
1101 De grote transitie MOREELS - PINXTEN
LANNOO 2007 
1102 Vrijmetselarij voor dummies KOPPEN J. ea.
PEARSON 2008 
1103 Borobudur SCHOTSMANS J. PSK 1977 GG 
1104 Monumenten en landschappen in Oudenaarde
DEVOS P. ea.STAD OUDENAARDE 1990 
1105 Histoire des Cathares ROQUEBERT M. PERRIN
1999 GG 
1106 De Vlaamse tapijtkunst CORBET A. ea. VEV
1952 GG 
1107 La tapisserie GUIMBAUD L. FLAMMARION 1964 
GG 
1108 Lenen en leenmannen in Petegem en Moregem
VERROKEN E. STAD OUDENAARDE 2004 
1109 Maak er een feest van VAN DEN BERG H. ECI
1977 GG 
1110 De zaak Jespers GEERAERTS J. MANTEAU 1979 
GG 
1111 Wielebart DALLE F. SANDERUS 1974 GG 
1112 Alleen op de berg GOODALL J. SANDERUS 2001
 GG 
1113 Cleopatra BAUMANN Uwe ROULARTA 2007 LDC 
1114 Jeanne d'Arc NETTE H. 2007 
1115 Catharina de Grote NEUMANN-HODITZ R. 2007
 
1116 Rosa Luxemburg HIRSCH H. 2007 
1117 Queen Victoria LOTZ J. 2007 
1118 Belgie in kaart ANTROP M. ea. LANNOO 2008 
1119 Beeldig Oudenaarde MINNAERT PH. BEATRIJS
2008 
1120 Groene gids - Franrijk MICHELIN LANNOO
2008 
1121 Groene gids - Italie MICHELIN LANNOO 2008 
1122 Groene gids - Duitsland MICHELIN LANNOO
2008 
1123 Groene gids - Engeland-Wales MICHELIN
LANNOO 2008 
1124 Groene gids - Spanje MICHELIN L 
1130 Groene gids - Belgie MICHELIN LANNOO 2008 
1131 Groene gids - Polen MICHELIN LANNOO 2008 
1132 Ik heb de pastoors van mijn spijskaart
geschrapt VERSPAUWEN J. HET SCHAAP 
1133 In dit landschap DELEU TH. BOULEVARD 1979 
JS 
1134 Jaren na Lichtmis DELEU TH. HET SCHAAP
1984 JS 
1135 Pieter Daens DELAFORTRIE L. HEIDELAND 1963
 JS 
1136 August Vermeylen DE MEYER L. Van Nu &
Straks 1990 JS 
1137 Het Parijs van de sansculotten PAUWELS J.
R. EPO 2007 
1138 Facetten van de vrijzinnigheid in
Vlaanderen 1978 VERHULST A.J.VUYLSTEKE-
1139 Wegwijs in wijn - Bordeaux 2005 TEST
AANKOOP 2008 
1140 Jaarbericht 2007 - IMD O-Vl IMD IMD 2008 
1141 Regeren vanuit het duister MARRS J. TIRION
2005 GG 
1142 Het eiland van de vorige dag ECO U. Bert
Bakker 1995 GG 
1143 Jaarbericht 2005 - IMD O-Vl. IMD IMD 2006 
1144 Jaarbericht 2006 - IMD O-Vl. IMD IMD 2007 
1145 Een averechtse liberaal - Leo Augusteyns
(deel 1) VANACKER D. ACAD PRESS 2
1146 Een averechtse liberaal - Leo Augusteyns
(deel 2) VANACKER D. AC. PRESS 2
1147 Het Willemsfonds van 1851 tot 1914 BOTS
M.ea. PROV. O-VL. 1993 
1148 Over wat ik nog wil schrijven VAN BENDEGEM
JP GARANT 2008 
1149 Beminde ongelovigen PROVOOST A. QUERIDO
2008 
1150 Tussen de zichtbare en de onzichtbare
wereld COMMERS R. ACCO 2008 
1151 Oudenaarde 1708-Een stad,een koning,een
veldheerLACHAERT PJ. ea. DAVidsf
1152 Mensenrechten COENE G UVV 2008 
1153 Geluk BORMS E. e.a. UVV 2008 
1154 Het masker van Atreus HARTLEY A.J.
KARAKTER 2006 
1155 Een haard van verzet SOENEN J. 3 C 2008 
1156 Toscaanse wijnen VAN HOVE H. 2007 
1157 Wegwijs in wijn 2009 TESTAANKOOP
TESTAANKOOP 2008 
1158 Top 10 wijnen Italie GASNIER Vincent DK
2006 
1159 Heerlijks uit de tuin PAUWELS I. ea. KBC
2000 
1160 De militaire geschiedenis van Oudenaarde
tot 1900 DEWEER J.-P. 
1161 De militaire geschiedenis van Oudenaarde 
1162 Econoshock NOELS G. HOUTEKIET 2008 
1163 Over de schreef - Jeugdrecht en de aanpak
van . VREYSEN BR. STANDAARD 2008 
1164 Pius XII en de vernietiging der joden
VERHOFSTADT D. HOUTEKIET 2008 
1165 De kunst buiten het zelf te treden COENE
G. VUBPRESS 2008 JS 
1166 Den volmaecten Cocke OCKELEY J. ASCANIA
1975 GG 
1167 Darwin PEETERS J. ea. UVV 2009 
1168 Gezond voedsel, gezond leven VAN DE STEENE
S. ea. UVV 2008 
1169 Munten vertellen over vrijmetselaars
NEELEN J. VUYLSTEKEF. 2009 
1170 De geest van het atheisme COMTE-SPONVILLE
A. ATLAS 2007 
1171 Van Pan tot Homo Sapiens - Geschiedenis vd
mens VERMEERSCH M; P&K 2009 
1172 De maatschappij van jagers en verzamelaars
(2) VERMEERSCH M; P&K 2009 
1173 La réalité existe-t-elle ? PREAUX A. ea.
CIEPHUM 2002 JS 
1174 Problèmes du matérialisme
COMTE-SPONVILLE A. CIEPHUM 2005 JS 
1175 Witboek van de CVR EGGERICKX S. ea. CVR
2009 UVV 
1176 Recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD 
2008 
1177 God als misvatting DAWKINS R.
NIEUWAMSTERDAM 2007 
1178 Darwins moordbekentenis BRAECKMAN J.
NIEUWEZIJDS 2008 
1179 Het geniale dier - Een andere antropologie
TEN BOS R. BOOM 2008 
1180 Het succes van slechte seks DRAULANS D.
MEULENHOFF 2008 
1181 Het morele instinct - Over de natuurlijke
oorspron VERPLAETSE J. 
1182 Darwin voor dames VANDERMASSEN G.
NIEUWEZIJDS 2005 
1183 Wat een onzin - wetenschap en het
paranormale DE REGT H. ea. BOOM 2008 
1184 Alice Buysse - Een leven vol engagement DE
GROOTE ST. ea. LAND V. NEVELE 
1185 Handelingen v.geschied- oudheidkundige
kring XLVI OUDENAARDE 2009 
1186 De Byencorf der H. Roomsche Kercke I
MARNIX V. ST. ALDEGONDE VAN MEENEN 
1188 De Byencorf der H. Roomsche Kercke II
MARNIX v. St.ALDEGONDE VAN MEENEN 
1189 John Stuart Mill 150 jaar over vrijheid
VERHOFSTADT HOUTEKIET 2009 
1190 Vrijmetselarij KOPPEN J. LUSTER 2009 
1191 Wat doe je daar nu eigenlijk t'HART-HARTOG
DE GRAAFF 2008 
1192 Recepten voor het Goede Leven CMD
St-NIKLAAS 2008 
1193 Heerlijk Frankrijk - Frankrijks vele
wijnstreken DUIJKER H. SPECTRUM 1998 1194 Bouwen door de eeuwen
heen - Kanton Ronse LANCLUS K. ea. BREPOLS 1998 
1195 De derde feministische golf VERHOFSTADT D.
HOUTEKIET 2006 
1196 Het gele huis GAYFORD M. BERT BAKKER 2007 
1197 Kruiden en specerijen voor de keuken
BULTJER ULRIKE DELTA 2007 
1198 Memorandum UVV UVV 2009 
1199 Logicaboek - Praktijk en theorie
v.h.redeneren BATENS D. GARANT 2008 
1200 Internet LELEU E. GARANT 2008 
1201 PC-initiatie LELEU E. ea. GARANT 2007 
1202 Pijn DE JONGHE M. ea. UVV 2009 
1203 Illegaal maakt onbemind VAN DE STEENE S.
ea. UVV 2008 
1204 Drugs MAES Y. ea. UVV 2008 
1205 Sociale media VAN DE STEENE S. ea. UVV
2009 
1206 Les Lettres Françaises KIES A. DE SIKKEL
1962 
1207 Nachtvlucht naar Brussel DE WIEST ROGER
J.M. HET SPECTRUM 1981 
1208 Rene janssens JOTTRAND LUCIEN 1938 
1209 The Meaning of the Glorious Koran MOHAMMED
MARMADUKE PICKTHALL  
1210 De vriendschap PALMEN CONNIE PROMETHEUS
1996 
1211 DE Troglodieten GEERAERTS JEF MANTEAU 1976
 
1212 Liefde in de stille zuidzee - Terug naar
de Stille KONSALIK HEINZ G. 0 
1213 Paul Van Ostaijen UYTTERSPROT HERMAN
WILLEMSFONDS 1972 
1214 De Duivels verzen RUSHDIE SALMAN VEEN 1988
 
1215 De stad der blinden SARAMAGO JOSE
MEULENHOF 1998 
1216 Politieke opties DE CLERCQ B.J. ea.
WILLEMSFONDS 1971 
1217 Actualite du socialisme PIERSON
MARC-ANTOINE LABOR 1971 
1218 Leve de Vrijheid HODGKINSON TOM MEULENHOFF
2006 
1219 La Crise de la conscience européenne 1
HAZARD PAUL GALLIMARD 1961 
1220 La Crise de la conscience européenne 2
HAZARD PAUL GALLIMARD 1961 
1221 The Principles of Psychology 1 JAMES
WILLIAM DOVER PUBLICATIONS 1950 
1222 The Principles of Psychology 2 JAMES
WILLIAM DOVER PUBLICATIONS 1950 
1223 Your Mind and Your Health GUNTRIP H. UNWIN
BOOKS 1970 
1224 Het maakbare brein SITSKOORN MARGRIET BERT
BAKKER 2006 
1225 Het recht om terecht te staan SASZ THOMAS
S. AMBO 1971 
1226 Parapsychologie TENHAEFF PROF. BIJLEVELD
1952 
1227 Parapsychologische ontdekkingen SHEILA
OSTRANDER & LYNN SCHROEDER J.H.
