August Vermeylenfonds – afdeling Oudenaarde

Het August Vermeylenfonds (AVF) is een sociaal-culturele vereniging die over Vlaanderen verspreid zowat 90 plaatselijke, actieve afdelingen telt. Het AVF werd opgericht in 1945 naar aanleiding van het overlijden van Prof. Dr. August Vermeylen, die in 1930 als eerste rector van de vernederlandste Universiteit van Gent werd verkozen. 

Het August Vermeylenfonds Oudenaarde werd opgericht in februari 1989. Sindsdien worden er jaarlijks een 10-tal activiteiten georganiseerd. Thuishaven van het AVF-Oudenaarde is het VC Liedtskasteel.

Bezoek ons ook op : http://www.vermeylenfondsoudenaarde.be