Nieuwjaar 2020

Mijnheer de burgemeester, beste Marnic, 
Mijnheer de IMD voorzitter, beste Wilfried,
Beste vrienden,
Beminde ongelovigen,
Mag ik namens alle aangesloten verenigingen van het VCL, en ook in mijn eigen naam, jullie allen een gezond, gelukkig, verdraagzaam, en vreugdevol 2020 toewensen.
Mijn grote dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet om ook in 2019 een succesvol verhaal te schrijven voor het VCL, bedankt beste vrijwilligers.
2019 was het jaar van de brexit, het jaar van de politieke impasses, het jaar van de klimaatbetogingen, het jaar van baby Pia, en volgens sommige kranten zelfs het beste jaar sinds jaren. Het gaat dus goed, misschien toch niet zo goed als vorig jaar ,maar alleszins beter dan volgend jaar.
De warmste week is nog maar net voorbij. Velen hebben zich ingezet om hun projecten financieel te ondersteunen, maar we mogen niet vergeten dat de armoede zelf is gebleven, ondanks alle gemaakte beloftes en de vele nieuwjaarswensen ten spijt.
Niet alle problemen kunnen opgelost worden enkel en alleen met onze solidariteit.
We moeten blijven proberen, blijven volhouden en hopen dat de samenleving ooit zal veranderen. Een wereld zonder drama en conflicten, een wereld met warme mensen om je heen die je gelukkig maken, dat moet het streven zijn
De fakkel doorgeven aan de jongeren, en er samen met hen voor zorgen dat het vuur aangewakkerd wordt en blijft, het is hun toekomst die ook wij veilig moeten stellen.
Het VCL is en blijft een open huis, waar iedereen, die staat voor een vrije humanistische levensbeschouwing, welkom is en blijft. Het is een ontmoetingsplaats, om samen en met elkaar te werken aan ons eigen zelve, om ideeën uit te wisselen, andere meningen aan elkaar af te toetsen, dialogen aan te gaan en bruggen te bouwen, en dit in een streven naar een maatschappij die de verdraagzaamheid en de sociale cohesie ondersteunt en versterkt.
Onze vrijzinnige barometer staat op “lichte regen”. We moeten dringend werk maken van de problematiek rond het klimaat, de vergrijzing , de vereenzaming, de verloedering , de onverdraagzaamheid, de verarming, de ethische kwesties, de onverschilligheid.
Maar we moeten vooral meer genegenheid tonen tegenover elkaar, want genegenheid tonen is respect tonen.
Genegenheid,
dat is met heel je wezen
Blij en arm zijn
Koud en moe zijn
Groot en klein zijn
Dat is van top tot teen
Met woord en gedacht
Volop mens zijn
Dat is vragend plagend
Liefdegevend
Mens zijn, ieder naar zijn aard
Genegenheid een leven lang.
Ten slotte nog dit :
Anno 2019 ging er nog steeds heel veel geld naar religies, bijna een half miljard euro, of 79 euro per Vlaming, terwijl bvb cultuur slechts 3 euro kost , dus 26 keer minder. We moeten ons de vraag durven stellen of dit in deze tijden nog verantwoord is. Met dit geld zouden we bvb de wachtlijsten voor mensen met een beperking makkelijk kunnen wegwerken.
Moet de staat blijven betalen omdat de vrijheid van godsdienst in de grondwet staat, kan de overheid niets beters doen met dit belastinggeld ?
En om te besluiten een prangende vraag. Wanneer zal er werk gemaakt worden van de verbouwingswerken aan het VCL? En wordt het ook niet eens tijd om naast de ‘s avonds en ‘s nachts mooi verlichtte kerken , ook eens dit mooi Liedtskasteel te “belichten” ?
Traditioneel is het allerlaatste deel van mijn nieuwjaarsboodschap een gedicht, dit keer van Tine Tomme : Als het stil genoeg wordt rond je
Als het stil genoeg wordt in je
Dan is het wachten
Tot de winter komt
Tot de natuur
Schijnbaar
Tot stilstand komt
Winterslaap
Een knetterend haardvuur
Goudlicht in de ochtend
Zilverregen ’s nachts
Het noodzakelijke beetje doodgaan
Om nieuw leven te laten ontstaan
Bedankt om dit te delen,
Gelukkig 2020