1228 Zelfzorg met een nuchtere kijk op
verslaving SOS NUCHTERHEID UVV 2009 
1229 La grande panique SEMPE D 1965 
1230 Sauves qui peut SEMPE D 1964 
1231 Le compagnonnage ISHER FRANCOIS DESCLEE -
DE BROUWER 2000 
1232 Vlaanderen - Wallonie -- Je t'aime moi non
plus AERNOUDT RUDY ROULARTA 
1233 Flow in zaken CSIKSZENTMIHALYI MIHALY BOOM
2003 
1234 IMD Jaarbericht 2008 IMD OOST-VLAANDEREN
UVV 2009 
1235 Moreel Verslag Werkjaar 2008 UVV UVV 2009 
1236 L'occulte 1 WILSON COLIN ALBIN MICHEL 1971
 
1237 L'occulte 2 WILSON COLIN ALBIN MICHEL 1971
 
1238 Hypnotisme et Esp RYZL MILAN EDITIONS
QUEBEC 1976 
1239 Denken met het hart FISCHLE-CARL H.
LEMNISCAAT 1977 
1240 Aan de rand van de dood VON FRANZ M.L. ea.
LEMNISCAAT 1980 
1241 La mort et après ORAISON MARC FAYARD 1967
 
1242 Het geheim van positief denken PEALE
NORMAN VINCENT OMEGA 1986 
1243 Zelfmoord MOGADON - ROHYPNOL ROCHE 0 
1244 Een betere gezondheid door zelfhypnose
LECRON LESLIE MEULENHOFF 1967 
1245 L'effet PK PEROT RENE TCHOU 1977 
1246 Nouvelles conférences sur la
psychoanalyse FREUD SIGMUND GALLIMARD 1936 
1247 Le mot d'esprit et ses rapports avec
l'inconscient FREUD SIGMUND GALLIMARD 
1248 Psychologie van de wetenschap MASLOW
ABRAHAM H. LEMNISCAAT 1974 
1249 Speltherapie MOUSTAKAS CLARK LEMNISCAAT
1973 
1250 Psycho-pictography HOWARD VERNON PARKER
1965 
1251 Het boek der open baring VAN DEN
EERENBEEMT NOUD DE NEDERLANDSE BOEKHANDEL 
1252 Fonosofie BIERENS DE HAAN - KEULS ANKH -
HERMES 1980 
1253 Onvoltooid dier ROSZAK THEODORE MEULENHOFF
1975 
1254 Punishment WALTERS RICHARD H. ea. PENGUIN
BOOKS 1972 
1255 Platoon  Dialogen SCHWARTZ M.A. PRISMA
1964 
1256 Filosofie van de Eros FLAM LEOPOLD
ONTWIKKELING 1973 
1257 De onweerstaanbare gelijkheid HOOGENWERF
A. DAMON 2001 
1258 Het verdrag van Maastricht VERSTRAETE
LIEVEN STANDAARD 1992 
1259 Politiek zonder boe of bah DESCHOUWER KRIS
KRITAK 1992 
1260 De faktor Verhofstadt FRANS VERLEYEN
STANDAARD 1987 
1261 César Birotteau DE BALZAC HONORE
GALLIMARD 1966 
1262 Museum Mayer - Van Den Bergh NIEUWDORP H.
DRUKKERIJ GOVAERTS 1979 
1263 Aanneming als leerling ACACIA ACACIA 1988 
1264 Bevordering tot gezel ACACIA ACACIA 1989 
1265 Pousse-café uit het vaatje getapt ACACIA
1990 
1266 Langs bergen van werk VAN POUCKE WILLY
GLOBE 2008 
1267 Van franschmans en walenmannen MUSSCHOOT
DIRK LANNOO 2008 
1268 lief en leed 4 SENSOA GARANT 2009 
1269 een kennismaking met de vrijmetselarij
ACACIA ACACIA 1985 
1270 Het gezellenboekje STICHTING RITUS EN
TEMPELBOUW  
1271 Facetten vd vrijzinnigheid in vlaanderen
anno 1978 WILLEMSFONDS 
1272 Le vigne d'alsace et ses cepages   
1273 Oudenaardse biografien deel 1 ARCHIEF
OUDENAARDE  
1274 Oudenaardse biografien deel 2 ARCHIEF
OUDENAARDE  
1275 Oudenaardse biografien deel 3 ARCHIEF
OUDENAARDE  
1276 O.L. Vrouwkerk 1235 - 1985 EMIEL VAN DE
VIJVERE  
1277 Scheuring in het Brussels Liberalisme ELS
WITTE 
1278 Het poortersboek van pamele PAUL VAN
BUTSELE GESCHIEDK KR V OUDENAARDE  
1279 Geschiedenis van Oudenaarde BARTOLOMEUS DE
RANTERE EDDY DHOOP  
1280 Geschiedenis van Oudenaarde BARTOLOMEUS DE
RANTERE EDDY DHOOP  
1281 Denkbeelden UVV INFO UVV  
1282 Het familiegraf van Jezus SIMCHA
JACOBOVICI EN CHARLES PELLEGRINO TIRION  
1283 Josef Remmlinger MARCEL VAN LAUWE VVVM  
1284 Sous le signe de l'étoile rouge DAVID
KING GALLIMARD  
1285 Zwart & wit GERARD WALSCHAP MANTEAU  
1286 Wegwijs in Wijn 2010 TEST AANKOOP
PRAKTISCHE GIDSEN  
1287 Brieven aan Darwin UVV UVV  
1288 De Open Samenleving en haar Vijanden KARL
POPPER LEMNISCAAT  
1289 Hete Hangijzers UVV INFO UVV  
1290 Oudenaardse Biografieen ANITA VANDER MAST
GOK&MONUMENTENZORG OUDENAARDE 
1291 Toneelleven in Oudenaarde FANNY DE RIJCKE
STREEKMUSEUM OUDENAARDE  
1292 Kant op zijn best FRIEDA SORBER &
STEPHANE VANDENBERGHE UITG M VANDEWIELE 
1293 Al dat wit papieren werk ANITA VANHUFFEL 
KRIE SMET ANITA VANHUFFEL  
1294 365 Foto's 1914 - 1918 JULES SERAFIEN
D'HAENE 1 ANDRE GYSEL LANNO  
1295 20 jaar Vermeylenfonds Oudenaarde 1989 -
2009 JOHAN SOENEN ea. MARTENS  
1296 Hugo Claus DANIEL DENEVE ea. SEPTENTRION 
1297 Let's Talk About Love MARJA BASELER THE
HOUSE OF BOOKS  
1298 De Croo met twee nullen KAREL CAMBIEN
ROULARTA BOOKS  
1299 Deftig vermaak - ijdel vertier JEFFREY
TYSSENS LIBERAAL ARCHIEF  
1300 20 jaar Vermeylenfonds Oudenaarde A.
VERMEYLENFONDS A. VERMEYELENFONDS  
1301 Astrid - Koningin der Harten ASTRID
BAMMENS STANDAARD UITGEVERIJ 
1302 God in Laken JAN VAN DEN BERGHE MANTEAU 
1303 Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde Eeuw
GUY SCHRANS VZW LIBERAAL ARCHIEF 
1304 Vechten voor Gelijke Onderwijskansen
INFORMEEL PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  1305 Vrouwen en Humanisme
ANTENNE UVV  
1306 Abortus ANTENNE UVV  
1307 Breaking News DE NIEUWE GEMEENSCHAP
VERMEYLENFONDS  
1308 Pensioen,Beroepsactiviteiten & Sociale
Uitkeringen RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN 
1309 Bunder Poezie-avond 23 oktober 2009
WILLEMSFONDS WILLEMSFONDS  
1310 Verzamelde werken II: Nederland HUIZINGA
JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1948 
1311 Verzamelde werken III: Cultuurgeschiedenis
I HUIZINGA JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1949 Middeleeuwen MT 
1312 Verzamelde werken IV: Cultuurgeschiedenis
II HUIZINGA JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1949 Middeleeuwen: vervolg
MT 
1313 Verzamelde werken V: Cultuurgeschiedenis
III HUIZINGA JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1950 Algemene
cultuurgeschiedenis MT 
1314 Verzamelde werken VI: Biografie HUIZINGA
JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1950 Erasmus MT 
1315 Verzamelde werken VII: Geschiedwetenschap
HUIZINGA JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1950 Wetenschap der
geschiedenis en historiografie MT 
1316 Verzamelde werken IX: Bibliografie en
registers HUIZINGA JOHAN TJEENK WILLINK HAARLEM 1953 Bibliografie en
registers MT 
1317 Geschiedenis van de arbeid: hoge
middeleeuwen VAN DER VEN F.J.H.M. AULA-BOEKEN 1967 Hoge middeleeuwen
en nieuwe tijd MT 
1318 Geschiedenis van de arbeid: 19de en 20ste
eeuw VAN DER VEN F.J.H.M. AULA-BOEKEN 1968 Geschiedenis: de
burgerlijke eeuw en de moderne tijd MT 
1319 Encyclopedie van de seksualiteit 1 (A-K)
BORNEMAN ERNEST SESAM 1968 MT 
1320 Encyclopedie van de seksualiteit 2 (L-Z)
BORNEMAN ERNEST SESAM 1968 MT 
1321 Werke III NIETZSCHE FRIEDRICH CARL HANSER
VERLAG 1965 MT 
1322 Werke IV NIETZSCHE FRIEDRICH CARL HANSER
VERLAG 1965 MT 
1323 Werke V NIETZSCHE FRIEDRICH CARL HANSER
VERLAG 1965 MT 
1324 Geschiedenis van het humanisme in
Nederland CONSTANDSE A. L. KRUSEMAN 1978 
1325 Bevrijdend denken CONSTANDSE A.L. e.a.
WERELD-BIBLIOTHEEK 1905 MT 
1326 L' oeuvre de Diderot: première partie
HERVEZ JEAN BIBLIOTHEQUE DES CURIEUX 1804 Les bijoux indiscrets:
réimpression complète d'après l'édition de 1833, 
1327 L'oeuvre de Diderot: deuxième partie
HERVEZ JEAN BIBLIOTHEQUE DES CURIEUX 1804 La religieuse MT 
1328 Robespierre: Or the tyranny of the
majority MATRAT JEAN ANGUS & ROBERTSON 
1329 Canterbury Tales CHAUCER GEOFFREY GARDEN
CITY PUBLISHING COMPANY 1934 MT 
1330 England in the age of Wycliffe TREVELYAN
G.M. LONGMAN 1899 MT 
1331 King, queen and knight KNIGHT NORMAN e.a.
COX & WYMAN Ltd 1975 MT 
1332 Histoires d'amour de l'histoire de France
* BRETON GUY PRESSES POCKET 1960 Les amours qui ont fait l'histoire
MT 
1333 Histoires d'amour de l'histoire de France
** BRETON GUY PRESSES POCKET1956 Quinzefemmes dontles passions
racontent unsiecle d'histoire de France MT 
1334 Histoires d'amour de l'histoire de France
*** BRETON GUY  1960 Dans l'intimité des reines et des favorites MT
1335 Histoires d'amour de l'histoire de France
**** BRETON GUY 1960 Du grand conde au roi soleil MT 
1336 Histoires d'amour de l'histoire de France
***** BRETON GUY 1955 Le siècle du libertinage MT 
1337 Histoires d'amour de l'histoire de France
****** BRETON GUY 1960 Quand l'amour était "Sans-Culotte"
MT 
1338 Histoires d'amour de l'histoire de France
******* BRETON GUY 1965 Napoléon et les femmes MT 
1339 Histoires d'amour de l'histoire de France
******** BRETON GUY 1963 Napoléon et Marie-Louise MT 
1340 Nouveau dictionnaire de sexologie A - C LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1341 Nouveau dictionnaire de sexologie C - D LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1342 Nouveau dictionnaire de sexologie D - F LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1343 Nouveau dictionnaire de sexologie F - I LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1344 Nouveau dictionnaire de sexologie I - M LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1345 Nouveau dictionnaire de sexologie M - P LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1346 Nouveau dictionnaire de sexologie P - P
LO DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1347 Nouveau dictionnaire de sexologie P - S LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1348 Nouveau dictionnaire de sexologie S - T LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1349 Nouveau dictionnaire de sexologie T - Z LO
DUCA J.M. e.a. 1972 MT 
1350 Climats MAUROIS ANDRE GRASSET 1928 MT 
1351 l'étranger CAMUS ALBERT GALLIMARD 1957 
MT 
1352 L'Espoir MALRAUX ANDRE GALLIMARD 1937 MT 
1353 Le Grand Meaulnes FOURNIER ALAIN
EMILE_PAUL FRERES 1913 MT 
1354 La désobéissance MORAVIA ALBERTO 1949 
MT 
1355 l'Amour conjugal MORAVIA ALBERTO 1948 MT
1356 La voie royale MALRAUX ANDRE GRASSET 1930 
MT 
1357 La construction de l'imaginaire MALRIEN
PHILIPPE DESSART 1967 MT 
1358 Les onze mille verges APOLLINAIRE
GUILLAUME EDITIONS J'AI LU 1973 MT 
1359 Geschichte der aufklarung und des
atheismus LEY HERMAN VEB 1971 MT 
1360 Auf den spuren Zarathustras ODUEV S.F.
AKADEMIE-VERLAG 1977 MT 
1361 Die welt der renaissance R WILHELM VERLAG
KURT DESCH GmbH 1970 MT 
1362 A la cour de Russie ONASSIS JACQUELINE
VIKING PENGUIN INC. 1976 MT 
1363 Cette étonnante dynastie belge DE LYS
FREDERIC LES EDITIONS DU LOMBARD  
1364 Geschiedenis van Vlaanderen VAN ROOSBROECK
R. N.V. STANDAARD - BOEKHANDEL 
1365 Plato:The man and his work TAYLOR A.E.
METHUEN & CO. LTD. 1926 MT 
1366 l' Homme et son langage BARRY GERALD e.a.
