Nieuwjaarsboodschap 2015

Mijnheer de burgemeester, beste Marnic,

Geachte genodigden, beste vrienden van het Vrijzinnig Centrum Liedts,

Mag ik u als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vrijzinnig Centrum Liedts, in mijn eigen naam en in naam van al onze aangesloten verenigingen van harte welkom heten op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. En u onze beste wensen aanbieden voor een gezond, zorgeloos en actief 2015.

Het voorbije jaar 2014 was er één om snel te vergeten.

Het was een jaar van wederom oorlog en conflict in en buiten Europa; de opkomst van nog meer en agressiever religieus radicalisme en fanatisme; van de ‘live’ slachtpartijen en onthoofdingen door IS; van de bootvluchtelingen en de malafide mensensmokkelaars; van verkiezingen en betogingen; van besparingen op o.a. cultuur maar ook op onze werkingsmiddelen; van de toenemende vergrijzing; maar vooral van de toenemende verzuring van onze maatschappij.

En we hebben nog maar net onze goede voornemens en wensen met elkaar uitgewisseld en Parijs werd woensdag opgeschrikt door een laffe moordaanslag op onschuldige mensen met een vrije meningsuiting.

Een regelrechte aanval op onze democratische waarden en normen, op onze vrije meningsuiting, op de persvrijheid.

Een krachtig en blijvend signaal is meer dan nodig. Nu aub geen politieke stoerdoenerij van links, centrum of rechts, duidelijk laten zien aan deze kleine groep fanatici dat geweld, wapens en agressie nog nooit in de geschiedenis conflicten hebben opgelost.

We hebben geen behoefte, noch aan politiek noch aan religieus fanatisme of radicalisme.

Zoals Salvador Allende zei:

Het geloof hoort thuis in de kerken, moskeeën, synagogen.

Het leger in zijn kazernes

Het volk op straat

De ratio, de logos, dat moeten onze strijdmiddelen zijn en dit pad moeten we met zijn allen en zonder afwijkingen blijven bewandelen. Het enige juiste pad is het ‘rechte pad’. Pas dan kunnen we spreken van de echte kracht van verandering. Maar dan mogen we ook niet nalaten naar ons eigenste zelf te kijken, zijn wij ook wel even verdraagzaam, tolerant of ruimdenkend als het over de anderen gaat?

Ook de VCL huishouding onderging in 2014 een facelift.

Onze huiscartoonist Norbert leverde prachtig werk door ons nieuw logo te maken.

Onze structuren werden vereenvoudigd en nog transparanter gemaakt.

De activiteitenkalender voor 2015 werd door onze aangesloten verenigingen reeds grotendeels ingevuld zodat er een duidelijk beeld wordt gevormd van wat dit huis aan morele dienstverlening en cultuur te bieden heeft in de nabije toekomst.

Dank daarvoor aan onze stafmedewerkster en alle verenigingen binnen dit VCL, dank voor jullie tomeloze inzet.

Dank ook aan de vele vrijwilligers, aan de zeer welkome nieuwkomers, om dit VCL draaiende te helpen houden in deze tijd van besparingen.

De verzuring en de radicalisering van de maatschappij, zullen ook bij ons in het VCL de nodige aandacht krijgen.

Dus sloop de muren van de onverschilligheid, de onverdraagzaamheid, de intolerantie en de vrijheidsberoving! Het laatste wat sterft, is hoop (A. Grünberg).

 

De wereld draait door – Nico Dijkshoorn (Nederlandse columnist, dichter, schrijver, muzikant)

Woensdag 7 januari 2015

Batmobile: dat was de auto van Batman. Ik was zeven jaar oud en ik geloofde hartstochtelijk in Batman. Hij droeg een zwart masker en toch was hij goed. Batman waakte over ons. Ook hij reeds in een zwarte auto, maar dan naar ons toe. Ik heb het over de tijd van vechten op het schoolplein: twee jongens op elkaar, de rest van de klas er zwijgend omheen. En dan uiteindelijk altijd de vraag: ‘Genade? Zeg je genade?’ En dan het gemompelde woord: ‘Genade’. En die werd dan gegeven.

Dit is het beeld dat mij vandaag het meest raakte: het volkomen gebrek aan genade. De gewonde agent op straat, liggend, voelend aan zijn knie, en dan bijna de terloopse wezenloze dood, het schot in het hoofd. Geschoten door een moordenaar die als jongetje, en dat weet ik bijna zeker, net als de cartoonisten met het puntje tussen zijn tong ooit een hele mooie tekening voor zijn ouders maakte. Het schot door het hoofd, achteloos, zonder te kijken, als in een game, bijna. Batman, met je touw om een boef, waar ben je gebleven jongen?

Er is maar één oplossing: wetenschappers. Waar ook ter wereld: vergeet de opwarming van de aarde, vergeet het Higgs-deeltje.

Wetenschappers: recht de schouders, en bewijs voorgoed dat het opperwezen niet bestaat. Bewijs dat liefde, leven, hartstocht en mededogen alleen maar voortkomen uit een magistrale, volstrekt toevallige samensmelting van moleculen en atomen. Bewijs desnoods dat alle Opperwezens samen, klaverjassend, lekker gezellig het geloof eerlijk over de aarde hebben verdeeld.

Terreur wint volgens mij nooit als er na vandaag mensen zijn, voor eeuwig denk ik, die de tranen in de ogen krijgen als ze terugdenken aan de liggende agent die het hoofd zelfs nog even optilde, op zoek naar het schoolplein. Hij zocht naar ouderwetse genade.

Je suis Charlie.