Nieuwjaarsboodschap 2019

Mr. De Burgemeester – Beste Marnic,

 

Beste genodigden, vrienden van het Vrijzinnig Centrum Liedts.

Mag ik u namens de aangesloten verenigingen, ook in mijn eigen naam en als voorzitter van de Raad van bestuur van het VC Liedts een gelukkig, gezond en verdraagzaam 2019 toe wensen.

De vele activiteiten die wij organiseerden in en buiten het VCL hebben ook in 2018 mogen rekenen op heel wat bijval. Met dank aan de grote vrijwillige inzet van onze mensen.

We hopen in 2019 minstens even goed te doen, en dit samen met onze deelverenigingen : UPV – AVF – SOS – CFVJ – Bridgeclub – wijnrank – leesclub Lees Vrij – De mens nu, onder auspiciën van UVV en met de steun van de IMD. Dit jaar zal er ook een doorstart komen van het WF en staat er een fotoclub in de steigers.

Wij wachten natuurlijk ook al een hele tijd op de aangekondigde renovatiewerken aan het Liedtskasteel. Maar we hebben ook zelf de handen uit de mouwen gestoken met verbouwingen in keuken en bar. Dit jaar volgen de schilderwerken binnen en het onderhoud van de planken vloeren. Dit steeds in goede verstandhouding en in samenwerking met de stadsdiensten en met grote dank aan het stadspersoneel dat mee deze werken heeft gerealiseerd.

Maar we moeten de vrijzinnige vlam brandend blijven houden. De maatschappij moet eens stoppen met altijd tegen alles te zijn. Laat ons vooral voor alles zijn. Vandaag wordt de destijds historische verlichting van vrijheid, gelijkheid en broederschap steeds meer en meer onder druk gezet en door de ene verguisd en door de ander opgehemeld.

Worden de idealen van de verlichting bedreigd ? Is er sprake van een zekere fundamentalisme in de verlichting ?

Het wordt meer en meer tijd dat we terug leren zorg dragen voor elkaar, mekaar zoveel mogelijk aanmoedigen , steunen en helpen en meer begrip tonen. Want samen kunnen we zoveel meer dan alleen. Iedere dwaas kan ‘ weten ‘ het moeilijke punt is ‘ begrijpen ‘ ( Einstein ).

De universele verklaring van de rechten van de mens vierde op 10 december 2018 zijn 70ste verjaardag. Het is een spijtig en vooral bedroevend feit dat steeds meer mensen bereid blijken om mensenrechten tussen haakjes te zetten. We zullen echter wel moeten leren accepteren, en de geschiedenis leert ons dat ook, dat geen enkele grens ( of muur ) mensen zal tegenhouden die niets te verliezen hebben. De hele wereld is namelijk gebouwd op migratie. Men kan de ontwikkeling van de mens toch niet laten afhangen van de plaats waar zijn / haar wieg staat. In heel wat landen worden wij als atheïsten en vrijzinnigen veelal in de verdrukking geduwd vanwege ons a – dogmatische opvattingen. We zullen onze morele, ethische, levensbeschouwelijke, humane en humanistische waarden en ideeën samen en met veel meer vuur moeten blijven verdedigen. Respect moet echter wederzijds zijn, anders verdwijnt het.

Einstein zei ooit : ‘ Twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid, maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker ‘.

 

Leef, alsof het je laatste dag is

Leef, alsof de morgen niet bestaat

Leef, alsof het nooit echt af is

En leef, pak alles wat je kan

André Hazes Jr

Denk niet ik ga mijn eigen gang

Denk niet ik ga veranderen

Want alleen ben je te klein en te bang

Je kunt niet zonder de anderen

Naar Zjef Vanuytsel ( Je kunt niet zonder de anderen )

Zoals gebruikelijk eindig ik met een gedicht, dit jaar van Martin Niemöller

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen,

Ik was immers geen communist

Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen,

Ik was immers geen sociaaldemoraat

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd,

Ik was immers geen vakbondslid

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd,

Ik was immers geen Jood

Toen ze mij kwamen halen

Was er niemand meer die nog protesteren kon