TALLANDIER 1965 MT 
1367 Pius XII en de vernietiging van de joden
VERHOFSTADT DIRK HOUTEKIET 2008 
1368 Surréaliste et paradoxale Belgique BOLLE
DE BAL MARCEL L'HARMATTAN 2003 
1369 Histoire des étrangers MORELLI ANNE
COULEUR LIVRES 2004 MT 
1370 De verlichting: pijler van onze beschaving
POMA KAREL GARANT 2009 MT 
1371 Le lit défaut SAGAN FRANCOISE FRANCE
LOISIRS 1977 MT 
1372 La recherche de l'absolu BALZAC EDITIONS
ALPINA 1962 MT 
1373 La peur en Occident DELUMEAU JEAN FAYARD
1978 MT 
1374 l'Amour en France BERRY ANDRE LA TABLE
RONDE 1962 MT 
1375 Het islamdebat ZEMNI SAMI EPO 2009 DW 
1376 Brieven aan Darwin VAN DEN BOSSCHE MARC
e.a. UVV 2009 UVV 
1377 Het zelfde en het andere ELIAS WILLEM e.a.
UVV 2009 UVV 
1378 In vrijheid verbonden TYSSENS JEFFREY
LIBERAAL ARCHIEF 2009 
1379 Hof van cleve GOOSSENS PETER 0 
1380 Liedtspark Oudenaarde DEKEER JONATHAN e.a.
 0 
1381 Arboretum: Park Liedts Oudenaarde  0 
1382 Un asil de flou nommé Belgique DUTILLEUL
PHILIPPE BUCHET CHASTEL 2009 DW 
1383 De huiszwam TESTAANKOOP  
1384 L'Albaye de Sainte Claire de Beaulieu
GHELLINK D'ELSEGHE  
1385 Ook de ME konden het rijk Eros niet
bedwingen ALBERTS e.a. 0 
1386 De dames en hun kostelijk stokpaardje: de
mode  0 
1387 Baden en bordelen  0 
1388 De heren der schepping en hun uiterlijk 
0 
1389 Reimond Stijns, vergeten? STYNS ANDRé 0 
1390 Handelingen van de Geschied- en Oudheidk.
Kring LACHAERT PIETER-JAN e.a. 
1391 La duchesse d'Aleneon PAOLI DOMINIQUE LES
RACINES DE L'HISTOIRE 1999 
1392 Leven in twee werelden SEBERECHTS FRANK
e.a. DAVIDSFONDS 2009 
1393 Leopold Flam ELIAS WILLEM VUBPRESS 2010 
1394 Au-delà de Dieu BOLLE DE BAL MARCEL LUC
PIRE 2007 
1395 Le croyant et le mécréant BOLLE DE BAL
MARCEL e.a. EDITIONS MOLS 2008 
1396 Solidariteit Rivaliteit COOLSAET WILLY
GARANT 2009 
1397 Het lijf als spreekstoel ANTENNE UVV 2010 
1398 Financieel verslag werkjaar 2008 UVV UVV 0
 
1399 Financieel verslag werkjaar 2009 UVV UVV 0
 
1400 Moreel verslag werkjaar 2009 UVV UVV 0 
1401 Nepal: Nieuwe wegen in de Himalaya MEYNEN
NICK EPO 2010 
1402 Grenzen, geweld en gender WIERCX JOKE e.a.
VUBPRESS 2009 
1403 Perspectieven op literatuur COOLSAET WILLY
GARANT 2009 
1404 Kleine filosofie van het vrijen VAN
SEVENANT ANN GARANT 2009 
1405 Larousse des Religions TINCQ HENRI
LAROUSSE 2005 
1406 Le tour du monde DUFRENOY D'ALEXIS EYMERY
1814 
1407 Algemeen koophandels-almanak JONGLAS P.
SNOECK-DUCAJU 1840 
1408 Bridge: acol-geheugensteun SINT CEES e.a.
TIRION SPORT 1999 
1409 Adriaen Brauwerspel  1994 
1410 Van den vos Reynaerde: de feiten MALFLIET
RUDI GARANT 2010 
1411 In woord & beeld: jaarboek 2009 UVV
UVV UVV 2009 
1412 Vrouw(on)vriendelijk? Islam feministisch
bekeken ARTEEL INGE e.a. VUBPR 
1413 Reflecties. Film als filosofie SWINNEN
JOHAN VUBPRESS 2008 
1414 Anders zichtbaar SWINNEN JOHAN VUBPRESS
2010 
1415 Political history of Belgium: from 1830
onwards WITTE ELS e.a. ASP 2009 
1416 De geschiedenis als slachtbank PIRET
JEAN-MARC VUBPRESS 2009 
1417 Kinderen als slachtoffer van het verkeer
AERTSEN IVO e.a. ASP 2010 
1418 Loslaten om gelukkig te worden ZEUPA LAMA
KUNCHAB+ 2009 
1419 Enseignements bouddhistes RINPOCHE KALOU
KUNCHAB+ 2010 
1420 Principes de psychanalyse ALEXANDER F.
PETITE BIBLIOTHèQUE PAYOT 1968 
1421 Essais de psychanalyse FREUD SIGMUND
PETITE BIBLIOTHèQUE PAYOT 1970 
1422 Entretiens avec C. G. Jung EVANS RICHARD
PETITE BIBLIOTH7QUE PAYOT 1970 
1423 Cinq leçons sur la psychanalyse FREUD
SIGMUND PETITE BIBLIOTHèQUE PAYOT 
1424 Ma vie et la psychanalyse FREUD SIGMUND
IMAGO PUBLISHING CO 1948 
1425 Psychologie VAN PRAAG H. W. DE HAAN 1970 
1426 Introduction a la psychanalyse FREUD
SIGMUND PETITE BIBLIOTHèQUE PAYOT 
1427 Le banquet phedre (2ex) PLATON
GARNIER-FLAMMARION 1964 
1428 Vier filosofische essays MAO LA TAUPE 1970
 
1429 Le yoga de la nutrition AIVANHOV O. M.
PROSVETA 1990 
1430 Het woord in stilte MORYA MAYIL 2002 
1431 Maitreya's missie (deel 1) CREME BENJAMIN
SHARE INTERNATIONAL 1988 
1432 Maitreya's missie (deel 2) (2ex) CREME
BENJAMIN SHARE INTERNATIONAL 
1433 Maitreya's missie (deel 3) CREME BENJAMIN
SHARE INTERNATIONAL 1998 
1434 Boodschappen van Maitreya de Christus
CREME BENJAMIN TARA PRESS 1980 
1435 Conversations with bragavan sri sathya sai
baba HISLOP J.S. 
1436 Een katholieke priester ontmoet Sai Baba
MAZZOLENI DON MARIO DEVENTER: 
1437 Bevrijding komt niet uit de hemel vallen
VAN DIJK WIM G.J. DEVENTER
1438 Sai Baba: de wonderdoener MURPHET HOWARD
DEVENTER: ANKH-HERMES 1972 
1439 Het boek der geheimen (deel 2) RAJNEESH
BHAGWAN SH.RAJN.FOUND
1440 Het boek der geheimen (deel 4) RAJNEESH
BHAGWAN SH.RAJN.FOUND 
1441 Le feng shui O'BRIEN JOANNE e.a. GUY TR.
DANIEL éditions 1995 
1442 Tantra: het allerhoogste inzicht RAJNEESH
BHAGWAN SHR.RAJN.FOUNDATION  
1443 Autobiografie van een yogi YOGANANDA
PARAMAHANSA DEVENTER 
1444 éveillez-vous mes enfants!
