Nieuwjaarsboodschap 2017

Mr de Voorzitter van UVV, Mr de Minister van Staat, Mr. De Burgemeester, beste Sylvain, Herman en Marnic, vrienden en leden van het VCL, beminde ongelovigen,

Mag ik u als voorzitter van het VC Liedts, namens de Raad vB van het VCL en alle deelnemende verenigingen van harte welkom heten op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Onze allerbeste wensen voor een gezond en verdraagzaam 2017.

2016 was een jaar zonder voorgaande.

Daarom ga ik het vandaag vooral niet hebben over de laffe terroristische aanslagen, overal op deze aardbol, in naam van God weet wie. Al deze onschuldige slachtoffers, toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

Ik ga het niet hebben over de toenemende onverdraagzaamheid, het populisme en de angst van de gewone man in de straat.

Ik ga het ook niet hebben over de vele, eveneens onschuldige vluchtelingen, die al hun hebben en houwen verloren, en op zoek zijn naar een beter leven voor hun gezin.

Ook niet over de vele daklozen, de sukkelaars in ons eigen landje, die allen hopen dat er in 2017 wat meer licht zal branden in de duisternis.

En ik ga het zeker niet hebben over de nakende renovatiewerken aan ons Liedtskasteel,  en over de vele wegen- en andere infrastructuurwerken die onze stad op dit ogenblik teisteren.

Waar ik het vanavond wel ga over hebben is over onze eigen keuken, over hoe luid de woorden ‘vrijzinnig humanisme’ nog klinken, en of de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing nog leeft bij de bevolking.

Wordt deze nog naar waarde ingeschat ? Gehoord ? Vertaald ? Beleefd ? Of is ze compleet weggewaaid, verdwenen uit het straatbeeld, verdwenen uit de media.

Moeten we niet eerst voor onze eigen deur vegen, voor we kritisch zijn tov andersdenkenden ? Maar doen we dat wel ? Stellen we onszelf nog in vraag ?

We vierden recent 45 jaar vrijzinnig humanisme in Vlaanderen, maar in de media zagen we nauwelijks een reportage, een beschouwing, een klein artikel, zelfs geen gewone vermelding in de pers of op andere sociale netwerken.

Wat schort er aan onze communicatie ?

Toen we destijds, ruim 45 jaar geleden, opkwamen om onze vrijzinnig humanistische levensbeschouwing kenbaar en weerbaar te maken tgo de toen in ons land overheersende Christelijke levensbeschouwing, toen werden we overal geprezen voor onze verdraagzaamheid, onze eigenheid, onze duidelijke ethische standpunten en onze visie over het fundamenteel recht op een seculiere maatschappij, een visie gebaseerd op de drie pijlers van de verlichting : vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Maar wat blijft daar vandaag nog van over ?

Hebben wij wel de vrijheid om zelf te beslissen hoe we willen leven ?

Hebben wij de gelijkheid tot stand gebracht tussen man, vrouw, homo, hetero, transgender ? Is er wel een scheiding tussen Kerk en Staat ?

Hebben wij onze broederlijkheid getoond bij de opvang van vluchtelingen ? Hebben wij mensen in nood een hand gereikt ?

Of hebben we in dit alles gefaald ?

Wij, binnen ons eigen huis, ons eigen VCL, proberen ons steentje bij te dragen tot een voor allen leefbare wereld.

Wij proberen met een warm hart toch een duidelijke boodschap te brengen om het vrijzinnig humanistisch gedachtengoed met u allen te delen.

Het vrijzinnig humanisme moet weer een strijdwoord worden, een slogan met een duidelijke visie.

Wij moeten dringend beter gaan communiceren, en we zullen weer moeten starten bij de basis : hier en nu, vanaf vandaag.

Mijn duidelijke boodschap voor 2017 luidt dan ook als volgt :

Laten we met veel wijsheid en kracht onze stem verheffen, en laat ons de muren van onverdraagzaamheid, van intolerantie, van populisme en onverschilligheid slopen, nu het nog kan.

Laat ons weggaan uit onze steeds groter wordende ivoren toren.

Laat ons samen werken aan een betere wereld.

Laat ons uitstralen dat het vrijzinnig humanisme geen fait divers is.

Eindigen doe ik zoals gewoonlijk met een kort gedicht.

Het is de eerste strofe uit ‘Anthem’, van een woordkunstenaar, zonder weerga de dit jaar overleden Leonard Cohen.

ANTHEM

 

THE BIRDS THEY SANG AT THE BREAK OF DAY

START AGAIN I  HEARD THEM SAY

DON’T DWELL ON WHAT HAS PASSED AWAY

OR WHAT IS YET TO BE

AH THE WARS THEY WILL BE FOUGHT AGAIN

THE HOLY DOVE SHE WILL BE CAUGHT AGAIN

BOUGHT AND SOLD AND BOUGHT AGAIN

THE DOVE IS NEVER FREE

 

Beste vrienden,

Indachtig zij die er dit jaar niet meer kunnen bij zijn, we denken oa aan Bob, Johan en Walter, wens ik u nogmaals het allerbeste voor 2017. Laat het een jaar worden zonder angsten en met veel positief dynamisme.