Lidmaatschap 2017

Geachte heer, mevrouw,
Waarde sympathisant

Wij danken U voor de interesse in onze activiteiten.
Het Vrijzinnig Centrum Liedts vzw houdt U graag op de hoogte. Hiervoor vragen we
een bescheiden bijdrage van 12 euro per jaar.

Wenst U Erelid te worden van onze organisatie, dan bedraagt het lidgeld 15 euro per
jaar.Voor dat lidgeld ontvangt U de maandelijkse nieuwsbrief, het tijdschrift De Geus, en het deMens.nu magazine, allemaal boordevol vrijzinnige informatie.

Bovendien verleent het lidmaatschap U toegang tot alle activiteiten die in het VC worden georganiseerd.

U kan de bijdrage storten op rekeningnummer BE06 0689 0138 1722
met de vermelding ‘lidgeld 2017 + naam en adres’.

Mogen wij U vragen ons te laten weten of U de nieuwsbrief per e -mail of per brief
wenst te ontvangen.

o Per mail (gelieve het e-mailadres door te geven via info@vcliedts.be)

o Per post (gelieve het adres in onze postbus te steken met de vermelding nieuwsbrief)

Alvast bedankt voor de steun!

Met vrijzinnige groet,

Nicq Vander Cruyssen

Voorzitter VC LIEDTS vzw