AMRITANANDAMAYI MATA MISSION TRUST 1996 
1445 Vuur uit de hemel WINDRIDER KIARA PETIET
BARCHEM 2005 
1446 Jagannatha-priya natakam GOSWAMI TAMAL
KRISHNA BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST 
1447 Heilige inspiratie WEYTS SUZANNE  
1448 De kiem van het leren KRISHNAMURTI J.
DEVENTER: ANKH-HERMES 1981 
1449 Brieven aan de scholen KRISHNAMURTI J.
DEVENTER: ANKH-HERMES 1984 
1450 L'Etre humain est plus grand que la
religion SAHAJANANDA K. JOHN MARTIN 
1451 Dieu appelle GROSJEAN GEORGES F. A LA
BACONNIèRE 1976 
1452 Conversations avec Dieu - 2 WALSCH NEALE
DONALD AVENTURE SECRèTE 1997 
1453 De wederverschijning van de Christus CREME
BENJAMIN SHARE INTERNATIONAL 
1454 De kunst van samenwerking CREME BENJAMIN
SHARE INTERNATIONAL 2002 
1455 Klank, kleur en menselijke energie ZEBERIO
JOSé TOMAS GUIDO MAES 1986 
1456 M.S. Karibu FRANSAER FRANS DE CLAUWAERT
1978 
1457 Le retour a la santé par le jeune
BERTHOLET ED. PIERRE GENILLARD 1974 
1458 Drijfveren MONA LISA M. ZEPHYRUS 2008 
1459 De orde van het universum KUSHI MICHIO
MERLIJN - BOEKEN 1978 
1460 Feng Shui: harmonie des lieux EDDE GéRARD
LA TABLE RONDE 1998 
1461 De lessen van don juan CASTANEDA CARLOS DE
BEZIGE BIJ 1974 
1462 Zalige liefde: inwijding in seksuele
energie PLOEM MARCEL LANNOO 1997 
1463 Zen en de kunst van het autorijden BERGER
K.T. A.W. BRUNA UITGEVERS 
1464 Le testament des couleurs DEUNOV PETER
EDITIONS TELESMA 1992 
1465 Chinese oefeningen en derde leeftijd
DHARYPONT L. ORION 1977 
1466 Homeopathie en astma VOEGELI ADOLF ELMAR
1981 
1468 AMI, entends-tu? CORMAN MATHIEU TRIBORD
1970 
1469 Brieven aan de scholen KRISHNAMURTI
DEVENTER:ANKH-HERMES 1984 
1470 Wie is maitreya de christus ? BREMER
RICHARD SIRIUS EN SIDERIUS 1981 
1471 Arthroses et rhumatismes DUVET C. DE
VECCHI 1977 
1472 Libérée du rhumatisme en suivant un
régime VAN BELLE JEANINE 0 
1473 Maladies de la vieillesse chez l'homme
HERGET HEINRICH BIRCHER-BENNER  
1474 Makrobiotiek KUSHI MICHIO
ANKH-HERMES/SPIRAAL 1977 
1475 Op uw gezondheid EVERAERTS CATH.
VERENIGING VOOR KANKERBESTRIJDING 1988 
1476 Le jeune qui guérit DEWEY E.H. LE
COURRIER DU LIVRE 1969 
1477 Tous les espoirs de guérir PALAISEUL JEAN
ROBERT LAFFONT 1970 
1478 Santé et guérison par le jeune EHRET
ARNOLD ARYANA 1977 
1479 Hoge darm spoelingen TEN HAAF A. DEVENTER:
ANKH-HERMES 1977 
1480 Zaaien en vermeerderen SMITH e.a. WORKMAN
PUBLISHING COMPANY 1999 
1481 Les merveilleux secrets des plantes DEGLOS
AMAND 1954 
1482 Les combinaisons alimentaires et votre
santé SHELTON HERBERT M. 1968 
1483 Végétarisme et spiritualisme BERTHOLET
ED. PIERRE GENILLARD 1974 
1484 Kirschen en co: het blauwe netwerk VAN
BOSBEKE ANDRé e.a. EPO 2006 
1485 De oude wijsheid GEYSEN COIS ASPEKT 2008 
1486 Provence de charme MOURIES NATHALIE
RIVAGES 1998 
1487 The cancer prevention diet KUSH MICHIO
e.a. ST. MARTIN'S PRESS 1983 
1488 Des origines de la cabale � l'ang�ologie
HAZIEL BUSSIERE 1996 
1489 Le grand livre des invocations et des
exhortations HAZIEL BUSSIERE 1987 
1490 Le pouvoir des archanges HAZIEL BUSSIERE
1994 
1491 De wetenschap der zelfrealisatie
BHAKTIVEDANTA A.C. 1970 
1492 Het einde van de tijd KRISHNAMURTI e.a.
MIRANANDA 1985 
1493 Wedloop met de dood J.A.D. VITA 1999 
1494 Engelen: een bedreigde soort GODWIN
MALCOLM ELMAR 0 
1495 Het kosmisch vuur BAILEY ALICE A. SERVIRE
1973 
1496 Le serpent vert GOETHE ANTHROPOSOPHIQUES
ROMANDES 0 
1497 De draad van Ariadne LEHNING ARTHUR POLAK
& VAN GENNEP 1966 
1498 Waar de schelde bleef stille staan DIRCKS
LUDO e.a. JOHAN SONNEVILLE 1968 
1499 Louis Martin CADEOT ROBERT V.A.L. 1985 
1500 Elisabeth de la trinité DE MEESTER CONRAD
DU CERF 1988 
1501 Racines HALEY ALEX ALTA 1976 
1502 Het recht op nuttige werkloosheid ILLICH
IVAN HET WERELDVENSTER BAARN 1978 
1503 Voorbij grenzen van de natuurwetenschap
STEINER RUDOLF CHRISTOFOOR 2002 
1504 De geschiedenis van Rusland TER HAAR JAAP
UNIEBOEK 1977 
1505 Dwarsliggers in Vlaanderen (3ex) BOOGAARD
FRANS HIRAM 1976 
1506 De Belgacomedie BERKENBAUM HADEWIJCH 1995 
1507 Energie verbruik en maatschappelijke
tegenstelling ILLICH IVAN 1973 
1508 Le petit guide des grands travaux inutiles
DEFOSSE JEAN-CLAUDE RTBF 1990 
1509 Financiele studies KREDIETBANK OLIVIER DE
BEAUFFORT 1980 
1510 De klauw van een papieren leeuw VAN
NIEUWENHUYSE ACCO 2005 
1511 Affaire vous concernant! FRANCIS JEAN
LOUIS MUSIN 1974 
1512 Houd de oude lamp brandend STEENBRUGGE
OLEG 1988 
1513 Michael Bakoenin's biecht PEET DICK DE
ARBEIDERSPERS 1976 
1514 Les amis de Paul Vanden Boeynants
DEBONGNIE PAUL EVO 1974 
1515 de ambtelijke kolos KOECK PAUL e.a. EPO
1978 
1516 Le nouveau Paris JAHN HARALD A.
JEAN-CLAUDE LATTES 1991 
1517 Het manifest, 150 jaar jong MARTENS LUDO
EPO 1998 
1518 USSR de fluwelen contrarevolutie MARTENS
LUDO EPO 1991 
1519 De tijd staat aan onze kant COTTENIER JO
e.a. EPO 1991 
1520 Het anarchisme GUERIN DANIEL A.W. BRUNA &
ZOON 1970 
1521 Le marxisme soviétique MARCUS HERBERT
GALLIMARD 1963 
1522 Voor een libertair marxisme GUERIN DANIEL
VAN GENNEP 1969 
1523 Radendemocratie of staatscommunisme
LEHNING ARTHUR VAN GENNEP 1970 
1524 Oeuvres choisies (tome 1/première partie)
LENINE VLADIMIR e.a. 1954 
1525 Oeuvres choisies (tome 1/deuxieme partie)
LENINE VLADIMIR e.a. 1954 
1526 Oeuvres choisies (tome 2/première partie)
LENINE VLADIMIR e.a. 1954 
1527 Oeuvres choisies (tome 2/deuxième partie)
LENINE VLADIMIR e.a. 1954 
1528 Bruin. De geschiedenis van het brouwen
CAPPELLE CHARLOTTE BEATRIJS 2010 
1529 BTW-aangiftegids 2010 MERTENS KOEN FISCAAL
INFORMATIEF 2010 
1530 Vrijetijdsarmoede VAN DE STEENE SONNY UVV
2010 
1531 Jaarbericht 2009 PONTEUR LEO IMD 2009 
1532 Cijferzakboekje 2010 MERTENS KOEN e.a.
FISCAAL INFORMATIEF 2010 
1533 Ons Erfdeel (november 2002) DEVOLDERE LUC
e.a. 2002 
1534 Ons Erfdeel (februari 2003) DEVOLDERE LUC
e.a. 2003 
1535 Ons Erfdeel (april 2003) DEVOLDERE LUC
e.a. 2003 
1536 Ons Erfdeel (juni 2003) DEVOLDERE LUC e.a.
 2003 
1537 Ons Erfdeel (september 2003) DEVOLDERE LUC
e.a. 2003 
1538 Ons Erfdeel (november 2006) DEVOLDERE LUC
e.a. 2006 
1539 Ons Erfdeel (mei 2007) DEVOLDERE LUC e.a. 
2007 
1540 Ons Erfdeel (mei 2007) DEVOLDERE LUC e.a. 
2007 
1541 Ons Erfdeel (augustus 2007) DEVOLDERE LUC
e.a. 2007 
1542 Ons Erfdeel (november 2007) DEVOLDERE LUC
e.a. 2007 
1543 Ons Erfdeel (februari 2008) DEVOLDERE LUC
e.a. 2008 
1544 Ons Erfdeel (mei 2008) DEVOLDERE LUC e.a. 
2008 
1545 Ons Erfdeel (augustus 2008) DEVOLDERE LUC
e.a. 2008 
1546 White plague, black labor PACKARD RANDALL
M. CALIFORNIA PRESS 1989 JS 
1547 Zot van boeken VAN HERREWEGHE JAN 2006 
JS 
1548 Medische verhalen uit de Italiaanse
renaissance DE LEEUW IVO UPA 2010 
1549 Waarom ik bij de loge ben? DE FEVER FRANK
HOUTEKIET 2010 
1550 Van wit naar blauw: Gent tussen 1780 en
1842 SCHRANS GUY SNOECK 2010 
1551 Student in het verzet POMA KAREL LIBERAAL
ARCHIEF 2010 
1552 Gids voor Oudenaarde DE SMET e.a. SANDERUS
1976 
1553 Geschiedenis van Zingem DIERICKX M.
SINT-ALFONSUSDDRUKKERIJ 1943 
1554 Handleiding: indienen en opvolgen
projecten  2010 
1555 Geschiedenis van de wetenschap in de 19de
eeuw STORIG HANS J. PRISMA 1967 
1556 Inleiding tot de moderne filosofie MORA
JOSE F. PRISMA BOEKEN 1962 JS 
1557 Vondsten in de woestijn van juda VAN DER
PLOEG J. PRISMA 1956 JS 2008 
1558 Handelingen vd Geschied- en Oudheidkundige
kring CASTELAIN R. e.a. 
