SOS Nuchterheid


Een eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden en hun omgeving.

SOS NUCHTERHEID vzw is een initiatief uitgaande van mensen die bewust gekozen hebben om hun verslaving te doorbreken en richt zich tot iedereen die met verslavingsproblemen in aanraking komt en hulp zoekt. SOSN vzw is ontstaan vanuit de behoefte een eigentijds alternatief te bieden aan iedereen die zijn of haar verslavingsproblematiek rationeel wenst te benaderen. Het initiatief is drempelverlagend, niet-dogmatisch en seculier. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de individuele problematiek van iedere hulpzoekende. Door in te spelen op de concrete hulpvraag wordt aan de hulpzoekende de mogelijkheid geboden om haar of zijn persoonlijk nuchterheidprogramma te realiseren.
SOSN is sinds 1998 actief in Vlaanderen en is gebaseerd op het gedachtengoed van  de Amerikaanse SOS SOBRIETY beweging. SOSN vzw is de Nederlandstalige tak van dit wereldwijd netwerk van zelfzorginitiatieven. De enige leidraden zijn de nuchterheidprioriteit en het centraal stellen van het individu. Deze aanpak stelt mensen met verslavingsproblemen in staat om hun verslaving te doorbreken en te kiezen voor een eigen programma om nuchterheid te bereiken en te behouden.
SOSN vzw coördineert alle zelfzorginitiatieven die onder haar naam georganiseerd worden ten behoeve van hulpzoekende verslaafden en hun omgeving. Deze initiatieven omvatten : Individuele ZelfZorg Aanspreekpunten (IZZA), wekelijkse samenkomsten, telefonische dienstwaarneming, website, E-mail, chat, informatieve bijeenkomsten, …
In diverse steden en gemeenten zijn er Individuele ZelfZorg Aanspreekpunten. Op die aanspreekpunten kan iedereen terecht om van gedachten te wisselen met lotgenoten. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om een persoonsgebonden programma uit te werken met de bouwstenen die uit de gesprekken naar voor komen. Het basisprincipe bij SOSN is dat de hulpzoekende verslaafde met zijn nuchterheid (onthouding) de nodige zelfkennis, zelfinzicht kan verwerven en met eigen vaardigheden is staat is om zich van zijn actieve verslaving te bevrijden. SOSN kan helpen om dit te realiseren door het aanbieden van een veilige omgeving waarin zelfontplooiing, identiteit, authenticiteit en zingeving van de hulpzoekende centraal staan.

Via de permanente telefonische opvang en de luisterlijn, kan iedere hulpzoekende 24 uur op 24 terecht. Niet alleen vindt men er steeds een luisterend oor maar wordt ook gezocht naar oplossingen zowel binnen als buiten SOSN. Internetgebruikers kunnen met elkaar van gedachten te wisselen via een discrete internet-chat praatgroep. Op de website (www.sosnuchterheid.org) kan men terecht voor allerhande informatie en kan men via E-mail (info@sosnuchterheid.org) contact opnemen.
Tenslotte streeft SOSN vzw naar een goede samenwerking met professionelen uit de zorgsector door deelname aan studiedagen, het volgen van cursussen en het opvolgen van het wetenschappelijk onderzoek.

CONTACTPERSONEN
Contactpersoon 1:
Jef Bombeke         
Functie : Public Relations SOS Nuchterheid vzw
Adres : p/a Kantienberg 9, 9000 Gent
Telefoon: 0495 67 71 63
E-mail : JefBombeke@hotmail.com
Contactpersoon 2:
Pol Symons         
Functie : Voorzitter SOS Nuchterheid vzw
Adres : Valleilaan 71, 3110 Rotselaar
Telefoon: 0476 66 38 95
E-mail : vandenboschverlichting@pi.be
Contactpersoon 3:
Rino Vleugels
       Functie : Secretaris SOS Nuchterheid vzw