Nieuwjaarsboodschap 2016

Mijnheer de voorzitter van UVV, mijnheer de burgemeester, geachte genodigden, beste vrienden van het VCL,

Mag ik u als voorzitter van de rvb van het vcl en ook in mijn eigen naam een gezond en fantastisch positief 2016 wensen.

Het vorige jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de verduistering en niet dat van de verlichting

De aanslag begin januari 2015 op Charlie Hebdo , in november in de Bataclan, maar ook de aanslagen in Turkije, Sharm el Sheik, Bamako enz, hebben van 2015 het jaar van de terrorist en het terrorisme gemaakt.

Gemakkelijkheidshalve noemen we ze terroristen, maar het blijven natuurlijk wel religieuze fanatici die dit doen in naam van hun geloof, en ondertussen hun eigen mede-gelovigen mee de dood injagen.

We zullen bijzonder waakzaam en alert moeten blijven, we kunnen fanatisme niet blijven wieden, neen, we moeten fanatisme, van om het even welke oorsprong, uitroeien.

De vluchtelingen problematiek, met zijn schrijnende beelden van hulpeloze mensen op zoek naar een betere toekomst, heeft ons doen inzien hoe radeloos een mens kan zijn.

Maar zo lang de oorlogen ginds blijven duren, en er geen oplossingen komen in hun eigen land, zolang zullen deze vluchtelingen blijven toestromen.

Het is onze verdomde vrijzinnige en menselijke plicht om hen te helpen in deze voor hen uitzonderlijk moeilijke omstandigheden.

Overgewaaid uit de VS zijn ook de aanhangers van creationisme en intelligent design, hun opmars in West-Europa is begonnen.

Net zoals in vele scholen in de VS pleiten ze ervoor om naast de evolutietheorie ook het creationisme op te nemen in onze schoolboeken.

Maar ook in ons eigen land werd onze vrijzinnige gemeenschap belaagd.

Aartsbisschop Dekezel vond het nodig in de voetsporen van zijn voorganger Leonard te blijven lopen.

Nog maar pas in functie of hij verklaart dat katholieke ziekenhuizen (door de staat gesubsidieerde instellingen) zich niet aan de wet moeten houden en dus dokters kunnen verbieden om in hun instellingen euthanasie en abortus uit te voeren.

We zijn steeds verder af van de scheiding tussen kerk en staat.

De besparingen van de verschillende overheden hebben ook de vrijzinnige gemeenschap hard getroffen

Geen uitzendingen voor derden meer op radio en tv, maar de misvieringen vallen daar niet onder en die kun je dus rustig verder bekijken en beluisteren.

Ook de morele dienstverlening werd hard aangepakt, met besparingen tot 40%.

Volgens de provinciale overheid is het maar 10%. Het hangt er natuurlijk van af hoe je dit bekijkt.

10% op het totaalbudget, maar het is alleen op de werkingsmiddelen dat je moet inleveren, en omdat je niet naar andere posten verschuiven , valt alles ten laste van die werkingsmiddelen, waardoor een hele hoop activiteiten financieel niet meer kunnen ondersteund worden en een aantal zelfs helemaal niet meer kunnen doorgaan. Ook het VCL is op dezelfde manier slachtoffer van deze onredelijke maatregelen.

De UVV bestaat dit jaar 50 jaar , waarvan 45 jaar als VZW.

Maar we zijn nog mijlen verwijderd van een gelijkberechtiging van de humanistische levensbeschouwing.

Een onzekere financiële toekomst belemmert meer dan ooit de destijds beloofde verdere uitbouw, van een gelijkberechtiging is al helemaal geen sprake meer.

Maar laat ons toch positief eindigen.

Laten we krachtdadiger en met nog meer overtuiging blijven verder strijden.

Wat niet is, kan komen, en waar een wil is, is een weg, samen kunnen we veel verwezenlijken.

Intern werd de rvb uitgebreid met een nieuw bestuurslid Caroline Martens, en werden we verblijd met de geboorte van Stella, dochtertje van Frederick en Eline (onze stafmedewerkster).

En tenslotte houd ik eraan iedereen te bedanken die op een positieve manier heeft meegewerkt om ook in 2015 dit vrijzinnig centrum hier in Oudenaarde draaiende te houden.

Bedankt aan de vele vrijwilligers voor jullie inzet, bedankt aan onze deelverenigingen voor de vele georganiseerde activiteiten, bedankt aan de collega’s van RVB en de AV, voor jullie positieve bijdrage.

Bedankt aan alle vrije mensen hier aanwezig. Zonder uw steun hadden we dit niet kunnen verwezenlijken

Voor 2016 wens ik u allen

Tijd om van de kleine dingen te genieten,

rust om stil te staan bij mooie momenten,

sterkte om tegenslagen te overwinnen,

vriendschap om je hart te verwarmen,

humor om wat somber is te kleuren,

en een glimlach om elke dag mee te beginnen.

 

Laat in 2016 het licht terug schijnen in de duisternis!