1559 Handelingen vd Geschied- en Oudheidkundige
kring RONSIJN W. e.a. 2007 JS 
1560 Handelingen vd Geschied- en Oudheidkundige
kring BAUTERS J. e.a. 2010 JS 
1561 Handelingen vd Geschied- en Oudheidkundige
kring LACHAERT P-J OUDENAARDE 
1562 Mensen overplanten DEVETTER E. e.a. CEFIRO
2010 JS 
1563 Beknopte cultuurgeschiedenis van het
Vlaamse Volk BRANTS M. MANTEAU 1948 
1564 Ondergang en herstel DE BOCK E. DE SIKKEL
1970 JS 
1565 De geheimen van de da vinci code COX SIMON
DE BOEKERIJ BV 2004 JPD 
1566 De vrijmetselaars VAN BRABANT P. HADEWIJCH
0 JPD 
1567 ABC van de wijn SCHWEIZER U. DELTAS  JPD 
1568 Handelingen vd Geschied-en Oudheidkundige
kring PROVOST M.e.a. OUDENAARDE 
1569 Wegwijs in wijn 2011 GONNISSEN M. e.a.
MARIN ALVAREZ 2010 
1570 De mooiste meesterwerken van Rubens
HOFSTEDE J. e.a. HET LAATSTE NIEUWS 
1571 De leeuw van Vlaanderen CONSCIENCE H.
DAVIDSFONDS NV 0 
1572 Tekens: van schoonheid en vrijheid VLC
Oostende UVV 2003 
1573 Van de prehistorische tot de egyptische
oudheid SALVADORI e.a. 2007 
1574 Chateau simple - chateau grand cru VAN
HOVE HERWIG ROULARTA BOOKS 2007 
1575 Van kussnacht naar Argenteuil VAN
AUDENHAEGE LEO  2011 
1576 Engagez-vous! Entretiens avec Gilles
Vanderpooten HESSEL S. 2011 DW 
1577 Indignez vous! HESSEL S. INDIGENE EDITIONS
2011 DW 
1578 La Flandre aux Flamands STEPHANY P.
EDITIONS RACINE 2008 DW 
1579 Alles over de monarchie TRACHET TIM
HOUTEKIET 2010 
1580 De geheime archieven van het vaticaan
FOBELETS e.a. VdH books 2009 
1581 Jean Ray-John Flanders: biografie
VERBRUGGHEN ANDRE e.a. 1997 
1582 Jean Ray- John Flanders: bibliografie I
VERBRUGGHEN ANDRE e.a. 1996 
1583 Jean Ray- John Flanders: bibliografie II
VERBRUGGHEN ANDRE e.a. 2010 
1584 Jean Ray, l'alchimie du mystère HUFTIER
ARNAUD ANCRAGE 2010 
1585 De vloek der oude huizen JEAN RAY BIETLOT
nv 2004 
1586 Documenten die de wereld veranderden
SCHILLEWAERT LANNOO 2010 
1587 Aterlier Vera Vermeersch VERMEERSCH VERA
e.a. LANNOO 2011 
1588 Financieel verslag werkjaar 2010 BURSENS
M. e.a. UVV 2011 
1589 Moreel verslag werkjaar 2010 VAN HAEREN
MARINA e.a. UVV 2011 
1590 In woord en beeld - jaarboek 2010
EGGERICKX SONJA e.a. UVV 2011 
1591 Jaarboek 2010 - IMD Oost-Vlaanderen BORMS
HILDE e.a. UVV 2011 
1592 Bevroren beeld: 'Zorg voor de laatste
levensfase' COSYNS M. & VANDEVELDE 
1593 Roger Van Geen: een kritisch-optimistische
kijk CORNELIS G. & e.a. 1997 
1594 Laatstleden: gedichten voor leven en dood
COSYNS M. VRIJDAG 2011 
1595 Maar wat een wespennest! MANTELS R. &
e.a. ACADEMIA PRESS 2010 
1596 Délices et supplices de l'au-dela DE
SCHUTTER X. EDITIONS MOLS 2010 
1597 Grand Dictionnaire de la Mythologie
grecque BELFIORE J. LAROUSSE 2010 
1598 Het oude renteboek van Oudenaarde VAN
BUTSELE e.a. DE RIEMAECKER 2011 
1599 Het potjesverhaal, kind in ontwikkeling
SARNEEL NATALJA GARANT 2009 
1600 Naar eigen beeld en gelijkenis STALLAERT
CHRISTIANE GARANT 2010 
1601 Gewinn und verlust bei
gedichtubersetzungen SOENEN JOHAN H.GRUNDMANN 1977 
1602 88 recettes de cuisine vegetarienne
MONTAGARD JEAN JEAN-PIERRE TAILLANDIER 
1603 Een blauwe progressist DE SPIEGELEER
CHRISTOPH ASP 2011 
1604 De Vlaamse gemeentenamen DEBRABANDERE F.
e.a. DAVIDSFONDS 2010 
1605 Dag Vlaanderen! Hoe walen echt leven en
denken DEBORSU C. 2011 
1606 Amelie Van Esbeen :de 93-jarige die nu wou
sterven COSYNS MARC UGN 2010 
1607 Van vrijzinnig humanisme naar ecologie en
terug VAN BENDEGEM J. DEMENS.NU 2011 H.D.J 
1608 Koning van Katoren TERLOUW JAN LEMNISCAAT
1990 H.D.J 
1609 Kleine atlas van de antieke wereld
SCULLARD H.H. ELSEVIER  H.D.J 
1610 Geschiedenis der Middeleeuwen VANDER
LINDEN H. M. LAMERTIN 1923 H.D.J 
1611 Armoede VAN KAMPEN P.N. e.a. INA
BOUDIER-BAKKER 1981 H.D.J 
1612 Mozart VAN CLEEMPUT Gerda AVERBODE 1991 
H.D.J 
1613 De oorsprong van het heelal BARROW J. D.
CONTACT 1994 H.D.J 
1614 Le miroir du mort CHRISTIE AGATHA
LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES 1961 H.D.J 
1615 Een kat tussen de duiven CHRISTIE AGATHA
A.W. SIJTHOFF'S 1959 H.D.J 
1616 Memoires TRUMAN HARRY ELSEVIER  H.D.J 
1617 Histoire politique - Saint-Jean de
Jérusalem DE PIERREDON MICHEL 
1618 De zaak Dreyfus CHAPMAN GUY HET SPECTRUM
1955 H.D.J 
1619 De klassieke kunst WOLFFLIN AULA-BOEKEN 0 
H.D.J 
1620 Zeventiende-eeuwe geestesbloei ROLDANUS C.
AULA-BOEKEN 1961 H.D.J 
1621 De Griekse beschaving KITTO DR. H.D. F. W.
DE HAAN N.V. 1958 H.D.J 
1622 De macht van de petroleum VAN DEN BRANDEN
J. DE SIKKEL 1960 H.D.J 
1623 Reis rond de wereld WARD PETER AVERBODE
1984 H.D.J 
1624 De mens en de sterren MIELANTS J. DE
SIKKEL 1959 H.D.J 
1625 Pension vanilos CHRISTIE AGATHA LIBRAIRIE
DES CHAMPS-ELYSEES 1956 H.D.J 
1626 Een goochelaarstruc CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S 1952 H.D.J 
1627 Economie voor de leek SOULE GEORGE HET
SPECTRUM 1963 H.D.J 
1628 Amerika in beweging BRUCKBERGER R.L. AULA
1961 H.D.J 
1629 L'heure zéro CHRISTIE AGATHA LIBRAIRIE
DES CHAMPS-ELYSEES 1947 H.D.J 
1630 Sénégal MENARD H. e.a. HACHETTE LIVRE
1996 H.D.J 
1631 Het nieuwe voliereboek VRIENDS THIJS
ELSEVIER 1977 H.D.J 
1632 Je ne suis pas coupable CHRISTIE AGATHA
LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES 1944 
1633 Wereld der vogels GOULD'S JOHN MOUSSAULT'S
UITGEVERIJ BV 1981 H.D.J 
1634 Omnibus 2 DU PARC JEAN D.A.P. REINAERT
UITGAVEN 1974 H.D.J 
1635 Goden en eilanden AAFJES BERTUS MEULENHOFF
NEDERLAND NV 1969 H.D.J 
1636 Hoe blauw is het bloed van de prins? VAN
GERVEN KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN 
1637 Plastiek verovert de wereld VAN DAMME G.
DE SIKKEL 1962 H.D.J 
1638 La castiglione DECAUX ALAIN LIBRAIRIE
ACADEMIQUE PERRIN 1964 H.D.J 
1639 Sport en psyche WESSEL MAX ANDRIES BLITZ
1947 H.D.J 
1640 Koning en keizer VAN VEEN WESSEL TELEBOEK
BV 1977 H.D.J 
1641 Fourmis et termites HUXLEY JULIAN LES
EDITIONS DE LA BACONNIERE 1955 
1642 Deirdre en de zonen van Usnach HOLST A.
ROLAND STENFERT 1961 H.D.J 
1643 Le temps des secrets PAGNOL MARCEL
EDITIONS PASTORELLY 1960 H.D.J 
1644 De wereld der microben en de mens
SCHUURMANS STEKHOVEN JR. HET SPECTRUM 
1645 De kunst van het oorlog voeren SUN TZU
ELSEVIER 1983 H.D.J 
1646 Histoires d'amour de l'histoire de France
BRETON GUY ED NOIR ET BLANC 1965 
1647 Logisch denken EMMET E.R. HET SPECTRUM
1962 H.D.J 
1648 Une heroine BERVOETS MARGUERITE LA
RENAISSANCE DU LIVRE 1959 H.D.J 
1649 Een moordzaak te Rome CICERO M.T. DESCLEE
DE BROUWER 1964 H.D.J 
1650 Le relais d'Alsace SIMENON G. PRESSES
POCKET 1977 H.D.J 
1651 Miss Marple met vakantie CHRISTIE AGATHA
A.W. SIJTHOFF'S 1964 H.D.J 
1652 Yoga DEVONDEL J. N.V. SCRIPTORIA 1976 
H.D.J 
1653 Pleitrede voor Milo CICERO UITGEVERSMIJ.
N.V. STANDAARD-BOEKHANDEL 1955 
1654 Wat Hellas en Rome ons gaven LAMBRECHTS
PIETER DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL 
1655 Canarische Eilanden HOUBEN-DE JONGH A.H.C.
KOSMOS 1989 H.D.J 
1656 Olga de dochter van de tsaar GAVIN
CATHERINE M.C. STOK 
1657 Techniques of international trade
ROSENTHAL M.S. MCGRAW- HILL BOOK COMPANY 
1658 Koninklijke lichtekooi LEWIS HILDA M.C.
STOK ZUID-HOL UITG  H.D.J 
1659 Voorontwerp van strafwetboek LEGROS ROBERT
BELGISCH STAATSBLAD 1985 H.D.J 
1660 Belgische vereniging vr Medische ethiek en
moraal ACHSLOGH 1982 H.D.J 
1661 Bridge spelenderwijs 3 CEES SINT e.a. H.
MEULENHOFF 1982 H.D.J 
1662 Goede wijn hehoeft (g)een krans DOUTRELANT
P. ELSEVIER  H.D.J 
1663 Bruxelles à mur ouvert HUISMAN M. VOKAER
1980 H.D.J 
1664 Webpagina's maken: het complete handboek
CROWDER D. e.a. ACADEMIC SERVICE 
1665 Wat weet ik van ijshockey V.C. REMARK
NEDERLANDSCHE KEURBOEKERIJ N.V.  
1666 Guides pratique article 177 C.E.E.
CHEVALLIER R.M. 1982 H.D.J 
1667 Guide des Merveilles naturelles de la
France SELECTION DU READER'S DIGEST 
1668 Hartstocht, liefde en wraak rond koning
karel II CARTLAND BARBARA 
1669 Margaret van Schotland, de versmade
koningin BYRD ELIZABETH LEKTURAMA 1962 
1670 Anna van Oostenrijk ANTONY EVELYN
LEKTURAMA 1962 H.D.J 
1671 Marie Stuart ZWEIG STEFAN USINE DE LA
FLECHE 1972 H.D.J 
1672 Les caprices de Caroline SAINT-LAURENT
CECIL PRESSES DE LA CIT 1959 H.D.J 
1673 De derde generatie HARTOG F. ELSEVIER 0 
H.D.J 
1674 Geschiedenis van de moraal BRINTON CRANE
PRISMA BOEKEN 1962 H.D.J 
1675 De verdwijning van meneer monde SIMENON G.
A.W. BRUNA & ZOON 0 H.D.J 
1676 Baas en hond MANN THOMAS LANNO 1956 H.D.J
1677 Fundamentele problemen der hedendaagse
wijsbegeert KRUGER GERHARD 1962 
1678 Maigret en de maniak van Montmartre
SIMENON G. A.W. BRUNA EN ZOON 1965 
1679 La belle histoire de Versailles DECAUX
ALAIN PRESSES POCKET 1965 H.D.J 
1680 Springen zonder problemen FROUD W.J.W. LA
RIVIERE 1 VOORHOEVE 0 H.D.J 
1681 Van de Oostzee tot de Kaukasus SCHILDT
GORAN N.V. UITGEVERIJ DE KERN 1983 
1682 De glans der middeleeuwen PERNOUD REGINE
HET SPECTRUM 1944 H.D.J 
1683 Tropische vogels BECHTEL H. B.V. W.J.
THIEME&CIE 1971 H.D.J 
1684 NERO keizer en tyran WALTER GERARD W. DE
HAAN  H.D.J 
1685 Letterkundig woordenboek voor Noord en
Zuid TER LAAN VAN GOOR 1952 H.D.J 
1686 De voeding van vogels HOLSHEIMER J.P.
THIEME-ZUTPHEN 1973 H.D.J 
1687 Sénégal, histoire des conquetes
démocratiques NDOA El HADJ IBRAHIMA 2003 
1688 Handig thuis WERKMEISTER OTTO ZOMER &
KEUNING 1969 H.D.J 
1689 Ik verzorg mijn kind PERNOUD LAURENCE N.V.
SCRIPTORIA 1976 H.D.J 
1690 Het leven van onze aarde DE LA VEGA G.
DUPUIS 0 H.D.J 
1691 Hoe wordt een krant gemaakt? SORIA LUIS
ANGEL DUPUIS 0 H.D.J 
1692 Kometen en meteoorstenen PORTER DANIEL 0 
H.D.J 
1693 Les maladies du cheval POMMIER G. VIGOT
FRERES 1969 H.D.J 
1694 Het fin du siècle als uitdaging PALING
KEES M. WESTLAND NV 1996 H.D.J 
1695 Echte vinken houden VRIENDS THIJS L.J.
VEEN-WAGENINGEN 1978 H.D.J 
1696 Ongerijmde rijmen VAN DER PLAS MICHEL HET
SPECTRUM N.V. 0 H.D.J 
1697 Un amour de swann PROUST MARCEL GALLIMARD
1919 H.D.J 
1698 De onrust der mensheid VAN DER LEEUW G. W.
TEN HAVE N.V. 1960 H.D.J 
1699 Mensen, mythen en sterren MOORE PATRICK
HET SPECTRUM 1955 H.D.J 
1700 Het tijdperk van de angst DAVIDS GUIDO
ACCO 1981 H.D.J 
1701 Jeugdbescherming CROONENBERGHS M. VAN IN 
H.D.J 
1702 The international encyclopedia of shooting
 PEERAGE BOOKS 1972 H.D.J 
1703 Beschermd bedreigd VAN ZALINGE P. e.a.
UITGEVERSM HOLLAND- 1981 H.D.J 
1704 Voel je goed, voel je beter JACKSON G.
e.a. MACDONALD & CO 1984 H.D.J 
1705 Gorgias PLATOON DE NEDERLANDSCHE
BOEKHANDEL 1948 H.D.J 
1706 Jagerstaal JANSSENS GUY WALTER SOETHOUDT 0
 H.D.J 
1707 De kamermuziek en het lied VAN ACKERE
JULES HEIDELAND-HASSELT 1967 H.D.J 
1708 Heldenlied en heldensage DE VRIES J. HET
SPECTRUM 1959 H.D.J 
1709 De wetten van denken en geloven MURPHY
JOSEPH J.H. GOTTMER 1986 H.D.J 
1710 De Normandische keuken GUERMONT CLAUDE
e.a. BZZTOH 1989 H.D.J 
1711 L'Amour aux yeux ouverts RENIRKENS CL. A.
MEUNIER 1955 H.D.J 
1712 Mensen en de zee CONRAD JOSEPH HET
SPECTRUM  H.D.J 
1713 Les parents terribles COCTEAU JEAN
GALLIMARD 1938 H.D.J 
1714 Le rythme de la vie, le bonheur DE SOMER
MARCELLE LES INVALIDES REUNIS 0 
1715 Edward VII, prins der harten BUTLER DAVID
LIBRICO NV 1974 H.D.J 
1716 Handboek van de economie VAN MEERHAEGHE
M.A.G. H.E. STENFERT KROESE N.V. 
1717 Door plicht overwonnen SABATINI RAFAEL
CLIMAX 0 H.D.J 
1718 Op de Oranjeberg BALTHAZAR HERMAN LANNOO
1999 H.D.J 
1719 Maigret op reis SIMENON G. A.W. BRUNA &
ZOON 1958 H.D.J 
1720 Les caves du vatican GIDE ANDRE GALLIMARD
1922 H.D.J 
1721 Ma Cousine Rachel DU MAURIER D. ALBIN
MICHEL 1952 H.D.J 
1722 Parsival DE TROYES C. W. DE HAAN N.V. 1960
 H.D.J 
1723 Inleiding tot de moderne filosofie MORA
JOSE FERRATER HET SPECTRUM 1962 
1724 Van oude mensen de dingen die voorbijgaan
COUPERUS LOUIS L.J. VEEN'S  
1725 Zo leer je duits SNELLEMAN W. HET SPECTRUM
1968 H.D.J 
1726 Meer kennis van bloemen & planten
MULLER A.C. HET SPECTRUM 1962 H.D.J 
1727 De ijzeren trap SIMENON GEORGES A.W. BRUNA
& ZOON 1965 H.D.J 
1728 Maigret en het lijk in de kast SIMENON
GEORGES BRUNA & ZOON 1967 H.D.J 
1729 Maigret en het lijk zonder hoofd SIMENON
GEORGES BRUNA & ZOON 1962 H.D.J 
1730 Over katten, leeuwen en tijgers GRZIMEK
HET SPECTRUM 1969 H.D.J 
1731 Brief van een dode CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S UITG 1974 H.D.J 
1732 Le reve ZOLA EMILE EUGENE FASQUELLE 1911 
H.D.J 
1733 Zelf tuinieren GALJAARD B.J. KOSMOS N.V.
1969 H.D.J 
1734 Chinese astrologie LAU THEODORA KOSMOS
N.V. 1989 H.D.J 
1735 Maigret in de verdediging SIMENON GEORGES
A.W. BRUNA & ZOON 1979 H.D.J 
1736 Het doek valt CHRISTIE AGATHA A.W.SIJTHOFF
1975 H.D.J 
1737 2e antiek kopen omnibus VAN OIRSCHOT ANTON
UITGEVERIJ HELMOND  H.D.J 
1738 La princesse de Cléves DE LA FAYETTE M.
EDITIONS DE MINUIT 1960 H.D.J 
1739 Het dagboek van Malte Laurids Brigge RILKE
RAINER MARIA QUERIDO 1962 
1740 L'annonce faite a Marie CLAUDEL PAUL
GALLLIMARD 1940 H.D.J 
1741 Srimad Bhagavatam SRIMAD SRI THE
BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST 1990 H.D.J 
1742 Edward VII de vredestichter BUTLER DAVID
DE BOEKERIJ BV 1975 H.D.J 
1743 Hélène Defraye LAMPO HUBERT A. MANTEAU
N.V. 1944 H.D.J 
1744 Mon petit doigt m'a dit CHRISTIE AGATHA
LIBRAIRIE DES CHAMPS_ELYSEES 1970 
1745 De psychologische test FRANZEN ERICH HET
SPECTRUM 1963 H.D.J 
1746 Een olifant vergeet niet gauw CHRISTIE
AGATHA A.W. SIJTHOFF'S 1972 H.D.J 
1747 L'art oratoire FIGUI�RE EUGENE FIGUIERE
EUGENE 1937 H.D.J 
1748 Le purgatoire du juge LE BLOND GUY LA
PENSEE UNIVERSELLE 1982 H.D.J 
1749 Onder de ster van Napoleon GENNARI
GENEVIEVE N.V. UITGEVERIJ P. VINK 1956 
1750 De geschiedenis van Griekenland MACGREGOR
MARY C.A.J. VAN DISHOECK  H.D.J 
1751 Geschiedenis van de kleine man BAERTEN J.
e.a. J. SNOECK & CO 1979 H.D.J 
1752 De duizend kampvuren van Napoleon POWERS
ANNE LEKTURAMA 1974 H.D.J 
1753 Mayerling ANET CLAUDE GRASSET BERNARD 1969
 H.D.J 
1754 Een gids over kanker T'KINDT ELISABETH
VERENIGING VOOR KANKERBESTRIJDING 
1755 De Weduwnaar SIMENON GEORGES A.W. BRUNA &
ZOON 1981 H.D.J 
1756 De oude wereld ROSTOVTZEFF M. HET SPECTRUM
0 H.D.J 
1757 Prisma kattenboek DOEKSEN IR. J. HET
SPECTRUM 1959 H.D.J 
1758 La fille de Marie Antoinette CASTELOT
ANDRE ACADEMIQUE PERRIN 1960 H.D.J 
1759 Bridge: van start tot finish 1 SINT CEES
e.a. ELSEVIER 1977 H.D.J 
1760 Bridge: van start tot finish 2 SINT CEES
e.a. ELSEVIER 1977 H.D.J 
1761 Les nuits secrètes de Sissi MARIEL ANNE
ANNE-MARIEL 1980 H.D.J 
1762 Le nouveau code des drogues du Senegal
EDJA 1977 H.D.J 
1763 Nouveau code penal du Senegal annote EDJA 
2000 H.D.J 
1764 Nouveau code de procedure penale du
Senegal annote EDJA 2000 H.D.J 
1765 La foire aux cancres JEAN-CHARLES
CALMANN-LEVY 1962 H.D.J 
1766 Les grandes amours de l'histoire CASTELOT
ANDRE PRESSES POCKET 1966 H.D.J 
1767 Oedipus koning SOPHOCLES A.J.M. PELCKMANS
1961 H.D.J 
1768 Romantiek en schandaal rond Madame de
Pompadour GALL JACQUES EN FRANCOIS 
1769 Amoureuse Joséphine CASTELOT ANDRE
PRESSES POCKET 1967 H.D.J 
1770 Le vallon CHRISTIE AGATHA DES
CHAMPS-ELYSEES 1948 H.D.J 
1771 Sri Isopanisad SRIMAD SRI THE
BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST 1973 H.D.J 
1772 L'affaire Calas CASTELOT ANDRé PRESSES
POCKET 1965 H.D.J 
1773 De liefdes van Napoleon MACKIE PHILIP
ELSEVIER  H.D.J 
1774 Katharina, koningin in ballingschap DE
LANNOY MARIA G.F.CALLENBACH H.D.J 
1775 Lucrèce Borgia PLAIDY JEAN MARABOUT 1960 
H.D.J 
1776 Conscience et liberté ROSSI GIANFRANCO
SAGIM 1995 H.D.J 
1777 De Fransche literatuur sinds 1880 TIELROOY
J. ELSEVIER 1918 H.D.J 
1778 Driehoek op Rhodos CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S UITG 1974 H.D.J 
1779 Moord in de martelstoel CHRISTIE AGATHA
A.W. SIJTHOFF'S UITG. 1974 H.D.J 
1780 Stalapotheek TACK NORA SCULLY LA RIVIERE &
VOORHOEVE  H.D.J 
1781 De vier klokken CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S UITG 1963 H.D.J 
1782 Zoek de moordenaar CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S UITG 1974 H.D.J 
1783 Een goochelaarstruc CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S UITG 1974 H.D.J 
1784 Zien en zijn DAISNE JOHAN HEIDELAND 1960 
H.D.J 
1785 Overal is de duivel CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S UITG 1974 H.D.J 
1786 Encyclopedische gids ANTIEK DONY F.
ELSEVIER 1973 H.D.J 
1787 Répertoire de jurisprudence fiscale
BUISSERET A. JEAN BART 1959 H.D.J 
1788 Het apollo-project: de eerste reis nrde
maan? ALEXANDER TOM  H.D.J 
1789 Witte nachten en andere verhalen
DOSTOJEWSKI F.M. HET SPECTRUM 1962 H.D.J 
1790 Le deuxième mort de Ramon Mercader
SEMPRUN JORGE GALLIMARD 1969 H.D.J 
1791 Rosie SOMERSET MAUGHAM W. DE MEERN 1970 
H.D.J 
1792 Moord in Mesopotamie CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF 1936 H.D.J 
1793 Le guide marabout de tous les jeux de
cartes GERVER FRANS ED GER H.D.J 
1794 Lucrece Borgia SAINT-LAURENT CECIL PRESSES
DE LA CITE 1959 H.D.J 
1795 De Kolk MAUGHAM W. SOMERSET HET SPECTRUM
1961 H.D.J 
1796 Lord Edgware sterft CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF 1956 H.D.J 
1797 Maigret in sancerre SIMENON GEORGES A.W.
BRUNA & ZOON 1931 H.D.J 
1798 Les poetes maudits RODENKO PAUL DAAMEN
N.V. 1957 H.D.J 
1799 Moord onder vuurwerk CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF 1932 H.D.J 
1800 Un, deux,trois CHRISTIE AGATHA LIBRAIRIE
DES CHAMPS-ELYSEES 1948 H.D.J 
1801 Maigret et la jeune morte SIMENON GEORGES
PRESSES DE LA CITE 1954 H.D.J 
1802 Grote insekten en vruchtenetende tropische
vogels VAN DER MARK 1964 H.D.J 
1803 Military KLIMKE REINER STICHTING DE
HOEFSLAG/FORUM BOEKERIJ 0 H.D.J 
1804 Eifel Ahr- en Moezeldal VAN ELSACKER J.L.
KOSMOS 1967 H.D.J 
1805 Groeten uit Zuid-Afrika VERBURG GO G.F.
CALLENBACH N.V. 1959 H.D.J 
1806 Zeevaart: onze horizon CARLIER L.B. DE
SIKKEL N.V. 1961 H.D.J 
1807 Maigret incognito SIMENON GEORGES A.W.
BRUNA & ZOON 1966 H.D.J 
1808 Nell Gwyn KENYON F.W. NV UITGEVERIJ
SPAARNESTAD 1961 H.D.J 
1809 Grote bob SIMENON GEORGES A.W. BRUNA &
ZOON 1969 H.D.J 
1810 Te gast bij vlaamse auteurs DE CEULAER J.
DE GARNE 0 H.D.J 
1811 Planten voortkweken BROWSE PHILIP McMILLAN
. 1980 H.D.J 
1812 Gent burchtvan Vlaanderen DE RYCK PAUL 
1956 H.D.J 
1813 Maigret en de geschaduwde schoolmeester
SIMENON GEORGES BRUNA 1980 H.D.J 
1814 La condition humaine MALRAUX ANDRE
GALLIMARD 1946 H.D.J 
1815 Ruimtevaart: fantasie en werkelijkheid
LEONARD JONATHAN N.SPECTRUM H.D.J 
1816 Wetenschappelijke kiekeboe WILSMANN A.C.
HET SPECTRUM 1963 H.D.J 
1817 Moderne discussie- en vergadertechniek
ZELKO HAROLD P. SPECTRUM 1964 HDJ 
1818 Le journal d'un philosophe GYP ERNEST
FLAMMARION 1926 H.D.J 
1819 Mrs MAC GINTY est morte CHRISTIE AGATHA 
1953 H.D.J 
1820 The stories of Shakespeare's Plays WYATT
H.G.e.a.OXFORD UPRESS 1960 H.D.J 
1821 Wodehouse over Wodehouse WODEHOUSE P.G.
HET SPECTRUM N.V.  H.D.J 
1822 Le 9e Art GULLER ANGELE VOKAER 1978 H.D.J
1823 Penmarric HOWATCH SUSAN ZUID-HOLLANDSCHE
UITG  H.D.J 
1824 Thieme's nieuwe schaakboek UNZICKER
WOLFGANG B.V. W.J. THIEME 1975 HD.J 
1825 Mijn plant is ziek LUCAS BENNO ZUIDGROEP
BV UITGEVERS  H.D.J 
1826 Brieven van Erasmus NOORDENBOS O. e.a. HET
SPECTRUM 1960 H.D.J 
1827 Wereldgeschiedenis: de tijd vd Franse
revolutie STRAAT E. e.a. H.D.J 
1828 Ma vie par Isadore Duncan ALLARY JEAN
GALLIMARD 1928 H.D.J 
1829 Nietzsche VAN DE GEEST HELDEN KRUSEMAN
1960 H.D.J 
1830 Lune, escale vres l'infini GAMOW GEORGE
LIBRAIRIE PLON 1955 H.D.J 
1831 Enk De Kramer: beeld/spraak HUYS PAUL e.a.
WILLEMSFONDS 1986 H.D.J 
1832 Lady Chatterley LAWRENCE D.H. EDITIONS DES
DEUX-RIVES 1955 H.D.J 
1833 50 eeuwen schrift ENGELHART BEN e.a. HET
SPECTRUM  H.D.J 
1834 Sartre: helden van de geest ALBERES R.M.
KRUSEMAN 1962 H.D.J 
1835 Les fiancailles de M. Hire SIMENON GEORGES
LIBRAIRIE 1960 H.D.J 
1836 Obstacle:conduite etstyle DE VALLERIN
GUDIN CREPIN 1971 H.D.J 
1837 Drogreden of argument FEARNSIDE WARD e.a.
HET SPECTRUM 1963 H.D.J 
1838 Maigret en het spook SIMENOM GEORGES A.W.
BRUNA & ZOON 1965 H.D.J 
1839 Kalender der wereldgeschiedenis PLOETZ
KARL HET SPECTRUM 1962 H.D.J 
1840 Zo leer je dansen JOY HET SPECTRUM 1962 
H.D.J 
1841 Schriftelijk rapporteren DE BOER H. HET
SPECTRUM 1963 H.D.J 
1842 De gouden tijd der renaissance DUBRETON
JEAN LUCAS SPECTRUM 1959 H.D.J 
1843 Pensioen: het tankschip ELSSCHOT WILLEM
HEIDELAND 1961 H.D.J 
1844 Griekse mythen en sagen SCHWAB GUSTAV HET
SPECTRUM 1955 H.D.J 
1845 Klassieke muziek voor dummies POGUE DAVID
e.a.1998 H.D.J 
1846 Wereldgeschiedenis:De Middeleeuwen I
STRAAT E.e.a. BOSCH&KEUNING  HDJ 
1847 De heerser MACHIAVELLI N. DE NEDERLANDSCHE
BOEKHANDEL 1955 H.D.J 
1848 President Kennedy JOESTEN JOACHIM HET
SPECTRUM 1961 H.D.J 
1849 De mens en de psychiatrie GLASSER WILLIAM
HET SPECTRUM 1963 H.D.J 
1850 Bridge voor dummies KANTAR EDDIE
ADDISON-WESLEY LONGMAN 1999 H.D.J 
1851 Bezwaren tegen het christendom MACHINNON
D.M. e.a. A.W.BRUNA & Z 1965 HDJ 
1852 Maria Stuart - Marie Antoinette ZWEIG
STEFAN KADMOS 1986 H.D.J 
1853 Economie SHACKLE G.L. HET SPECTRUM 1964 
H.D.J 
1854 Prisma Schilderslexicon SWILLENS P.T.A.
HET SPECTRUM 1957 H.D.J 
1855 De naakte aap DESMOND MORRIS A.W. BRUNA &
ZOON 1969 
1856 Alles over siamezen BRUIN STEPHE ELSEVIER 
 
1857 Uw hart ter hand nemen CLAEYS BENOIT
DEMARBAIX 1989 
1858 Histoire de Belgique VAN KALKEN FRANS
OFFICE DE PUBLICITE 1944 
1859 Beatrijs ROEMANS ROB DE NEDERLANDSCHE
BOEKHANDEL 1957 
1860 Karl Marx: leven, leer en betekenis
BANNING W. HET SPECTRUM 1962 
1861 Wat is psychoanalyse? LAGACHE DANIEL HET
SPECTRUM 1962 
1862 Het leven van Vincent Van Gogh
MEIER-GRAFFE HET SPECTRUM  
1863 Prisma woordenboek der klassieke oudheid
REIMER P.J. HET SPECTRUM 1959 
1864 De Oude Wereld ROSTOVTZEFF HET SPECTRUM 0 
1865 Goethe's Faust DONKER ANTHONIE A.W.BRUNA &
ZOON 1931 
1866 Latijns citaten boek WESTERHUIS D.J.A. HET
SPECTRUM 1957 
1867 Maigret en de gele hond SIMENON GEORGES
A.W. BRUNA & ZOON 1958 
1868 La condition humaine MALRAUX ANDRE
GALLIMARD 1946 
1869 De klasgenoot van Maigret SIMENON GEORGES
A.W. BRUNA & ZOON 1968 
1870 's Keizers koelies PLEVIER THEODOR F.G.
KROONDER 1953 
1871 Lucifer VAN DEN VONDEL JOOST DE
NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL 1948 
1872 Sociologie van de renaissance VON MARTIN
A. WERELDBIBLIOTHEEK N.V.  
1873 BEELD/SPRAAK: Camiel Van Breedam MEEWIS
WIM WILLEMSFONDS 1986 
1874 De Franse Revolutie GOODWIN A. W. DE HAAN
1960 
1875 De drievoudige wereld van Albert
Schweitzer PAYNE ROBERT HET SPECTRUM 1959 
1876 Volken en volkenkunde WOUTERS HERMAN EM.
QUERIDO 1959 
1877 Koning Richard de Derde SHAKESPEARE
WILLIAM HET SPECTRUM  
1878 Marguerite Yourcenar Qui suis-je?
JACQUEMIN GEORGES LA MANUFACTURE 1985 
1879 Romeinse sagen en verhalen DAMSTE ONNO HET
SPECTRUM 1961 
1880 De dageraad der griekse beschaving BERVE
HELMUT HET SPECTRUM 1960 
1881 Wind werkboek WESTRA C. e.a. EKOLOGISCHE
UITGEVERIJ 1980 
1882 De jacht in Belgie SWARTENBROEKX M.L.
SCRIPTORIA N.V. 1984 
1883 Het ontwaken der mensheid KUHN HERBERT HET
SPECTRUM 0 
1884 De dubbelganger DOSTOJEWSKI DE BRON N.V. 0
 
1885 Maigret en de weduwe Besson SIMENON
GEORGES A.W. BRUNA & ZOON 1962 
1886 Hamlet SHAKESPEARE WILLIAM DE
NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL 1958 
1887 Kerstmis van Poirot CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF 1963 
1888 Marshland and freshwater birds FELIX JIRI
OCTOPUS BOOKS 1975 
1889 Monika FISCHER MARIE-LOUISE PRESSES DE LA
CITE 1973 
1890 Strip-tease SIMENON GEORGES A.W. BRUNA &
ZOON 1978 
1891 Bridge: van start tot finish SINT CEES
e.a. TIRION-BAARN 1979 
1892 Van den vos Reynaerde DE KEYSER DE
NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL 1961 
1893 WG: de Perzen en de Grieken STRAAT E. e.a.
BOSCH & KEUNING N.V.  
1894 WG: het Hellenisme STRAAT E. e.a. BOSCH &
KEUNING N.V.  
1895 WG: Romes bloeitijd STRAAT E. e.a. BOSCH &
KEUNING N.V.  
1896 WG: De volksverhuizingen STRAAT E. e.a.
BOSCH & KEUNING N.V.  
1897 WG: De Middeleeuwen II STRAAT E. e.a.
BOSCH & KEUNING  
1898 WG: De Renaissance STRAAT E. e.a. BOSCH &
KEUNING  
1899 WG: Reformatie en contrareformatie STRAAT
E. e.a. BOSCH & KEUNING N.V.  
1900 WG: De Godsdienstoorlogen STRAAT E. e.a.
BOSCH & KEUNING N.V.  
1901 WG: Frankrijk en Oost-Europa STRAAT E.
e.a. BOSCH & KEUNING N.V.  
1902 WG: De achttiende eeuw STRAAT E. e.a.
BOSCH & KEUNING N.V.  
1903 WG: De eerste helft der negentiende eeuw
STRAAT E. e.a. BOSCH & KEUNING 
1904 WG: De tweede helft der 19de eeuw I STRAAT
E. e.a. BOSCH & KEUNING N.V.  
1905 WG: De tweede helft der 19de eeuw II
STRAAT E. e.a. BOSCH & KEUNING N.V. 
1906 WG: De tijd der grote wereldoorlogen
STRAAT E. e.a. BOSCH & KEUNING N.V. 
1907 De kunst van het loslaten COSYNS MARC e.a.
VONKEL 2010 
1908 Hand. van de Geschied- en Oudheid. Kring
XXXVIII VANWELDEN M. 2001 
1909 Hand. van de Geschied- en Oudheid. Kring
XL PENNINCK FREDERIK 2003 
1910 Hand. van de Geschied- en Oudheid. Kring
XXXIX MONBALLYU J. 2002 
1911 Bella SOENEN JOHAN M. & L. SYMONS 1995
 
1912 Vijfmaal Karel Van De Woestijne in
vertaling SOENEN JOHAN SANDERUS 1979 
1913 Jaarboek 2010 IMD Oost-Vlaanderen BORMS
HILDE IMD 2010 
1914 Jaarboek 2010 UVV vzw UVV vzw UVV vzw 2011
 
1915 Met een goed gevoel VERCAMMEN Christine 
1998 
1916 Handboek voor palliatieve zorg (2 ex.)
DISTELMANS Wim HOUTEKIET 2008 
1917 De Oudenaardse wandtapijten VAN
OMMESLAEGHE F. DAVIDSFONDS 1996 
1918 Verba volant en andere latijnse spreuken
DE LEY e.a. LANNOO 2010 
1919 Escoffier: voor de keuken van nu JOHNSON
Anne HET SPECTRUM 1979 
1920 De Middeleeuwse oorkondetaal te Oudenaarde
HOEBEKE M.LEONARD 1968 
1921 De gek van de Molenberg ABRAHAM HANS
PROTESTANTS HIST.MUSEUM 2010 
1922 Het leugenpaleis van VDB GIJSELS HUGO
KRITAK 1990 Jo DM 
1923 Beaulieu pleit onschuldig VERDUYN LUDWIG
KRITAK 1992 Jo DM 
1924 'Professor is mijn voornaam'de
Ghysbrecht-dialogen COECK JEF 1988 
1925 Sanpaku GEERAERTS JEF MANTEAU 1989 Jo DM 
1926 Kom eens naar mijn kamer DE DONDER VIC
ELSEVIER 1986 Jo DM 
1927 Koning Boudewijn in spiegelbeeld LIEBAERS
HERMAN VAN HALEWYCK 1998  
1928 Terugblik op Oudenaarde VAN HOECKE KARL
HIS STORY  Jo DM 
1929 Landhuizen PAUWELS WIM BETA PLUS 2004 JP
DC 
1930 De donjon in Vlaanderen DOPERE FRANS e.a.
GEMEENTEKREDIET 1991 JP DC 
1931 Vlaamse belforten: werelderfgoed HEIRMAN
MICHIEL DAVIDSFONDS 2003 JP DC 
1932 Esthetische spiegel van Zuid-Oost
Vlaanderen HERBERIGS HAROLD EMKA 1971 
1933 En het dorp zal duren VAN WILDERODE A.
e.a. DAVIDSFONDS 1986 JP DC 
1934 Arnold van Schoorisse RONSSE JOSEPH VAN
GOMMAR DE VOS 1845 MH 
1935 Een eeuw portret in Belgie MULS JOZEF PRO
ARTE 1944 MH 
1936 d'Histoire Romaine DRIOUX M. D'ALEXANDRE
DE MAT 1849 MH 
1937 d'Histoire Ancienne DRIOUX M. D'ALEXANDRE
DE MAT 1849 MH 
1938 Petit larousse illustré AUGE CLAUDE
LIBRAIRIE LAROUSSE 1906 MH 
1939 Geschiedenis van Belgie SOMERHAUSEN H.
WEISSENBRUCH 1846 MH 
1940 Spioneren voor het vaderland LACHAERT P.
GROENINGHE KORTRIJK 2011 
1941 L'opus dei THOMAZO RENAUD LAROUSSE 2009 
1942 Le ku klux klan AMEUR FARID LAROUSSE 2009 
1943 Les sociétés secrètes SIGNIER J-F
LAROUSSE 2011 
1944 Ave Eva MEERMAN KARL e.a. ROULARTA BOOKS
2012 
1945 Klein Arabisch Prentenboek CATHERINE LUCAS
EPO 2010 
1946 De Israel lobby CATHERINE LUCAS EPO 2011 
1947 Palestina: laatste kolonie? CATHERINE
LUCAS EPO 2002 
1948 De Verlichting POMA KAREL GARANT 2009 
1949 De hoer van de duivel MORTIER FREDDY ACCO
2011 
1950 De ongelovige thomas heeft een punt
BRAECKMAN JOHAN e.a. HOUTEKIET 2011 
1951 De leden van de ACLVB en hun vakbond
FANIEL JEAN e.a. DE COOREBYTER 2011 
1952 120 jaar liberaal syndicalisme DEBAVEYE
JONAS LANNO 2012 
1953 Annie grijpt in HARDY PAUL A. DE BOECK
1962 
1954 Medische familie encyclopedie 1 BOUMAN
GEESKE e.a. HET LAATSTE NIEUWS 2007 
1955 Medische familie encyclopedie 2 BOUMAN
GEESKE e.a. HET LAATSTE NIEUWS 2007 
1956 Medische familie encyclopedie 3 BOUMAN
GEESKE e.a. HET LAATSTE NIEUWS 2007 
1957 Medische familie encyclopedie 4 BOUMAN
GEESKE e.a. HET LAATSTE NIEUWS 2007 
1958 Wie is er bang voor de lijkwade van
Turijn? HEIRMAN MARK HOUTEKIET 2012 
1959 Maria Magdalena: de vrouw van zijn leven
HEIRMAN MARK HOUTEKIET 2009 
1960 Hoe komen we van religie af? VAN DEN BERG
FLORIS HOUTEKIET 2009 
1961 Een tip van de sluier HEREMANS KARIN
HOUTEKIET 2010 
1962 God of noppes JENSEN WILL HOUTEKIET 2011 
1963 Zonder woorden? Een geschiedenis van
Belgie VAN DAMME PAUL e.a. PELCKMANS 
1964 Manneke pis. Une petite biographie VAN
ISTENDAEL GEERT HOUTEKIET 2011 
1965 Jan Frans Willems vader van de Vlaamse
beweging STYNEN LUDO DE BEZIGE BIJ 
1966 Vrouwelijke filosofen CETON CAROLIEN ATLAS
2012 
1967 Paul Cliteur, een zoektocht naar harmonie
VERHODSTADT DIRK HOUTEKIET 2012 
1968 Vrouwen naast de troon VERLEYEN MISJOE
e.a. HOUTEKIET 2009 
1969 Het verloren geld van de Coburgs DEBELS
THIERRY HOUTEKIET 2010 
1970 Fabiola: een geboren koningin URBOILA
FERMIN J. HOUTEKIET 2011 
1971 Koning Boudewijn. Een biografie DEBELS
THIERRY HOUTEKIET 2010 
1972 De wereld van Cyriel Buysse VAN PARYS
JORIS HOUTEKIET 2007 
1973 Zelfdenkers in profiel SCHRANS GUY SNOECK
2012 
1974 La coloquinte PEYREFITTE ROGER FLAMARION
1971 
1975 La Reine Morte DE MONTHERLANT HENRY
GALLIMARD 1947 
1976 La Cousine Bette BALZAC GENERALE FRANCAISE
1963 
1977 Julie Crèvecoeur. à l'amour comme à la
guerre NERY GERARD OPERA MUNDI  
1978 Terre des hommes DE SAINT-EXUPERY
GALLIMARD 1939 
1979 Pilote de guerre DE SAINT-EXUPERY
GALLIMARD 1942 
1980 De dienstwillige dienaar P.G. WODEHOUSE
HET SPECTRUM 1964 
1981 Je réclame la peine de mort KONSALIK
PRESSES DE LA CITE 1969 
1982 Tout le rest est folie GASKIN CATHERINE
PRESSES DE LA CITE 1979 
1983 Pourqoui pas Evans? CHRISTIE AGATHA
LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES 1937 
1984 Julie Crèvecoeur. Les amants de Palerne-1
NERY GERARD OPERA MUNDI 1972 
1985 Topaze PAGNOL MARCEL FASQUELLE 1930 
1986 Natalia KONSALIK HEINZ ALBIN MICHEL 1979 
1987 Brulant comme le vent des steppes KONSALIK
HEINZ ALBIN MICHEL 1971 
1988 Fiona GASKIN CATHERINE LES PRESSES DE LA
CITE 1970 
1989 Julie Crèvecoeur.Sursis pour l'amour NERY
GERARD OPERA MUNDI 1975 
1990 La métamorphose KAFKA FRANZ GALLIMARD
1955 
1991 La symphonie pastorale GIDE ANDRE
GALLIMARD 1925 
1992 Rally naar Bagdad CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S 1951 
1993 De vier klokken CHRISTIE AGATHA A.W.
SIJTHOFF'S 1963 
1994 La petite paroisse DAUDET ALPHONSE PLON
1922 
1995 Désarmer les dieux MULLER JEAN-MARIE LES
EDITIONS DU RELIE 2009 
1996 l'islam des interdits DELCAMBRE ANNE-MARIE
DESCLEE DE BROUWER 2003 
1997 La schizophrénie de l'islam DELCAMBRE
ANNE-MARIE DESCLEE DE BROUWER 2006 
1998 Het geluk leeft aan boord HEYVAERT ELS
e.a. LANASTA 2012 
1999 Morisco's, een vergeten etnische zuivering
CATHERINE LUCAS EPO 2009 
2000 De eerste kruistocht,de oorsprong van het
conflict ASBRIDGE THOMAS 
2001 l'Islam DELCAMBRE ANNE-MARIE LA DECOUVERTE
2004 
2002 Kruistochten tegen de katharen NOLEN ANKIE
ASPEKT 2012 
2003 De kruistochten ASBRIDGE THOMAS SPECTRUM
2010 
2004 1812 Napoleons fatale veldtocht naar
Moskou ZAMOYSKI ADAM BALANS 2012 
2005 Voor Vlaanderen,volk en fuhrer SAX ALINE
MANTEAU 2012 
2006 De betoverende werkelijkheid DAWKINS
RICHARD NIEUW AMSTERDAM 2011 
2007 Het borstenboek BOLLEN KAAT STANDAARD
UITGEVERIJ 2012 
2008 Handelingen GOK Oudenaarde deel XLIX
RONSIJN WOUTER e.a. STADSARCHIEF 2012 
2009 Het Willemsfonds op straat LUYPAERT INGO
LIBERAAL ARCHIEF 2012 
2010 HELP, ik organiseer! DE WACHTER Griet e.a.
LOCUS 2010 
2011 Dictionnaire de la non-violence MULLER
Jean-Marie LA RELIE 2005 
2012 Sociaaldemocratische toekomstbeelden
RICHTER Eugen ASP nv 2012 
2013 Littekens aan de oppervlakte, sporen naar
diepgang DEWEWEIRE Jurgen SMBG  
2014 Curieuses histoires des dames de la
science BAUDET Jean C. JOURDAN 2010 
2015 Een stad in opbouw, Gent voor 1540
BAILLIEUL Beatrix LANNOO 1989 
2016 Faites votre patisserie comme Lenotre
LENOTRE Gaston FLAMMARION 1975 
2017 Faites vos glaces, votre confiserie comme
Lenotre LENOTRE Gaston 
2018 Close to the surface WOUTERS Geert LANNOO
0 
2019 Mexico, een culinaire reis PALAZUELOS S.
e.a. DE LANTAARN 1991 
2020 Wonen en leven in Brussel SWIMBERGHE
LANNOO 1997 
2021 Het Gentse bisschopshuis COLLIN Ludo
ERASMUS 1993 
2022 A quoi pensent les belges? BAUDET Jean C.
JOURDAN 2010 
2023 l'Union fait-elle toujours la force?
DUJARDIN V. LE CRI 2008 
2024 Thuis Japans koken KOHNO SADAKO ZOMER &
KEUNING 1979 
2025 Thuis Indisch eten AWANG S. e.a. ZOMER &
KEUNING 1979 
2026 Post-Modern triumphs in London PAPADAKIS
ACADEMY EDITIONS 1991 
2027 Het bisdom GENT CLOET Michel L. VANMELLE
1992 
2028 Oudenaardse wandtapijten DE M�UTER
Ingrid e.a. LANNOO 1999 
2029 Help! Ik organiseer in Oudenaarde DE
KEPPER M e.a. POLITEIA 2010